Próba uruchomienia programu PowerPoint Viewer 2007 kończy się niepowodzeniem

Symptomy

Próba uruchomienia programu Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 kończy się niepowodzeniem.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy na komputerze z systemem Microsoft Windows w wersji angielskiej zainstalowano inną wersję językową pakietu Microsoft Office bądź programu PowerPoint Viewer.

Rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora poprawki Fix it.
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij pozycję Wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz ciąg ppvwintl.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście wyników wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ppvwintl.dll, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 5. Otwórz następujący folder:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 6. Jeśli w tym folderze jest folder o nazwie „1033”, przejdź do punktu 7.

  Jeśli w tym folderze nie ma folderu o nazwie „1033”, utwórz go. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.
  2. Wpisz wartość 1033, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Otwórz folder „1033”, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Wklej.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929353 — ostatni przegląd: 30.09.2011 — zmiana: 1

Opinia