Urzędy certyfikacji wystawiające certyfikaty Unified Communications dla programu Exchange 2007 i Communications Server 2007

WPROWADZENIE

Firma Microsoft współpracuje z publicznymi organizacjami przyznającymi certyfikaty w formacie X.509 (CA), aby upewnić się, że klienci, którzy zakupili serwer Microsoft Exchange Server, mogą uzyskać certyfikaty, których potrzebują do tego, aby włączać bezpieczny dostęp klienta z Internetu za pomocą funkcji Zabezpieczenia domeny oprogramowania Microsoft Exchange Server 2007.

Firma Microsoft współpracuje z publicznymi organizacjami przyznającymi certyfikaty także po to, aby upewnić się, że klienci, którzy zakupili serwer Microsoft Office Communications Server 2007, mogą uzyskać certyfikaty, których potrzebują do oprogramowania Microsoft Communications Server 2007.

Więcej informacji

Wiele publicznych organizacji certyfikacji utworzyło witryny sieci Web związane z serwerem Exchange, które zapewniają użyteczną dokumentację dotyczącą usług świadczonych przez publiczne organizacje certyfikacji. W dokumentacji tej opisano kolejne kroki, które należy wykonać w ramach poniższych zadań:
  • Ukończenie procesu rejestrowania certyfikatu
  • Wdrażanie funkcji Zabezpieczenia domeny
  • Włączanie bezpiecznego dostępu klienta z Internetu
W poniższej tabeli wymieniono nazwy i witryny sieci Web organizacji wydających certyfikaty Unified Communications Certificates dla oprogramowania Microsoft Exchange oraz dla oprogramowania Communications Server 2007. Uwaga: Publiczne organizacje wydające certyfikaty w formacie X.509, które chcą zostać dodane do tej listy, oraz klienci, którzy zakupili serwer Exchange i chcą przesłać swoje opinie na temat dokumentacji znajdującej się w witrynach sieci Web organizacji wydających certyfikaty w formacie X.509, mogą skontaktować się z firmą Microsoft, pisząc na następujący adres e-mail:
uccertfb@microsoft.com
Aby uzyskać więcej informacji na temat atrybutu SAN i certyfikatów, należy odwiedzić następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web: Więcej informacji dotyczących sposobu generowania i instalowania certyfikatu z wpisami SAN znajduje się w następującej witrynie Wiki dotyczącej oprogramowania Exchange 2007 w sieci Web:
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Uzyskanie certyfikatów Unified Communications dla oprogramowania Microsoft Exchange

Więcej informacji dotyczących sposobu używania powłoki zarządzania programu Exchange Management Shell do generowania pliku żądania certyfikatu, który zawiera żądanie certyfikatu w formacie PKCS#10, znajduje się w następujących witrynach w sieci Web:

Uzyskanie certyfikatów Unified Communications dla oprogramowania Communications Server 2007

  1. Należy wygenerować żądania podpisania certyfikatu (CSR) za pomocą kreatora certyfikatów oprogramowania Communications Server 2007.    Uwaga: Ten kreator jest dostępny podczas instalowania oprogramowania Communications Server 2007.
  2. Wygenerowane żądanie CSR należy przesłać do organizacji zajmujących się certyfikacją, których witryny sieci Web zostały wymienione wcześniej w niniejszym artykule.
  3. Po uzyskaniu certyfikatu i zapisaniu jego pliku na swoim komputerze, należy użyć Kreatora certyfikatów programu Communications Server 2007 do zainstalowania certyfikatu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Kreatora certyfikatów programu Communications Server 2007 oraz sposobu instalowania certyfikatów dla programu Communications Server, zobacz dokumentację dotyczącą wdrożenia dostępną w Bibliotece technicznej oprogramowania Communications Server 2007 pod następującym adresem URL:
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929395 — ostatni przegląd: 03.01.2008 — zmiana: 1

Opinia