Jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Visual Studio 2005

WPROWADZENIE

Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki w dodatkach Service Pack. Dodatki Service Pack aktualizują produkt. Zawierają one poprawki i aktualizacje oprogramowania. Dodatki Service Pack mogą również zawierać systemowe narzędzia administracyjne, sterowniki oraz składniki dodatkowe. Te aktualizacje i składniki są powiązane ze sobą w celu ułatwienia pobierania.Dodatki Service Pack są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Przed instalacją najnowszego dodatku nie trzeba instalować żadnych wcześniejszych dodatków.

Więcej informacji

Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Visual Studio 2005

Data wydania: 14 grudnia 2006

Jak uzyskać dodatek Service Pack

Aby uzyskać dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Visual Studio 2005, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista poprawek


Aby uzyskać listę usterek naprawianych przez dodatek SP1 dla programu Visual Studio 2005, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
918526 List of bugs that are fixed in Visual Studio 2005 Service Pack 1

Informacje o wersji

Aby wyświetlić informacje o wersji dodatku SP1 dla programu Visual Studio 2005, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928957 Visual Studio 2005 Service Pack 1 release notes

Właściwości

Identyfikator artykułu: 929697 — ostatni przegląd: 15.05.2011 — zmiana: 1

Opinia