Podczas próby zainstalowania systemu Windows Vista na komputerze wyposażonym w ponad 3 GB pamięci RAM wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: „STOP 0x0000000A”

Symptomy

Podczas próby zainstalowania systemu Windows Vista może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
STOP 0x0000000A (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ten problem występuje, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Komputer jest wyposażony w co najmniej 3 GB pamięci RAM.
  • Komputer korzysta z systemu magazynu używającego sterownika miniportu Storport.
  • Komputer korzysta z kontrolera używającego 32-bitowego bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA).

Rozwiązanie

Aby zastosować tę aktualizację, należy użyć plików uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji do aktualizacji źródłowych plików instalacji systemu Windows. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonywania tego zadania, skorzystaj z dokumentacji zestawu preinstalacji OEM (OPK) lub zestawu instalacji automatycznej (AIK).

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB929777)

Pobierz Pobierz pakiet KB929777.

Aktualizacja dla 64-bitowych wersji systemu Windows Vista (KB929777)

Pobierz Pobierz pakiet KB929777.

Data wydania: 30 stycznia 2007 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Tę aktualizację można zastosować na komputerze, na którym jest zainstalowany system Windows Vista i dostępnych jest więcej niż 3 gigabajty (GB) pamięci RAM.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Vista, wersje 32-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Halacpi.dll6.0.6000.20500134 76020-gru-200608:04x86
Halmacpi.dll6.0.6000.20500160 87220-gru-200608:01x86
System Windows Vista, wersje 64-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Hal.dll6.0.6000.20500269 92820-gru-200607:28x64

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z następujących metod:
  • Ponownie uruchom komputer. Następnie ponów próbę instalacji.
  • Usuń 2 GB pamięci RAM, a następnie uruchom ponownie proces instalacji. Po zainstalowaniu systemu Windows Vista zainstaluj ponownie pamięć RAM.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nazewnictwa pakietów aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929777 — ostatni przegląd: 02.05.2008 — zmiana: 1

Opinia