Podczas próby otwarcia dokumentu programu Word 2007, który ma dołączony szablon pojawi się okno dialogowe Konwersja plików


Objawy


Podczas próby otwarcia dokumentu programu Microsoft Office Word 2007, który ma dołączony szablon w programie Microsoft Office Word 2003 lub w starszych wersjach programu Word, zostanie wyświetlone okno dialogowe Konwersja plików. Monit wybierz kodowanie, które umożliwia odczytanie tego dokumentu.

Przyczyna


To zachowanie występuje, gdy dołączony szablon został utworzony w programie Word 2007.

Obejście problemu


Aby obejść to zachowanie, kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym Konwersja plików. Po wykonaniu tej czynności plik zostanie otwarty bez konwersji na tekst. Następnie należy otworzyć dokument w programie Word.

Aby uniknąć tego problemu przy następnym otwarciu dokumentu, dołączyć nowy szablon. Alternatywnie Zmienianie szablonu do szablonu globalnego (Normal.dot). Aby dołączyć szablon, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Szablony i dodatki.
  2. W oknie dialogowym Szablony i dodatki kliknij przycisk Dołącz.
  3. W oknie dialogowym Dołącz szablon wybierz szablon, który chcesz, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  4. W oknie dialogowym Szablony i dodatki kliknij przycisk OK.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu zgodności Microsoft Office kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

924074 jak używać starszych wersji programów Excel, PowerPoint i Word do otwierania i zapisywania plików z 2007 programów pakietu Office

919026 komunikat o błędzie podczas próby otwarcia lub zapisania dokumentu pakietu Office 2007: "Czy chcesz pobrać pakiet zgodności, tak, że można pracować z tym plikiem"

923505 jak zainstalować pakiet zgodności Microsoft Office tak, że można używać wcześniejszych wersjach programu Excel, PowerPoint i Word do otwierania i zapisywania plików pakietu Office 2007 programów