Podczas instalowania narzędzi zarządzania systemu Windows Server 2003 na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Vista występują błędy instalacji i problemy ze zgodnością

Symptomy

W przypadku próby zainstalowania pakietu narzędzi administracyjnych (adminpak.msi) systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 na komputerze z systemem Windows 7 jest zwracany następujący komunikat ostrzegawczy:
Ten program ma znane problemy ze zgodnością


Sprawdź w trybie online, czy są dostępne rozwiązania w witrynie sieci Web firmy Microsoft. W przypadku znalezienia rozwiązań system Windows automatycznie wyświetli witrynę sieci Web zawierającą kroki do wykonania przez użytkownika.
Okno komunikatu ma tytuł Asystent zgodności programów.

W oknie komunikatu są dostępne następujące przyciski:
  • Wyszukaj rozwiązania w trybie online
  • Uruchom program
  • Anuluj
Kliknięcie przycisku Wyszukaj rozwiązania w trybie online powoduje wyświetlenie drugiego komunikatu ostrzegawczego:
Nie odnaleziono rozwiązań problemu Windows 2003 Administration Tools. System Windows wyświetli powiadomienie, gdy będą dostępne rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego programu, skontaktuj się z firmą Microsoft.
Na komputerze z systemem Windows Vista proces instalacji pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 wygląda na przeprowadzony pomyślnie i nie są zwracane żadne komunikaty ostrzegawcze.

Przyczyna

Instalowanie pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 jest obsługiwane tylko na komputerach z systemami Windows XP oraz Windows Server 2003 i tylko na nich można go używać.Na komputerach z systemem Windows 7 pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 jest instalowany niepoprawnie. Ponadto narzędzi zawartych w pakiecie narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 nie przetestowano pod kątem działania na komputerach z systemami Windows Vista i Windows 7. Z tego powodu tego typu instalacje produktu nie są obsługiwane.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować zgodny z używanym systemem operacyjnym pakiet narzędzi administracji zdalnej serwera (pakiet RSAT) firmy Microsoft.
System operacyjnyKroki instalowania narzędzi administracyjnych
Windows VistaNależy zainstalować narzędzia administracji zdalnej serwera firmy Microsoft dla systemu Windows Vista z witryny http://www.microsoft.com/pl/PL/default.aspx.
Windows Server 2008W Menedżerze serwera w węźle Funkcje należy kliknąć pole wyboru Narzędzia administracji zdalnej serwera, aby je zaznaczyć.
Windows 7Należy zainstalować narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 7.
Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 7 w wersji Release Candidate można pobrać w witrynie http://www.microsoft.com/pl/PL/default.aspx.
Uwaga Przed zainstalowaniem wersji RTM pakietu RSAT należy usunąć wersję beta tego pakietu (i wszelkie inne wersje poprzedzające wersję RTM).
Windows Server 2008 R2W Menedżerze serwera w węźle Funkcje należy kliknąć pole wyboru Narzędzia administracji zdalnej serwera, aby je zaznaczyć.
Jeśli w wersji RSAT pakietu narzędzi administracyjnych brakuje odpowiedniej funkcji z poprzedniej wersji, należy zainstalować potrzebne narzędzie w obsługiwanej wersji systemu operacyjnego lub administrować komputerem zdalnym za pomocą funkcji usług terminalowych bądź usług pulpitu zdalnego.

Nie należy próbować kopiować, instalować ani uruchamiać wcześniejszych wersji pakietu narzędzi administracyjnych na komputerze z nieobsługiwanym systemem operacyjnym. Nie należy na przykład kopiować ani instalować pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 na komputerze z systemem Windows 7. Nie należy również kopiować ani instalować pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows 7 na komputerze z systemem Windows XP ani Windows Vista.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 930056 — ostatni przegląd: 25.08.2009 — zmiana: 1

Opinia