Komunikat o błędzie podczas uzyskiwania dostępu do pulpitu systemu Windows Vista: „System Windows zablokował niektóre programy startowe”

Symptomy

Podczas uruchamiania komputera z systemem Windows Vista w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań wyświetlany jest następujący komunikat ostrzegawczy systemu Windows:
System Windows zablokował niektóre programy startowe.
System Windows blokuje programy, które wymagają uprawnienia do uruchamiania, podczas uruchamiania systemu Windows. Kliknij, aby wyświetlić listę zablokowanych programów.
Uwaga: Aby wyświetlić listę zablokowanych programów i usług, należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij ikonę Zablokowane programy startowe w obszarze powiadomień.
 2. Wskaż listę menu Uruchom zablokowany program. W tej lokalizacji wyświetlana jest lista programów i usług, które nie mogą być uruchamiane, ponieważ zostały zablokowane.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ podczas procesu uruchamiania systemu Windows Vista lub logowania podejmowana jest próba uruchomienia programu lub usługi, dla której obowiązują ograniczenia kontroli konta użytkownika (UAC). Aby uprościć te procesy, Eksplorator oprogramowania blokuje programy lub usługi, które wymagają potwierdzenia UAC, uniemożliwiając ich uruchomienie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1: Uruchomienie zablokowanego programu lub zablokowanej usługi

Po uruchomieniu systemu Windows Vista można uruchomić dowolne zablokowane programy lub usługi, wykonując następujące kroki:
 1. Kliknij ikonę Zablokowane programy startowe w obszarze powiadomień.
 2. Wskaż polecenie Uruchom zablokowany program, a następnie kliknij na liście program lub usługę, którą chcesz uruchomić.

  Uprawnienie kontroli konta użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

Metoda 2: Wyłączenie zablokowanego programu lub zablokowanej usługi

Aby wyłączyć program lub usługę podczas procesu uruchamiania systemu Windows Vista, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij ikonę Zablokowane programy startowe w obszarze powiadomień.
 2. Kliknij polecenie Pokaż lub usuń zablokowane programy startowe. Spowoduje to uruchomienie Eksploratora oprogramowania w programie Windows Defender.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij, aby zaznaczyć program startowy lub usługę startową w Eksploratorze oprogramowania.
 4. Kliknij przycisk Wyłącz, a następnie kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym potwierdzenia.

Metoda 3: Usunięcie zablokowanego programu lub zablokowanej usługi z procesu uruchamiania

Aby całkowicie usunąć program lub usługę z procesu uruchamiania, należy spróbować użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz appwiz.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij program na liście Programy i funkcje, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.
Jeżeli nie można usunąć programu przy użyciu elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania, można usunąć dany program z procesu uruchamiania przy użyciu Eksploratora oprogramowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij ikonę Zablokowane programy startowe w obszarze powiadomień.
 2. Kliknij polecenie Pokaż lub usuń zablokowane programy startowe. Spowoduje to uruchomienie Eksploratora oprogramowania w programie Windows Defender.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij, aby zaznaczyć program startowy lub usługę startową w Eksploratorze oprogramowania.
 4. Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym potwierdzenia.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Eksploratora oprogramowania, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. Wpisz Eksplorator oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj w Pomocy.
 3. Kliknij łącze Korzystanie z funkcji Software Explorer (Eksplorator oprogramowania) w programie Windows Defender.
To zachowanie jest zgodne z projektem.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 930367 — ostatni przegląd: 13.04.2007 — zmiana: 1

Opinia