Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania programu Microsoft Office Small Business Accounting 2006: "Błąd wewnętrzny 2908"


Objawy


Podczas instalowania programu Microsoft Office Small Business Accounting 2006, pojawi się następujący komunikat o błędzie:Błąd wewnętrzny 2908.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ program Microsoft.NET Framework 1.1 została uszkodzona.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W aplecie Dodaj lub usuń programy kliknij polecenie Microsoft.NET Framework 1.1, a następnie kliknij przycisk Usuń.

    Uwaga Jeśli "Microsoft.NET Framework 1.1 poprawka (KB886903)" jest wyświetlany jako wpis na liście aktualnie zainstalowanych programów, kliknij ten wpis, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  3. Uruchom ponownie komputer.
  4. Zainstalować program Microsoft.NET Framework 1.1.
  5. Zainstalować program Microsoft.NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1.

    Uwaga Jeśli nie masz programu Microsoft.NET Framework 1.1 lub Microsoft .net Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1, można je uzyskać, odwiedzając witryny sieci Web, które są wymienione w sekcji "Materiały referencyjne".
  6. Uruchom ponownie komputer.

Powiązane artykuły


Aby pobrać program Microsoft.NET Framework 1.1, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&DisplayLang=en

Aby pobrać dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft.NET Framework 1.1, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a8f5654f-088e-40b2-bbdb-a83353618b38&DisplayLang=en