Jak włączyć bibliotekę DVD w programie Windows Media Center na komputerze z systemem Windows Vista?

Opis problemu

Na komputerze z systemem Windows Vista w programie Windows Media Center jest wyświetlana zawartość dysków DVD przechowywana na komputerze w bibliotece DVD. Jednak biblioteka DVD nie jest automatycznie włączona. Jeśli nie jest włączona, zawartość dysków DVD nie jest wyświetlana. Ten artykuł ułatwia włączenie lub wyłączenie funkcji biblioteki DVD w programie Windows Media Center na komputerze z systemem Windows Vista.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby włączyć bibliotekę DVD, wykonaj następujące czynności:
 1. Jeśli program Windows Media Center jest uruchomiony, zamknij go.
 2. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start .
 3. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wklej lub wpisz ciąg regedit.
 4. Na liście Programy kliknij pozycję regedit.

   Zezwolenie kontroli konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\DvdSettings
 6. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ShowGallery, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. Usuń zawartość, która jest wyświetlana w polu Dane wartości.
 8. W polu Dane wartości wpisz ciąg Gallery, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij Edytor rejestru.

Czy problem został rozwiązany?

Aby sprawdzić, czy poprawka automatyczna zadziałała, należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli na komputerze jest teraz wyświetlany tekst „Biblioteka DVD” zamiast tekstu „Odtwórz dysk DVD”, problem został rozwiązany i to koniec pracy z tym artykułem. Uwaga Może być konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy pozycji Dodaj foldery w celu wyświetlenia zawartości. W razie problemu można skontaktować się z pomocą techniczną.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 930526 — ostatni przegląd: 25.09.2011 — zmiana: 1

Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

Opinia