Opis programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) zmienia się w materiałach z roku 2006

Ważne: Należy rozpocząć korzystanie z programu WSUS (Windows Server Update Services). Okres obsługi programu SUS (Software Update Services) 1.0 dobiega końca. Poza aktualnymi możliwościami programu SUS 1.0 program WSUS aktualizuje nie tylko system Windows, ponieważ oferuje również funkcje raportowania i kierowania zawartości, a także zapewnia administratorom większą kontrolę nad procesem aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu WSUS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Ten artykuł dotyczy wyłącznie wersji dostępnych w witrynie Microsoft Windows Update w sieci Web. Artykuł nie dotyczy wydań aktualizacji zabezpieczeń produktów nieobsługiwanych przez witrynę Windows Update.

Streszczenie

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów serwerów programów SUS (Microsoft Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services). Zawiera zbiorczą listę zmian zawartości udostępnionych dla serwerów SUS i WSUS. Administratorzy mogą korzystać z listy jako z krótkiego przewodnika po zmianach zawartości, dokonanych podczas rutynowych synchronizacji, oraz jako z wyjaśnienia tych zmian. Te informacje będą aktualizowane w ramach procesu regularnych aktualizacji przeprowadzanych w każdy drugi wtorek miesiąca albo w przypadku wydania niezapowiedzianej aktualizacji. W artykule zawarto listę zmian wprowadzonych od dnia 5 stycznia 2006 r. włącznie. Nie ma w nim informacji o zmianach wprowadzonych przed tą datą.

WPROWADZENIE

Artykuł zawiera zbiorczą listę zmian zawartości udostępnionych dla serwerów programów Microsoft Software Update Services (SUS) i Windows Server Update Services (WSUS) od dnia 5 stycznia 2006 włącznie.

Więcej informacji

Wtorek, 14 grudnia 2006

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-078: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (KB920958) — tylko koreański
  • Plik binarny dla języka koreańskiego został zmieniony w celu rozwiązania zgłaszanych problemów z instalacją.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

923689 MS06-078: Luka w formacie Windows Media umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Wtorek, 12 grudnia 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-072: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB925454)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000, Internet Explorer 6 dla systemów Windows Server 2003 i Windows XP
  • Średnia: Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 IA-64 i Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 x64
  • Ważna: Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000: ~ 3 152 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000: ~ 4 177 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows XP: ~ 4 674 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003: ~ 7 046 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 296 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 20 397 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym działa program Microsoft Internet Explorer, i uzyskanie nad nim kontroli. Można ochronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-074: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB926247)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń

  Ocena ważności: Ważna

  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 503 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 505 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 515 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 027 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 706 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem w zabezpieczeniach umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-075: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB926255)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń

  Ocena ważności: Ważna

  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 740 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 748 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 2 450 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem w zabezpieczeniach umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-076: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express (KB923694)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń

  Ocena ważności: Ważna

  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2: ~ 1 505 KB
  • Aktualizacja programu Outlook Express 6 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 2 373 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 601 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 2 120 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 16 507 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 6 138 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows przy użyciu programu Outlook Express. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-077: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (KB926121)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń

  Ocena ważności: Ważna

  Platformy docelowe: Microsoft Windows 2000

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000: ~ 489 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem w zabezpieczeniach umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-078: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB923689)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń

  Ocena ważności: Krytyczna

  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Windows Media Format 9.5 Series x64: ~ 1 869 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 1 739 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 2 388 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 684 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 2 196 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem zabezpieczeń umożliwiający atakującemu zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows przy użyciu formatów plików Windows Media i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-078: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player 6.4 (KB925398)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń

  Ocena ważności: Krytyczna

  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003: ~ 792 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 917 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows przy użyciu programu Windows Media Player i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — grudzień 2006 (KB890830) i Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — grudzień 2006 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Wersja aktualizacji bez programu Internet Explorer: ~ 696 KB
  • Wersja aktualizacji dla programu Internet Explorer: ~ 4 814 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym Blaster, Sasser i Mydoom) i ułatwia usunięcie wykrytych infekcji. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. Narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.
 • Aktualizacja definicji dla programu Poczta systemu Windows [grudzień 2006] (KB905866)

  Ustawienia regionalne: Ustawienia regionalne wydane w systemie Vista
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Windows Vista i Windows Vista x64

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Poczta systemu Windows: ~ 2 189 KB
  • Aktualizacja programu Poczta systemu Windows dla komputerów z procesorami x64: ~ 2 190 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji programu Poczta systemu Windows poprawia pliki definicji używane do wykrywania wiadomości e-mail, które są wiadomościami-śmieciami lub wyłudzają informacje.
 • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 (KB911897)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 532 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 064 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 704 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problem polegający na tym, że pliki mogą zostać uszkodzone podczas kopiowania ich przez sieć korzystającą z protokołu IPv6. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (KB926251)

  Ustawienia regionalne: francuski, chiński (uproszczony), koreański, włoski, polski, niemiecki, angielski, japoński

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Windows XP Media Center Edition 2005

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Windows XP Media Center Edition 2005: ~ 730 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji pozwala usunąć błędy aktualizacji automatycznej programu Windows Media Player 10 występujące po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (913800). Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 i Windows XP (KB931836)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 501 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 518 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 056 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 721 KB
  Opis:
  Po zainstalowaniu tej aktualizacji komputer będzie mógł automatycznie ustawiać w zegarze poprawną datę w 2007 roku (z powodu zmiany przepisów dotyczących czasu letniego w wielu krajach). Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 i Windows XP (KB929120)

  Ustawienia regionalne:
  • Wszystkie platformy (aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami): angielski
  • Wszystkie platformy (aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami): Wszystkie
  Wdrożenie:
  • Wszystkie platformy (aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami): Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i wykaz
  • Wszystkie platformy (aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami): Windows Update, Microsoft Update, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Dotyczy wszystkich platform
  • Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  • Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 513 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 520 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 054 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 716 KB
  Opis:
  W grudniu 2006 w Australii wprowadzono stosowanie czasu letniego w strefie czasowej stanu Australia Zachodnia (Perth) na próbny okres trzech lat. Zainstalowanie tej aktualizacji powoduje, że komputer automatycznie ustawia prawidłową datę. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-066: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB923980)
  • Zaktualizowano określanie wartości docelowej w mechanizmie wykrywania w systemach Microsoft Windows XP Home Edition i Windows XP Professional Edition.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  923980 MS06-066: Luka w zabezpieczeniach usługi klienta umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Wtorek, 28 listopada 2006

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows z dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Windows (KB917275)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, WSUS i wykaz

  Klasyfikacja: Dodatki Service Pack, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja klienta programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows z dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Windows x86 Edition: ~ 2 425 KB

  • Aktualizacja klienta programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows z dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Windows x64 Edition: ~ 5 009 KB

  • Aktualizacja klienta programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows z dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Windows dla systemów opartych na procesorach Itanium: ~ 7 202 KB
  Opis:

  Dodatek Service Pack 2 dla klienta programu Usługi zarządzania prawami dostępu (RMS) zawiera aktualizacje oprogramowania dla programu RMS Client v1.0 i RMS Client v1.0 z dodatkiem SP1. Te aktualizacje umożliwiają obsługę nowych technologii Exchange oraz Office SharePoint firmy Microsoft, a także przyszłych wdrożeń klientów programu ADFS, oraz zapewniają ulepszenia funkcji procesora dotyczące zabezpieczeń. Ta wersja obsługuje również wykonywanie operacji 64-bitowych na platformach X64 i IA-64.
 • Windows Media Player 11/Windows Media Player 11 (dla systemu Windows Media Center Edition 2005)/Windows Media Player 11 (dla systemu Windows XP Professional x64 Edition)

  Ustawienia regionalne:
  • Windows XP x86: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, rosyjski, portugalski (brazylijski), koreański, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny)

  • Windows Media Center Edition 2005: angielski, niemiecki, francuski, koreański, chiński (uproszczony), holenderski, włoski

  • Windows XP Professional x64 Edition: angielski
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, WSUS, wykaz i Aktualizacje dynamiczne
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 i Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 25 755 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP Media Center Edition 2005: ~ 25 755 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP Professional x64: ~ 27 936 KB
  Opis:

  Program Windows Media Player 11 oferuje nowy sposób przechowywania multimediów cyfrowych i korzystania z nich. Korzystanie z plików wideo, obrazów oraz nagrań telewizyjnych znajdujących się na komputerze nigdy nie było tak łatwe. Można je odtwarzać, przeglądać, organizować i synchronizować z urządzeniem przenośnym w celu oglądania w podróży lub udostępniać na urządzeniach dostępnych w domu — wszystko z jednego miejsca. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

 • Podłączanie pulpitu zdalnego (Klient usług terminalowych w wersji 6.0) dla systemu Windows (KB925876)

  Ustawienia regionalne: angielski
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacje, niezwiązane z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 620 KB

  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 517 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 4 662 KB
  Opis:

  Program Podłączanie pulpitu zdalnego (Klient usług terminalowych 6.0) umożliwia korzystanie z nowych funkcji usług terminalowych wprowadzonych w systemach Windows Vista i Windows Server 2008 na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.

 • Windows Internet Explorer 7

  Ustawienia regionalne: angielski

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja:

  • WSUS: Pakiety zbiorcze, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Użytkownicy programu Internet Explorer 7 w systemie Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Windows Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP: ~ 15 505 KB

  • Aktualizacja programu Windows Internet Explorer 7 dla systemu Windows Server 2003: ~ 15 478 KB

  • Aktualizacja programu Windows Internet Explorer 7 dla systemu Windows Server 2003 (IA-64): ~ 37 548 KB

  • Aktualizacja programu Windows Internet Explorer 7 dla systemu Windows Server 2003 (x64) i 64-bitowego wydania systemu Windows XP, wersja 2003: ~ 29 724 KB
  Opis:


  To bezpłatne uaktualnienie programu Internet Explorer dla klientów korzystających z oryginalnej wersji systemu Windows. Oferuje takie ulepszenia, jak skuteczniejsze zabezpieczenia ułatwiające ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i fałszywymi witrynami sieci Web, bardziej przejrzysty wygląd, w tym karty umożliwiające przeglądanie wielu stron w jednym oknie, oraz funkcje ułatwiające wykonywanie codziennych zadań, na przykład drukowanie czy przeszukiwanie sieci Web. Po zainstalowaniu uaktualnienia nie zmienia się strona główna i zachowane zostają ustawienia wyszukiwania, ulubione oraz zgodne paski narzędzi. To uaktualnienie można odinstalować. Ta aktualizacja obejmuje sprawdzanie autentyczności przy użyciu programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows.

 • Program Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (KB905474)
  Ustawienia regionalne: angielski

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update i Aktualizacje automatyczne

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • ~ 934 KB

  Opis:

  Narzędzie Powiadomienia o oryginalności systemu Windows powiadamia użytkownika, jeśli kopia systemu Windows nie jest oryginalna. W przypadku wykrycia, że kopia nie jest oryginalna, narzędzie pomoże użytkownikowi w uzyskaniu licencjonowanej kopii systemu Windows.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-005: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player 10 dla systemu Windows XP (KB911565)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia oferowaniu tej aktualizacji po zainstalowaniu programu Microsoft Windows Media Player 11.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  911565 MS06-005: Luka w programie Windows Media Player umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego

Wtorek, 21 listopada 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-071: Aktualizacja zabezpieczeń programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP2 (KB927978) — nowa tylko dla programu SUS 1.0, bez zmian we wszystkich innych wdrożeniach (pierwotnie wydana 14 listopada 2006 dla programu WSUS, Windows Update, Microsoft Update i Aktualizacje automatyczne)

  Ustawienia regionalne: angielski, japoński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), francuski, niemiecki, włoski, koreański, hiszpański
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Składniki docelowe: MSXML 4.0
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu MSXML 4.0: ~ 5 629 KB
  Opis:

  W programie Microsoft XML Core Services istnieje luka w zabezpieczeniach formantu ActiveX XMLHTTP. Ta luka umożliwia zdalne wykonywanie kodu.
 • MS06-071: Aktualizacja zabezpieczeń programu MSXML 6.0 RTM z dodatkiem SP2 (KB927977) — nowa tylko dla programu SUS 1.0, bez zmian we wszystkich innych wdrożeniach (pierwotnie wydana 14 listopada 2006 dla programu WSUS, Windows Update, Microsoft Update i Aktualizacje automatyczne)

  Ustawienia regionalne: angielski, japoński, koreański, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), włoski, niemiecki, hiszpański, francuski, portugalski (brazylijski), holenderski, rosyjski, szwedzki
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Składniki docelowe: MSXML 6.0
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja zabezpieczeń programu MSXML 6.0 RTM: ~ 910 KB
  • Aktualizacja zabezpieczeń programu MSXML 6.0 RTM IA-64: ~ 2 527 KB
  • Aktualizacja zabezpieczeń programu MSXML 6.0 RTM AMD64: ~ 1 833 KB
  Opis:

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-067: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB922760)
  • Zaktualizowano adresy URL „Więcej informacji”.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  922760 MS06-067: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer
 • MS06-069: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Flash Player (KB923789)
  • Zaktualizowano adresy URL „Więcej informacji”.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  923789 MS06-069: Luki w programie Macromedia Flash Player firmy Adobe umożliwiają zdalne wykonywanie kodu źródłowego

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2006 (KB890830) i Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2006 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer
  • Zaktualizowano platformy docelowe w celu obsługi systemu Windows Vista i programu Instalator dynamiczny programu Windows Internet Explorer 7.
  • Zaktualizowano nowo skompilowane pliki binarne.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000

Wtorek, 14 listopada 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-066: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB923980)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Średnia: Microsoft Windows Server 2003
  • Ważna: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 647 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 681 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 604 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-067: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB922760)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 i Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000: ~ 3 147 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000: ~ 4 184 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 4 661 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 7 041 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 287 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 20 387 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym działa program Microsoft Internet Explorer, i uzyskanie nad nim kontroli. Można ochronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-068: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB920213)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  • Średnia: Microsoft Windows Server 2003
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 1 094 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 685 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 695 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 798 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1 035 KB
  Opis:
  W programie MSAgent zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-069: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Flash Player (KB923789)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows XP i Windows XP x64: ~ 555 KB
  Opis:
  W programie Macromedia Flash Player firmy Adobe wykryto problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić system przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-070: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB924270)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Microsoft Windows 2000
  • Niska: Microsoft Windows XP
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 1 360 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 002 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-071: Aktualizacja zabezpieczeń programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP2 (KB927978)

  Ustawienia regionalne: angielski, japoński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), francuski, niemiecki, włoski, koreański, hiszpański
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Uwaga Planowana data wdrożenia dla programu SUS 1.0 i wykazu to wtorek, 21 listopada 2006
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Składniki docelowe: MSXML 4.0
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu MSXML 4.0: ~ 5 629 KB
  Opis:
  W programie Microsoft XML Core Services istnieje luka w zabezpieczeniach formantu ActiveX XMLHTTP, która umożliwia zdalne wykonywanie kodu.
 • MS06-071: Aktualizacja zabezpieczeń programu MSXML 6.0 RTM (KB927977)

  Ustawienia regionalne: angielski, japoński, koreański, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), włoski, niemiecki, hiszpański, francuski, portugalski (brazylijski), holenderski, rosyjski, szwedzki
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Uwaga Planowana data wdrożenia dla programu SUS 1.0 i wykazu to wtorek, 21 listopada 2006
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Składniki docelowe: MSXML 6.0
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja zabezpieczeń programu MSXML 6.0 RTM: ~ 910 KB
  • Aktualizacja zabezpieczeń programu MSXML 6.0 RTM IA-64: ~ 2 527 KB
  • Aktualizacja zabezpieczeń programu MSXML 6.0 RTM AMD64: ~ 1 833 KB
  Opis:
  W programie Microsoft XML Core Services istnieje luka w zabezpieczeniach formantu ActiveX XMLHTTP, która umożliwia zdalne wykonywanie kodu.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2006 (KB890830)/Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2006 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Wersja aktualizacji bez programu Internet Explorer: ~ 989 KB
  • Wersja aktualizacji dla programu Internet Explorer: ~ 4 606 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy komputer jest zainfekowany przez określone, powszechnie znane, złośliwe oprogramowanie (w tym przez wirusy Blaster, Sasser oraz Mydoom). Aktualizacja pomaga usunąć wszystkie znalezione infekcje. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Narzędzie można również uruchomić ręcznie, po pobraniu jego kopii z Centrum pobierania Microsoft. Można również uruchomić wersję online tego narzędzia z witryny Microsoft.com w sieci Web. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS05-004: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft .NET Framework w wersji 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 (KB886903)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu umożliwienia oferowania aktualizacji w systemie Windows XP x86 (tylko program SUS 1.0).
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  886903 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1

 • MS06-055: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (KB925486)Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  925486 MS06-055: Luka w języku Vector Markup Language umożliwia zdalne wykonanie kodu

Wtorek, 24 października 2006

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (KB925766)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Pakiety zbiorcze, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 3 510 KB
  Opis:
  Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 925766. Ta aktualizacja jest przeznaczona dla systemów z pakietem zbiorczym aktualizacji 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (900325). Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zastępuje aktualizacje 908250, 912067, 914548 i 919803. Aby uzyskać więcej informacji o tym pakiecie zbiorczym aktualizacji, zobacz artykuł nr 925766 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja systemu Windows XP (KB920342)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, WSUS i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 972 KB
  Opis:
  Protokół rozpoznawania nazw równorzędnych (PNRP) w wersji 2.0 umożliwia publikowanie i rozpoznawanie nazw równorzędnych wraz z innymi węzłami PNRP, na których jest uruchomiona wersja 2.0. Jest to ważna funkcja dla aplikacji równorzędnych w systemie. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Diagnostyka sieci (KB914440)
  • Zaktualizowano nowo skompilowane pliki binarne dla wszystkich ustawień regionalnych.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Szacunkowy rozmiar pliku: ~ 682 KB
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  914440 Dostępne jest narzędzie Diagnostyka sieci dla systemu Windows XP ułatwiające identyfikację i rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325)
  • Element opublikowano ponownie w celu zapobieżenia błędom podczas instalacji połączonej.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  900325 Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005

Czwartek, 19 października 2006

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-061: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (KB924191)
  • Zaktualizowano nowo skompilowane pliki binarne dla wszystkich ustawień regionalnych.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 927 KB

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  924191 MS06-061: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft XML Core Services umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Wtorek, 10 października 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-056: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework w wersji 2.0 (KB922770)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Średnia
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000: ~ 2 280 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 3 972 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 3 829 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows z programem Microsoft .NET Framework i uzyskanie dostępu do danych o ograniczonym dostępie. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-057: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB923191)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  • Średnia: Microsoft Windows Server 2003 x86, Microsoft Windows Server 2003 IA-64 i Microsoft Windows Server 2003 x64
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 791 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 4 238 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 253 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 6 320 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2 556 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-061: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB924191)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 926 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 109 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 185 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 6 299 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2 762 KB
  Opis:
  Wykryto problem zabezpieczeń dotyczący sposobu obsługi programu Microsoft XML Core Services (MSXML), który umożliwia atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i uzyskanie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-063: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB923414)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 615 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 725 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 816 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 926 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1 033 KB
  Opis:
  W usłudze Serwer wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający zdalnemu użytkownikowi spowodowanie, że system Windows przestanie odpowiadać. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-064: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB922819)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Niska
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 856 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 677 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 622 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 898 KB
  Opis:
  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atak ukierunkowany na odmowę usługi w systemach Windows. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-065: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB924496)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Średnia
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 677 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 734 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 8 130 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 3 127 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2006 (KB890830)/Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2006 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Wersja aktualizacji bez programu Internet Explorer: ~ 754 KB
  • Wersja aktualizacji dla programu Internet Explorer: ~ 4 258 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy Blaster, Sasser i Mydoom) i pomaga usunąć wykryte szkodliwe programy. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny Microsoft.com. Narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS05-030: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express 6 z dodatkiem Service Pack 1 (KB897715)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia oferowaniu aktualizacji w systemach z zainstalowanym programem Internet Explorer 6.x i Outlook Express 5.x.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  897715 MS05-030: Luka w zabezpieczeniach programu Outlook Express umożliwia zdalne wykonanie kodu

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows 2000 (KB922582)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia występowaniu fałszywych problemów.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  922582 Podczas próby aktualizacji komputera z systemem Microsoft Windows wyświetlany jest komunikat o błędzie: „0x80070002”

Wtorek, 26 września 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-055: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB925486) / Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB925486)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  • Aktualizacja programu Internet Explorer z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows XP, aktualizacja programu Internet Explorer z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000, aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, aktualizacja systemu Windows XP, aktualizacja systemu Windows XP x64: Krytyczna
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003, aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64, aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64: Średnia

  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows XP, Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows XP: ~ 822 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000: ~ 1 491 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000: ~ 1 281 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 802 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 913 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 4 773 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1 984 KB
  Opis:
  Wykryto problem zabezpieczeń w sposobie działania języka VML (Vector Markup Language) umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-049: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (KB920958)
  • Zaktualizowano nowo skompilowane pliki binarne dla wszystkich ustawień regionalnych.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  920958 MS06-049: Luka w jądrze systemu Windows umożliwia podniesienie uprawnień

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Aktualizacje certyfikatów głównych
  • Zaktualizowano nowo skompilowane pliki binarne dla wszystkich ustawień regionalnych.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 239 KB
  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wtorek, 12 września 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-052: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB919007)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryna Windows Update/Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 567 KB
  Opis:
  Wykryto problem zabezpieczeń dotyczący protokołu PGM (Pragmatic General Multicast) w systemach Microsoft Windows XP, który może skutkować odmową usługi. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-053: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB920685)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryna Windows Update/Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Średnia
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 1 047 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 303 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 276 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 8 614 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 3 499 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i uzyskanie dostępu do danych o ograniczonym dostępie. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows (KB922582)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryna Windows Update/Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 554 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2: ~ 563 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 550 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 1 119 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 763 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem w menedżerze filtrów mogący uniemożliwiać instalowanie aktualizacji z witryny Windows Update. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Aktualizacja systemu Windows XP (KB920872)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryna Windows Update/Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 617 KB
  Opis:
  To jest aktualizacja zwiększająca niezawodność komputerów z systemem Windows XP. Zainstalowanie tej aktualizacji składnika audio pozwala zapobiec problemom z uszkodzeniem pamięci, które mogą prowadzić do niestabilności komputera z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — wrzesień 2006 (KB890830) i Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — wrzesień 2006 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryna Windows Update/Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Wersja aktualizacji bez programu Internet Explorer: ~ 3 125 KB
  • Wersja aktualizacji dla programu Internet Explorer: ~ 3 824 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy Blaster, Sasser i Mydoom) i pomaga usunąć wykryte szkodliwe programy. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny Microsoft.com. Narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-034: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (KB917537)
  • Zaktualizowano metadane wykrywania w celu zapobieżenia ciągłemu ponownemu oferowaniu aktualizacji, gdy w systemie nie ma pliku Asp.dll.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  917537 MS06-034: Luka w zabezpieczeniach internetowych usług informacyjnych (IIS) wykorzystujących strony ASP umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • MS06-040: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB921883)
  • Zaktualizowano nowo skompilowane pliki binarne dla systemu Windows Server 2003 x86, wersji systemu Windows Server 2003 oraz systemów Windows Server 2003 x64 Edition i Windows XP x64 Edition.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 x86: ~ 725 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 816 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1 049 KB
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  921883 MS06-040: Luka w zabezpieczeniach usługi Server umożliwia zdalne wykonanie kodu źródłowego
 • MS06-042: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB918899)
  • Zaktualizowano nowo skompilowane pliki binarne dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 IA-64, programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000 oraz programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 i dla systemu Windows XP.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 i dla systemu Windows XP: ~ 4 188 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000: ~ 3 146 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 7 038 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 277 KB
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  918899 MS06-042: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Łącza promujące Koreańskiej Komisji Sprawiedliwego Handlu (KFTC) (KB922476)
  • Zaktualizowano nowo skompilowane pliki binarne dla wszystkich ustawień regionalnych.
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu oferowania aktualizacji po przeprowadzeniu uaktualnienia w miejscu z poziomu oryginalnej wersji RTM (Release to Manufacturing) systemu Windows XP do poziomu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 albo z poziomu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 do poziomu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 491 KB
 • Aktualizacja systemu Windows XP (KB916595)
  • Zaktualizowano metadane w celu odzwierciedlenia poprawnej klasyfikacji w programie WSUS.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  916595 Komunikat o błędzie zatrzymania na komputerze z systemem Windows XP: „STOP 0x000000D1”

Czwartek, 24 sierpnia 2006

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-042: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (KB918899)
  • Zaktualizowano nowo skompilowane pliki binarne dla wszystkich ustawień regionalnych.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 4 187 KB Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  918899 MS06-042: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer

Elementy usunięte: następujące zastąpione elementy zostały trwale usunięte z programu WSUS:

 • MS02-008: Aktualizacja zabezpieczeń, 13 lutego 2002 (MSXML 4.0)
 • MS02-009: Aktualizacja zabezpieczeń, 14 lutego 2002 (Internet Explorer 5.01)
 • MS02-012: Aktualizacja zabezpieczeń, 22 lutego 2002
 • MS02-024: Q320206: Aktualizacja zabezpieczeń
 • MS02-042: Aktualizacja zabezpieczeń (326886)
 • MS02-050: Q329115: Aktualizacja zabezpieczeń (Windows 2000)
 • MS02-055: Q323255: Aktualizacja zabezpieczeń (Windows 2000)
 • MS02-063: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (329834)
 • MS02-065: Q329414: Aktualizacja zabezpieczeń (MDAC 2.6)
 • MS02-070: 329170: Aktualizacja zabezpieczeń (Windows 2000)
 • MS03-008: 814078: Aktualizacja zabezpieczeń (Microsoft Jscript 5.5, Windows 2000)
 • MS03-021: Luka w zabezpieczeniach programu Windows Media Player może umożliwiać uzyskanie dostępu do biblioteki multimediów (819639)
 • MS03-024: 817606: Aktualizacja zabezpieczeń (Windows XP) / 817606: Aktualizacja zabezpieczeń (Windows 2000)
 • MS03-026: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2003 (823980) / Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (823980) / Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (823980)
 • MS03-030: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (819696)
 • MS03-040: Październik 2003, zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer 6 (828750) / Październik 2003, zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer 5.01 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (828750) / Październik 2003, zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer 5.01 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (828750) / Październik 2003, zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer dla systemu Windows Server 2003 (828750)
 • MS03-044: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows XP (825119)
 • MS03-045: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows (824141)
 • MS03-048: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 (824145) / Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 (824145)
 • MS04-004: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 (832894) / Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 3 (832894)
 • MS04-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 (867801) / Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 3 (867801)
 • MS04-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 (834707) / Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 3 (834707)
 • MS05-014: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 3 (867282)
 • MS05-020: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 3 (890923)
 • MS05-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 3 (883939)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania robaków Blaster (833330)
 • Narzędzie do usuwania robaków Sasser (A-D) (841720)
 • Narzędzie do usuwania robaków Mydoom, Zindos i Doomjuice (836528)
 • Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — marzec 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — kwiecień 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — lipiec 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — sierpień 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — wrzesień 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — październik 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — listopad 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — grudzień 2005 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2006 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2006 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — marzec 2006 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — kwiecień 2006 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2006 (890830)
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2006 (890830)

Wtorek, 22 sierpnia 2006

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Łącza promujące Koreańskiej Komisji Sprawiedliwego Handlu (KFTC) (KB922476)

  Ustawienia regionalne: Koreański
  Wdrożenie: Witryny Windows Update/Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 563 KB
  Opis:
  Koreańska Komisja Sprawiedliwego Handlu (KFTC) zażądała od firmy Microsoft udostępnienia aktualizacji dodającej do menu Wszystkie programy dwa łącza w systemach Windows XP Home Edition i Windows XP Professional w koreańskiej wersji językowej. Te łącza kierują klientów do witryn Windows Media Player Center i Messenger Center w sieci Web. Po zainstalowaniu tej aktualizacji przez klienta może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Czwartek, 10 sierpnia 2006

Zmiany w istniejącej zawartości

 • Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemu Windows — sierpień 2006 (KB890830) i Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemu Windows — sierpień 2006 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Wersja aktualizacji bez programu Internet Explorer: ~ 3 444 KB
  • Wersja aktualizacji dla programu Internet Explorer: ~ 3 444 KB
  Opis:

  To jest zaktualizowana wersja Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemu Windows (wydana w sierpniu 2006). W tej zaktualizowanej wersji rozwiązano problem z wykrywaniem, który odnaleziono krótko po wydaniu tego narzędzia. Ten problem dotyczy bardzo wąskiego grona klientów.

Wtorek, 8 sierpnia 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-040: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB921883)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 616 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 702 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 725 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 815 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1 049 KB
  Opis:
  W usłudze serwera wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-041: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB920683)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 573 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 608 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 626 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 414 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 899 KB
  Opis:

  W usłudze rozpoznawania nazw DNS zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-042: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB918899)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 i dla systemu Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 i systemu Windows XP: ~ 4 187 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000: ~ 3 146 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 4 621 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 7 038 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 47 294 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 20 379 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu, w którym działa program Microsoft Internet Explorer, i uzyskanie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę systemu, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-043: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express (KB920214)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 i Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2: ~ 790 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 789 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 2 987 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1 421 KB
  Opis:

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-044: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (KB917008)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 1 338 KB
  Opis:

  W programie Microsoft Management Console zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując omawianą aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-045: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB921398)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Średnia
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 1 243 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 4 479 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 3 761 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 26 681 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 12 410 KB
  Opis:

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując omawianą aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-046: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB922616)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  • Średnia: Microsoft Windows Server 2003
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 716 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 824 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 823 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 3 096 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1 227 KB
  Opis:

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows przez wykorzystanie luki w zabezpieczeniach Pomocy HTML i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-049: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (KB920958)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 1 603 KB
  Opis:

  W jądrze systemu Windows wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując omawianą aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-050: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB920670)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 521 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 524 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 541 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 145 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 755 KB
  Opis:

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując omawianą aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-051: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB917422)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 740 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 943 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 094 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 4 117 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1 891 KB
  Opis:

  W jądrze systemu Windows wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemu Windows — sierpień 2006 (KB890830) i Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemu Windows — sierpień 2006 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Wersja aktualizacji bez programu Internet Explorer: ~ 3 444 KB
  • Wersja aktualizacji dla programu Internet Explorer: ~ 3 444 KB
  Opis:

  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy komputer jest zainfekowany przez określone, powszechnie znane, złośliwe oprogramowanie. Do tego złośliwego oprogramowania należą robaki Blaster, Sasser oraz Mydoom. Narzędzie pozwala usunąć wszystkie znalezione infekcje. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetla raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia jest oferowana co miesiąc. Narzędzie można również uruchomić ręcznie, po pobraniu jego kopii z Centrum pobierania Microsoft. Można też uruchomić jego wersję online z witryny Microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń
 • MS05-004: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft .NET Framework w wersji 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 (KB886903)
  • Zaktualizowano pliki binarne dla systemów Windows Server 2003 IA-64 z dodatkiem SP1, Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 1 577 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1 577 KB
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  886903 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1

 • MS05-030: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express 6 z dodatkiem Service Pack 1 (KB897715)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu oferowania aktualizacji w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  897715 MS05-030: Luka w zabezpieczeniach programu Outlook Express umożliwia zdalne wykonanie kodu

Wtorek, 25 lipca 2006

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (KB919803)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, WSUS i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Pakiety zbiorcze, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows XP Media Center Edition 2005
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 3 506 KB
  Opis:
  Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 919803. Ta aktualizacja jest przeznaczona dla systemów z pakietem zbiorczym aktualizacji 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (900325). Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zastępuje aktualizacje 908250, 912067 i 914548. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  919803 Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 — lipiec 2006
 • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium (KB898715)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne oraz WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 5 906 KB
  Opis:
  Ta aktualizacja rozwiązuje problemy ze zgodnością aplikacji występujące w przypadku używania Instalatora systemu Windows 3.1 razem z określonymi aplikacjami. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  898715 Dostępna jest aktualizacja Instalatora Windows 3.1 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i dla 64-bitowych wersji systemu Windows XP
 • Aktualizacja programu Microsoft Internet Explorer 7 Beta 3 dla systemu Windows (KB922880)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update i Microsoft Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 i Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2: ~ 834 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 834 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 961 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1 385 KB
  Opis:
  Ta aktualizacja pozwala rozwiązać problem ze zgodnością aplikacji w przypadku korzystania z łączonych menedżerów zabezpieczeń w programie Internet Explorer. Zainstalowanie tej aktualizacji jest niezbędne do poprawnego działania paska narzędzi Yahoo! Toolbar, gdy jest zainstalowany program Internet Explorer 7 Beta 3. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  922880 POPRAWKA: Okna dialogowe wyświetlane podczas używania paska narzędzi Yahoo! Toolbar nie współdziałają poprawnie z programem Internet Explorer 7 Beta 3 (j. ang.)

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Diagnostyka sieci (KB914440)
  • Zaktualizowano nowo skompilowane pliki binarne dla wszystkich ustawień regionalnych.
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 649 KB
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  914440 Dostępne jest narzędzie Diagnostyka sieci dla systemu Windows XP ułatwiające identyfikację i rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi

Poniedziałek, 17 lipca 2006

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB917537)
  • Zaktualizowano metadane wykrywania w celu zapobieżenia ciągłemu ponownemu oferowaniu aktualizacji, gdy w systemie nie ma pliku Asp.dll.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  • Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 z internetowymi usługami informacyjnymi firmy Microsoft oraz Microsoft Windows XP Professional z internetowymi usługami informacyjnymi firmy Microsoft
  • Ta zmiana nie ma wpływu na oprogramowanie: Microsoft Windows 2000 z internetowymi usługami informacyjnymi firmy Microsoft
  • Aby zapobiec oferowaniu tej aktualizacji systemom, których nie dotyczy ten problem, administratorzy programu WSUS muszą ponownie przeprowadzić synchronizację w celu pobrania nowego pliku WSUSScan.cab.
  • Te zmiany nie dotyczą programu SUS 1.0. W związku z tą zmianą nie zostaną wydane żadne nowe pliki cab dla programu SUS 1.0.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  917537 MS06-034: Luka w zabezpieczeniach internetowych usług informacyjnych (IIS) wykorzystujących strony ASP umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Środa, 12 lipca 2006

Uwaga Dzisiaj wydano nowy plik cab dla programu SUS 1.0 w celu rozwiązania problemu dotyczącego poprzedniej wersji. W poprzedniej wersji brakowało niektórych aktualizacji dla systemu Windows Server 2003. Należy ponownie przeprowadzić synchronizację i ponownie pobrać ten plik w celu uzyskania najnowszej wersji.

Wtorek, 11 lipca 2006

Uwaga Jeśli plik WSUSscan.cab pobrano przed godziną 18:30 czasu pacyficznego 11 lipca 2006, należy pobrać go ponownie w celu uzyskania najnowszej wersji.

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-033: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework w wersji 2.0 (KB917283)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Ważna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 z programem Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft Windows XP z programem Microsoft .NET Framework 2.0 i Microsoft Windows 2000 z programem Microsoft .NET Framework 2.0
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000: ~ 772 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 916 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 789 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows z programem Microsoft .NET Framework i uzyskanie dostępu do danych o ograniczonym dostępie. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-034: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB917537)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Ważna: Microsoft Windows XP Professional i Microsoft Windows 2000
  • Średnia: Microsoft Windows Server 2003
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 z internetowymi usługami informacyjnymi firmy Microsoft, Microsoft Windows XP Professional z internetowymi usługami informacyjnymi firmy Microsoft oraz Microsoft Windows 2000 z internetowymi usługami informacyjnymi firmy Microsoft

  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 626 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP Professional: ~ 698 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 781 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 949 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1 186 KB
  Opis:

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows, na którym są uruchomione internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft, i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-035: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB917159)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 614 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 725 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 801 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 922 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 1 033 KB
  Opis:

  W usłudze serwera zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń związany ze zdalnym wykonywaniem kodu, umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-036: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB914388)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 618 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 018 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 646 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 505 KB
  • Aktualizacja wersji systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: ~ 926 KB
  Opis:

  W usłudze klienta DHCP zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń związany ze zdalnym wykonywaniem kodu, umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows XP (KB916595)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 611 KB
  Opis:

  To jest aktualizacja zwiększająca niezawodność komputerów z systemem Windows XP. Zainstalowanie tej aktualizacji zapobiega problemowi z wyświetlaniem komunikatu „Stop 0xD” na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Ten błąd może pojawiać się w trakcie uruchamiania lub po uruchomieniu systemu. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  916595 Komunikat o błędzie zatrzymania na komputerze z systemem Windows XP: „STOP 0x000000D1”

 • Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — lipiec 2006 (KB890830)/Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania w systemie Windows — lipiec 2006 (KB890830) — wersja dla programu Internet Explorer

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne oraz WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Wersja aktualizacji bez programu Internet Explorer: ~ 832 KB
  • Wersja aktualizacji dla programu Internet Explorer: ~ 2 600 KB
  Opis:

  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy Blaster, Sasser i Mydoom) i pomaga usunąć wykryte szkodliwe programy. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie po kolejnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. Narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows (KB904942)
  • Zaktualizowano logikę właściwości IsInstallable na podstawie informacji o programie Internet Explorer uzyskanych od użytkowników.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  904942 Niepowodzenie uwierzytelniania podczas próby logowania do serwera poczty opartego na protokole HTTP przy użyciu programu Outlook lub Outlook Express w przypadku korzystania z programu Internet Explorer w wersji 7.0

Wtorek, 27 czerwca 2006

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows (KB913670)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS i SUS 1.0
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 52 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 55 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 55 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 64 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 i Windows XP x64: ~ 56 KB
  Opis:

  W Australii zmieniono zaplanowany normalnie koniec czasu letniego w pięciu stanach z powodu Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej 2006. Firma Microsoft wydała aktualizację dostosowującą te ustawienia. Ta aktualizacja spowoduje przywrócenie odpowiednich ustawień czasu letniego na komputerze dla tych stref czasowych przez usunięcie poprzedniej aktualizacji. Po uruchomieniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie Diagnostyka sieci (KB914440)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, WSUS i Aktualizacje dynamiczne
  Klasyfikacja: Narzędzia, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i programem Internet Explorer 7 Beta1, Beta2 lub Beta3
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 649 KB
  Opis:

  Narzędzie Diagnostyka sieci dla systemu Windows XP analizuje informacje o łączności sieciowej w celu ułatwienia rozwiązywania problemów związanych z siecią dotyczących komputera. Zazwyczaj problemy tego typu są rozwiązywane przy pomocy specjalisty ds. pomocy technicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Program Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (KB905474)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie

  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update i Aktualizacje automatyczne

  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 1 024 KB

  Opis:

  Narzędzie Powiadomienia o oryginalności systemu Windows powiadamia użytkownika, jeśli kopia systemu Windows nie jest oryginalna. W przypadku wykrycia, że system nie jest oryginalny, narzędzie pomoże użytkownikowi w uzyskaniu licencjonowanej kopii systemu Windows.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-020: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Flash Player (KB913433)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ciągłemu ponownemu oferowaniu aktualizacji i błędom instalacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  913433 MS06-020: Luki w programie Macromedia Flash Player firmy Adobe umożliwiają zdalne wykonywanie kodu źródłowego
 • MS06-025: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB911280)
  • Zaktualizowano pliki binarne.
  • Ta aktualizacja nie zostanie ponownie zaoferowana i nie musi być ponownie instalowana.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  911280 MS06-025: Luka w zabezpieczeniach usługi Routing i dostęp zdalny umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja krytyczna dla systemu Windows (KB833407)
  • Dodano elementy docelowe obsługujące system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 i dowolny system operacyjny oraz przyszły dodatek Service Pack zawierający tę niepoprawną czcionkę.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  833407 Dostępna jest aktualizacja krytyczna usuwająca niedopuszczalne symbole z czcionki Bookshelf Symbol 7

 • Dodatek Service Pack 1 dla programu Windows Server Update Services (KB919004)
  • Dodano obsługę Aktualizacji automatycznych.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  919004 Opis dodatku Service Pack 1 dla programu Windows Server Update Services

Wtorek, 13 czerwca 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-021: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB916281)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 2000 i Windows XP oraz Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 98 Second Edition i Windows Millennium Edition
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 98 Second Edition i Windows Millennium Edition: ~ 3 684 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 i systemu Windows XP: ~ 4 089 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000: ~ 3 072 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 4 501 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 6 865 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 46 174 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 19 894 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera, na którym działa program Microsoft Internet Explorer, i uzyskanie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-022: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB918439)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 2000 i Windows XP oraz Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 98 Second Edition i Windows Millennium Edition
  • Ważna: Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 2000 i Windows XP oraz Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 98 Second Edition i Windows Millennium Edition
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 98 Second Edition i Windows Millennium Edition: ~ 177 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 i systemu Windows XP: ~ 558 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000: ~ 558 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 554 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 554 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 007 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 725 KB
  Opis:
  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń w sposobie obsługi obrazów ART umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-023: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB917344) / Aktualizacja zabezpieczeń (Jscript 5.1) dla systemu Windows 2000 (KB917344)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Średnia: Microsoft Windows Server 2003
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 98 Second Edition/Windows Millennium Edition: ~ 328 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 659 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 747 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 795 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 2 113 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 1 200 KB
  Opis:
  • Aktualizacja systemu Windows 98 Second Edition/Windows Millennium Edition:
   W hoście skryptów systemu Windows wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć.
  • Inne:
   W hoście skryptów systemu Windows wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-023: Aktualizacja zabezpieczeń (Jscript 5.6) dla systemu Windows 2000 (KB917344)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 336 KB
  Opis:
  W hoście skryptów systemu Windows wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć.
 • MS06-024: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player (KB917734)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Windows Media Player 10 (wszystkie wersje) i Windows Media Player 9 (wszystkie wersje)
  • Ważna: Windows Media Player dla systemu XP i Windows Media Player 7.1
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Windows Media Player 10 dla systemu Windows XP: ~ 2 493 KB
  • Aktualizacja programu Windows Media Player 9 dla pierwotnie wydanej wersji systemu Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000: ~ 2 242 KB
  • Aktualizacja programu Windows Media Player 8 dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1: ~ 953 KB
  • Aktualizacja programu Windows Media Player 7.1 dla systemu Windows 2000: ~ 867 KB
  • Aktualizacja programu Windows Media Player 9 dla systemu Windows 98 Second Edition/Windows Millennium Edition: ~ 1 903 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1: ~ 2 336 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 4 380 KB
  Opis:
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows przy użyciu programu Windows Media Player i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-025: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB911280)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  • Ważna: Microsoft Windows Server 2003
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 907 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 068 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 594 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 351 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 829 KB
  Opis:
  W usłudze Routing i dostęp zdalny zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń związany ze zdalnym wykonywaniem kodu, umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-026: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB918547)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 98 Second Edition: ~ 148 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Millennium Edition: ~ 153 KB
  Opis:
  W aparacie renderowania grafiki firmy Microsoft zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i uzyskanie kontroli nad nim. Można ochronić system przed tym zagrożeniem, instalując omawianą aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-030: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB914389)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Ważna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 1 198 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 973 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 955 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 2 258 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 1 178 KB
  Opis:
  W usłudze bloku komunikatów serwera (SMB) zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń związany z lokalnym podniesieniem uprawnień, umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-031: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (KB917736)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Średnia
  Platformy docelowe: Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 684 KB
  Opis:
  W systemach Windows wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu podszycie się pod prawidłowego klienta podczas uzyskiwania dostępu do zasobów wymagających uwierzytelniania certyfikatów za pośrednictwem usługi RPC. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • MS06-032: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB917953)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Ważna: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 IA-64, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  • Średnia: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP x64
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 623 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 771 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 863 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 2 103 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 1 143 KB
  Opis:
  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows (KB914784)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition i Microsoft Windows XP x64 Edition
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 7 533 KB
  Opis:
  Zainstalowanie tej aktualizacji pozwala ulepszyć mechanizm ochrony poprawek jądra. Mechanizm ochrony poprawek jądra w wersjach systemu Windows dla komputerów z procesorami x64 chroni kod i krytyczne struktury w jądrze systemu Windows przed zmodyfikowaniem przez nieznany kod lub dane. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — czerwiec 2006 (KB890830)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne oraz WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 2 104 KB
  Opis:
  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy Blaster, Sasser i Mydoom) i pomaga usunąć wykryte szkodliwe programy. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. Narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-011: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB914798)

  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 477 KB
  • Zaktualizowano pliki binarne.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  914798 MS06-011: Listy DACL uprawnień dla usług systemu Windows mogą umożliwiać podniesienie poziomu uprawnień

 • MS06-018: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB913580)
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  • Zaktualizowano opis usługi Windows Update w celu usunięcia niezgodności z biuletynem zabezpieczeń MSRC.
  Opis:
  W systemach Windows zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który może spowodować, że usługa MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) przestanie odpowiadać. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  913580 MS06-018: Luka w zabezpieczeniach usługi Microsoft Distributed Transaction Coordinator umożliwia atak ukierunkowany na odmowę usługi

 • MS03-008: 814078: Aktualizacja zabezpieczeń (Microsoft Jscript 5.1, Windows 2000) / 814078: Aktualizacja zabezpieczeń (Microsoft Jscript 5.6, Windows 2000, Windows XP)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia oferowaniu tej aktualizacji po zainstalowaniu aktualizacji: Aktualizacja zabezpieczeń (Jscript 5.1) dla systemu Windows 2000 (917344) / Aktualizacja zabezpieczeń (Jscript 5.6) dla systemu Windows 2000 (917344).
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  814078 MS03-008: Luka w aparacie obsługi skryptów systemu Windows może pozwalać na uruchomienie kodu

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja krytyczna dla poleceń skryptu programu Windows Media Player (KB828026)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia oferowaniu tej aktualizacji po zainstalowaniu aktualizacji: Aktualizacja zabezpieczeń programu Windows Media Player 9 dla systemów Windows 98 i Windows ME (917734).
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  828026 Aktualizacja działania poleceń skryptu URL w programie Windows Media Player

Wtorek, 7 czerwca 2006

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Dodatek Service Pack 1 dla programu Windows Server Update Services (KB919004)

  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web oraz WSUS 1.0
  Klasyfikacja: Dodatki Service Pack, niezwiązane z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows 2000 (dotyczy tylko platform x86)
  Szacunkowe rozmiary plików: ~ 61 083 KB
  Opis:
  Dodatek Windows Server Update Services Service Pack 1 (WSUS SP1) zawiera aktualizacje programu WSUS. Ten dodatek Service Pack zawiera obsługę programu Microsoft SQL Server 2005 i systemu operacyjnego Windows Vista, który zostanie wkrótce wydany, a także dodatkowe ulepszenia stabilności i wydajności. Ten dodatek Service Pack zawiera pełny produkt WSUS i dodatek SP1. W przypadku systemów z zainstalowanym programem WSUS ten dodatek Service Pack powoduje zainstalowanie tylko dodatku Service Pack, natomiast w przypadku systemów bez programu WSUS — zainstalowanie programu WSUS i dodatku SP1. Program WSUS z dodatkiem SP1 ma rozmiar około 160 MB. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  919004 Opis dodatku Service Pack 1 dla programu Windows Server Update Services

Wtorek, 23 maja 2006

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Dodatki dla oryginalnego systemu Windows (KB892130)

  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików: 727 KB
  Opis:
  Program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows umożliwia sprawdzenie, czy kopia systemu Microsoft Windows jest oryginalna. To narzędzie sprawdza instalację systemu Windows, analizując informacje dotyczące identyfikacji produktu Windows i stan aktywacji produktu.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  892130 Opis programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 (KB829019)
  • Usunięto zduplikowane zdanie w wersjach nieangielskojęzycznych.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  829019 Zalety programu Microsoft .NET Framework

 • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 (904942)
  • Szacunkowe rozmiary plików:
   • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: 513 KB
   • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: 1 034 KB
   • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64: 741 KB
  • Zaktualizowano pliki binarne.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  904942 Niepowodzenie uwierzytelniania podczas próby logowania do serwera poczty opartego na protokole HTTP przy użyciu programu Outlook lub Outlook Express w przypadku korzystania z programu Internet Explorer w wersji 7.0

Wtorek, 11 maja 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń: Brak

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami: Uwaga

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:

MS06-020: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Flash Player (KB913433)
 • Zaktualizowano metadane wykrywania w celu zapobieżenia oferowaniu aktualizacji w systemach, w których jest zainstalowany formant Flash8a.ocx lub Flash9.ocx (Beta).
 • Pliki binarne nie uległy zmianie.
 • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami: Brak

Wtorek, 9 maja 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-020: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Flash Player (KB913433)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web, funkcja Aktualizacje automatyczne systemu Windows, WSUS 1.0, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition
  Szacunkowe rozmiary plików: 543 KB

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows przy użyciu programu Flash Player z lukami w zabezpieczeniach i przejęcie kontroli nad systemem. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  913433 MS06-020: Luki w programie Macromedia Flash Player firmy Adobe umożliwiają zdalne wykonywanie kodu źródłowego
 • MS06-018: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB913580)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web, funkcja Aktualizacje automatyczne systemu Windows, WSUS 1.0, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Średnia: Microsoft Windows 2000
  • Niska: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: 5 343 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: 1 277 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: 1 165 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: 3 575 KB
  W usłudze Microsoft Distributed Transaction Controller wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  913580
  MS06-018: Luka w zabezpieczeniach usługi Microsoft Distributed Transaction Coordinator umożliwia atak ukierunkowany na odmowę usługi

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — maj 2006 (KB890830)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web, funkcja Aktualizacje automatyczne systemu Windows i WSUS 1.0
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików: 2 104 KB

  Pobrane narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie i pomaga usunąć wykryte infekcje. Do tego złośliwego oprogramowania należą robaki Blaster, Sasser oraz Mydoom. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia jest oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić jego wersję online z witryny Microsoft.com w sieci Web. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000

Wtorek, 25 kwietnia 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

W tym momencie nie ma żadnej nowej zawartości dotyczącej zabezpieczeń.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows XP (KB900485)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web (Windows Update, Microsoft Update), funkcja Aktualizacje automatyczne systemu Windows, WSUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP
  Szacunkowy rozmiar pliku: ~ 585 KB

  Zainstalowanie tej aktualizacji zapobiega problemowi z wyświetlaniem komunikatu „stop 0x7e in AEC.SYS” na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Ten błąd może pojawiać się w trakcie uruchamiania lub po uruchomieniu systemu. Plik Aec.sys to sterownik usuwania echa akustycznego. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  900485
  Komunikat o błędzie w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2: „Stop 0x7E”

 • Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows 2.6.5

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web (Windows Update, Microsoft Update), funkcja Aktualizacje automatyczne systemu Windows, WSUS i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP
  Szacunkowy rozmiar pliku: ~ 4 374 KB

  Narzędzie Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows ułatwia wyszukiwanie niemal dowolnej zawartości na komputerze i na dyskach sieciowych. Obejmuje to między innymi wiadomości e-mail, terminy kalendarza i dokumenty. Przeszukiwanie zasobów na komputerze jest teraz tak szybkie i łatwe, jak przeszukiwanie Internetu. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  911993
  Składnik Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows firmy Microsoft w wersji 2.6.5

 • Aktualizacja systemu Windows XP Media Center Edition 2005

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web (Windows Update, Microsoft Update), funkcja Aktualizacje automatyczne systemu Windows, WSUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  Szacunkowy rozmiar pliku: ~ 8 043 KB

  Zainstalowanie tej aktualizacji pozwala usunąć błędy dotyczące zawartości chronionej przez funkcję zarządzania prawami cyfrowymi (DRM), które mogą występować po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (900325). Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  913800
  POPRAWKA: Pliki chronione za pomocą Menedżera praw cyfrowych w pakiecie Windows Media mogą być niepoprawnie odtwarzane na komputerach z systemem Windows XP Media Center Edition 2005, na których zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 2

 • Aktualizacja funkcji ładowania zasobów interfejsu MUI pakietu LIP z dodatkiem SP2

  Ustawienia regionalne: Angielski
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web (Windows Update, Microsoft Update), funkcja Aktualizacje automatyczne systemu Windows, WSUS i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP Starter Edition z dodatkiem Service Pack 2
  Szacunkowy rozmiar pliku: ~ 490 KB

  Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia kontynuowanie ładowania zasobu interfejsu MUI po zmianie wersji bazowej biblioteki DLL. Ta aktualizacja jest przeznaczona dla klientów, którzy zainstalowali pakiet Language Interface Pack w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  913808
  Niepoprawna wersja zasobów osadzonych plików interfejsu MUI pakietu LIP w systemie Windows XP Starter Edition (j. ang.)
 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows XP Media Center 2005

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web (Windows Update, Microsoft Update), funkcja Aktualizacje automatyczne systemu Windows, WSUS i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  Szacunkowy rozmiar pliku: ~ 3 514 KB

  Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 914548. Ta aktualizacja jest przeznaczona dla systemów z pakietem zbiorczym aktualizacji 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zastępuje aktualizacje zabezpieczeń 908250 i 912067. Aby uzyskać więcej informacji o tym pakiecie zbiorczym aktualizacji, zobacz artykuł nr 914548 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  914548 Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 — kwiecień 2006
 • Program Powiadomienia o oryginalności systemu Windows

  Ustawienia regionalne: Angielski (Chicago, Minneapolis, Omaha, Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania i Malezja).
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web i funkcja Aktualizacje automatyczne systemu Windows
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP
  Szacunkowy rozmiar pliku: ~ 849 KB

  Narzędzie Powiadomienia o oryginalności systemu Windows powiadamia użytkownika, jeśli kopia systemu Windows nie jest oryginalna. W przypadku wykrycia, że system nie jest oryginalny, narzędzie pomoże użytkownikowi w uzyskaniu licencjonowanej kopii systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905474 Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalnoci systemu Windows
 • Narzędzie Windows Movie Maker dla systemów Windows XP Home Edition N i Windows XP Professional N

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Platformy docelowe: Microsoft Windows XP
  Szacunkowy rozmiar pliku: ~ 480 KB

  Zainstalowanie narzędzia Windows Movie Maker umożliwi użytkownikom systemów Windows XP Home Edition N i Windows XP Professional N dostęp do programu Windows Movie Maker. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń:MS06-015: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB908531)
 • Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 1 247 KB

  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 4 659 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 4 068 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 26 853 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 12 468 KB
 • Zaktualizowano pliki binarne.
 • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
908531 MS06-015: Luka w zabezpieczeniach Eksploratora Windows może umożliwiać zdalne wykonywanie kodu

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami:

Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
 • Dodano mechanizm wykrywania zapobiegający jednoczesnemu oferowaniu pakietów dla systemu XP z dodatkiem SP2 w wersji chińskiej (Hongkong) i chińskiej (tradycyjnej) w systemach operacyjnych w wersji chińskiej (tradycyjnej).

 • Pliki binarne nie uległy zmianie.
 • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.

Wtorek, 11 kwietnia 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-015: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB908531)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 1 218 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 4 550 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 3 973 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 26 224 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 i Windows XP x64: ~ 12 176 KB
  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń związany z Eksploratorem Windows umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  908531 MS06-015: Luka w zabezpieczeniach Eksploratora Windows może umożliwiać zdalne wykonywanie kodu
 • MS06-017: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB908981)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Średnia
  Platforma docelowa: Microsoft Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 1 623 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 11 929 KB
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows korzystającego z rozszerzeń serwera Microsoft Front Page i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  908981 Opis aktualizacji zabezpieczeń rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 dla komputerów z systemem Microsoft Windows Server 2003: 11 kwietnia 2006

 • MS06-014: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB911562)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  • Krytyczna w przypadku systemów Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Średnia w przypadku systemu Microsoft Windows Server 2003
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemów Windows 98 Second Edition i Windows Millennium Edition:
   • Microsoft Data Access Components 2.8 RTM: ~ 1 835 KB
   • Microsoft Data Access Components 2.8 z dodatkiem SP1: ~ 815 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 2000:
   • Microsoft Data Access Components 2.5 z dodatkiem SP3: ~ 2 087 KB
   • Microsoft Data Access Components 2.7 z dodatkiem SP1: ~ 2 765 KB
   • Microsoft Data Access Components 2.8 RTM: ~ 2 626 KB
   • Microsoft Data Access Components 2.8 z dodatkiem SP1: ~ 1 601 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 545 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 584 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 249 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 i Windows XP x64: ~ 794 KB
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows, na którym jest używane oprogramowanie Microsoft Data Access Components, i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  911562 MS06-014: Luka w zabezpieczeniach funkcji Microsoft Data Access Components (MDAC) umożliwia wykonanie kodu

 • MS06-016: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express (KB911567)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Ważne
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Windows 2000 i Outlook Express 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 i dla systemu Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Windows 2000: ~ 1 466 KB
  • Aktualizacja programu Outlook Express 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 i systemu Windows XP: ~ 2 312 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 1 546 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 2 148 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 15 716 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 i Windows XP x64: ~ 5 831 KB
  Zidentyfikowano dotyczący problem zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows korzystającego z programu Outlook Express i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  911567 MS06-016: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express
 • MS06-013: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB912812)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności: Krytyczna
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 2000 i Windows XP oraz Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 98 i Windows Millennium Edition
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 98 i systemu Windows Millennium Edition: ~ 3 576 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 i systemu Windows XP: ~ 4 079 KB
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000: ~ 3 139 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 4 910 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 7 494 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 44 839 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 i Windows XP x64: ~ 19 388 KB
  Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń komputera, na którym działa program Internet Explorer, i uzyskanie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  912812 MS06-013: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — kwiecień 2006 (KB890830)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy komputer jest zainfekowany przez określone, powszechnie znane, złośliwe oprogramowanie. Do tego złośliwego oprogramowania należą robaki Blaster, Sasser oraz Mydoom. Narzędzie pozwala usunąć wszystkie znalezione infekcje. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetla raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia jest oferowana co miesiąc. Narzędzie można również uruchomić ręcznie, po pobraniu jego kopii z Centrum pobierania Microsoft. Można też uruchomić jego wersję online z witryny Microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS05-004: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework w wersji 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 (KB886903)
  • Dodano obsługę określonych platform 64-bitowych: Windows Server 2003 IA-64 z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2003 x64 RTM i Windows XP x64 RTM
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu oferowania tej aktualizacji na platformach 64-bitowych.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie, z wyjątkiem platform 64-bitowych.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  886903 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1

 • MS06-005: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player 10 dla systemu Windows XP (KB911565)
  • Szacunkowe rozmiary plików: ~ 2 497 KB
  • Zaktualizowano pliki binarne.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  911565 MS06-005: Luka w programie Windows Media Player umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego
 • MS05-030: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express (KB897715)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu usunięcia zależności od aktualizacji zabezpieczeń 823353.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Luka w zabezpieczeniach programu Outlook Express umożliwia zdalne wykonanie kodu
 • MS04-032: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB840987) Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  840987 MS04-032: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows

 • MS04-018: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express (KB823353)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 911567.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  823353 MS04-018: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express

Zmiany w zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows (KB904942)
  • Szacunkowe rozmiary plików:
   • Aktualizacja systemu Windows 2000: ~ 739 KB
   • Aktualizacja systemu Windows XP: ~ 501 KB
   • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: ~ 512 KB
   • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: ~ 1 035 KB
  • Zaktualizowano pliki binarne.
  • Dodano obsługę programu WSUS.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  904942 Niepowodzenie uwierzytelniania podczas próby logowania do serwera poczty opartego na protokole HTTP przy użyciu programu Outlook lub Outlook Express w przypadku korzystania z programu Internet Explorer w wersji 7.0

Wtorek, 28 marca 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń: Brak

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft .NET Framework 1.1 dla komputerów z procesorami x64 i systemów opartych na procesorach Itanium

  Ustawienia regionalne: Wszystkie komputery z procesorami x64 i systemy oparte na procesorach Itanium
  Wdrożenie: Witryny Windows Update i Microsoft Update w sieci Web (Windows Update, Microsoft Update), funkcja Aktualizacje automatyczne systemu Windows i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, dodatek Service Pack
  Platformy docelowe: Microsoft Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64, Microsoft Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium i Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft .NET Framework 1.1 rozwiązuje szereg problemów wykrytych po wydaniu pierwotnej wersji programu .NET Framework 1.1. Obejmuje to zarówno problemy związane z zabezpieczeniami, jak problemy niezwiązane z zabezpieczeniami. Po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Tego dodatku Service Pack nie można usunąć.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń: Brak

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows (KB904942)
  • Dodano tę aktualizację do nowej kategorii Instalatora dynamicznego programu Microsoft Internet Explorer 7 i dodano mechanizm wykrywania umożliwiający selektywne stosowanie tej aktualizacji w trakcie procesu instalacji programu Microsoft Internet Explorer 7
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  904942 Niepowodzenie uwierzytelniania podczas próby logowania do serwera poczty opartego na protokole HTTP przy użyciu programu Outlook lub Outlook Express w przypadku korzystania z programu Internet Explorer w wersji 7.0

Wtorek, 14 marca 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-011: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2003 (KB914798) i aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB914798)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, WSUS, SUS 1.0 i wykaz Windows Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja zabezpieczeń
  Ocena ważności:
  Ważna: Windows XP
  Średnia: Windows Server 2003
  Platformy docelowe: Windows Server 2003 i Windows XP

  Szacunkowe rozmiary plików: 500 KB

  W systemach Windows wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można jej już usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  914798 MS06-011: Listy DACL uprawnień dla usług systemu Windows mogą umożliwiać podniesienie poziomu uprawnień

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — marzec 2006 (KB890830)
  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne oraz WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Platformy docelowe: Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

  W systemach Windows wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można jej już usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń: Brak

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows (KB912475)
  • Teraz dostępna również dla programu WSUS.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  912475 Wygasła aktualizacja australijskiego czasu letniego 2006 dla środowisk, w których nie jest używany serwer Exchange (j. ang.)
 • Aktualizacja systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (KB910393)
  • Zaktualizowano pliki binarne.
  • Ta aktualizacja zostanie ponownie zaoferowana i powinna zostać ponownie zainstalowana.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  910393 POPRAWKA: Odtwarzanie chronionej zwartości może być niemożliwe po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005

Wtorek, 28 lutego 2006

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja systemu Windows (KB912945)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update i Microsoft Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja opcjonalna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1
  Szacunkowe rozmiary plików: 4 800 KB

  Ta aktualizacja wprowadza niewielkie zmiany w obsłudze niektórych stron sieci Web korzystających z formantów Microsoft ActiveX w programie Microsoft Internet Explorer. Niektóre strony sieci Web wymagają od użytkowników ręcznego włączenia formantów ActiveX przez kliknięcie formantu lub naciśnięcie klawisza TAB albo ENTER. Ta aktualizacja zawiera wszystkie uprzednio wydane aktualizacje zabezpieczeń. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  912945 Aktualizacja formantów ActiveX programu Internet Explorer

 • Aktualizacja systemu Windows (KB904942)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update i Microsoft Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja opcjonalna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1
  Szacunkowe rozmiary plików: 500 KB

  Zainstalowanie tej aktualizacji pozwala rozwiązać problemy z uwierzytelnianiem HTTP w systemach Windows, które nie występują do czasu zainstalowania programu Microsoft Internet Explorer 7. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  904942 Niepowodzenie uwierzytelniania podczas próby logowania do serwera poczty opartego na protokole HTTP przy użyciu programu Outlook lub Outlook Express w przypadku korzystania z programu Internet Explorer w wersji 7.0
 • Aktualizacja systemu Windows (KB912475)

  Ustawienia regionalne: Angielski
  Wdrożenie: Windows Update i Microsoft Update
  Klasyfikacja:
  • Aktualizacja o wysokim priorytecie tylko dla australijskiej strefy czasowej
  • We wszystkich innych przypadkach: aktualizacja opcjonalna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1
  Szacunkowe rozmiary plików: 500 KB

  W Australii w pięciu stanach zmieniono zaplanowany normalnie koniec czasu letniego z marca 2006 na pierwszą niedzielę kwietnia 2006. Tę zmianę wprowadzono z powodu Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej 2006. Po zainstalowaniu tej aktualizacji komputer będzie mógł automatycznie ustawiać w zegarze poprawną datę. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  912475 Wygasła aktualizacja australijskiego czasu letniego 2006 dla środowisk, w których nie jest używany serwer Exchange (j. ang.)
 • Pakiety językowe dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 (KB829019)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie z wyjątkiem ustawień niemieckich i japońskich. Aktualizacje dla tych ustawień wydano już wcześniej.
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami

  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików: 970 KB

  Program Microsoft .NET Framework 2.0 pozwala ulepszyć skalowalność i wydajność dzięki stosowaniu udoskonalonych funkcji buforowania, instalacji oprogramowania i aktualizowania ClickOnce. Ta aktualizacja obsługuje szerszą gamę przeglądarek i urządzeń zawierających formanty i usługi ASP.NET 2.0 Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  829019 Zalety programu Microsoft .NET Framework

 • Program Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (KB905474)

  Ustawienia regionalne: Czeski, Chiński (tradycyjny), Duński, Hebrajski, Polski
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update i Aktualizacje automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików: 1 000 KB

  Narzędzie Powiadomienia o oryginalności systemu Windows powiadamia użytkownika, jeśli kopia systemu Windows nie jest oryginalna. W przypadku wykrycia, że system nie jest oryginalny, narzędzie pomoże użytkownikowi w uzyskaniu licencjonowanej kopii systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905474 Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalnoci systemu Windows
 • Dodatki dla oryginalnego systemu Windows — wydanie ponowne (KB892130)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update i Microsoft Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, obowiązkowa
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików: 700 KB

  Program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows umożliwia sprawdzenie, czy kopia systemu Microsoft Windows jest oryginalna. To narzędzie sprawdza instalację systemu Windows, analizując informacje dotyczące identyfikacji produktu Windows i stan aktywacji produktu. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  892130 Opis programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows

 • Aktualizacja systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (KB913437)

  Ustawienia regionalne: Koreański
  Wdrożenie: Windows Update i Microsoft Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja opcjonalna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  Szacunkowe rozmiary plików: 500 KB

  Ta aktualizacja powoduje, że funkcja W centrum uwagi akceptuje informacje wprowadzane z klawiatury. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  913437 Programy HTML nie obsługują wprowadzanych za pomocą klawiatury znaków innych niż angielskie na komputerze z systemem Windows XP Media Center Edition 2005 w wersji koreańskiej (j. ang.)
 • Aktualizacja systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (KB912024)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update i Microsoft Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja opcjonalna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  Szacunkowe rozmiary plików: 500 KB

  Zainstalowanie tej aktualizacji zapewnia najnowszą funkcję obsługi odbiornika podczerwieni dla klawiatur i pilotów zdalnego sterowania w systemie Media Center Edition 2005. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  912024 Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla odbiornika podczerwieni eHome dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (j. ang.)
 • Aktualizacja certyfikatów głównych (wydanie ponowne)
  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update i Microsoft Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja opcjonalna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików: 200 KB

  Ten element aktualizuje listę certyfikatów głównych komputera do najnowszej listy, zaakceptowanej przez firmę Microsoft jako część programu certyfikatów głównych dla produktów Microsoft. Dodanie kolejnych certyfikatów głównych na komputerze umożliwia bezproblemowe współdziałanie większej liczby programów do bezpiecznego przeglądania sieci Web, szyfrowania wiadomości e-mail i bezpieczniejszego dostarczania kodu. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-005: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player 7.1 dla systemu Windows 2000 (KB911565)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia oferowaniu tej aktualizacji w przypadku programu Microsoft Windows Media Player 7.0.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  911565 MS06-005: Luka w programie Windows Media Player umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego

Wtorek, 14 lutego 2006 — aktualizacja udostępniona po wydaniu właściwej aktualizacji

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS06-007: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows — tylko program WSUS (KB913446)
  • Zaktualizowano metadane w celu usunięcia zgłoszonego błędu instalacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Jeśli poprzednia próba zainstalowania tej aktualizacji powiodła się, nie trzeba instalować jej ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  913446 MS06-007: Luka w protokole TCP/IP umożliwia atak ukierunkowany na odmowę usługi

Wtorek, 14 lutego 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-004: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB910620)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz Windows Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Zabezpieczenia
  Ocena ważności:
  • Krytyczna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 dla systemu Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: 3 100 KB
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu, na którym działa program Internet Explorer, i uzyskanie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  910620 MS06-004: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

 • MS06-005: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows Media Player (KB911565)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz Windows Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Zabezpieczenia
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Microsoft Windows Media Player 9 i Windows Media Player 10
  • Ważna: Windows Media Player 7 i Windows Media Player 8
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Windows Media Player 7 (jeśli ma zastosowanie): 900 KB
  • Windows Media Player 8 (jeśli ma zastosowanie): 1 000 KB
  • Windows Media Player 9 (jeśli ma zastosowanie): 2 300 KB
  • Windows Media Player 10 (jeśli ma zastosowanie): 2 500 KB
  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows przy użyciu programu Windows Media Player i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  911565 MS06-005: Luka w programie Windows Media Player umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego
 • MS06-006: Aktualizacja zabezpieczeń dla dodatku plug-in programu Windows Media Player (KB911564)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz Windows Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Zabezpieczenia
  Ocena ważności: Ważne
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików: 600 KB

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows przy użyciu dodatku plug-in programu Windows Media Player i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  911564 MS06-006: Luka w dodatku plug-in programu Windows Media Player, używanym z przeglądarkami internetowymi firm innych niż Microsoft, umożliwia zdalne wykonywanie kodu

 • MS06-007: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows — tylko program WSUS (KB913446)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz Windows Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Zabezpieczenia
  Ocena ważności: Ważna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Inne: 800 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: 1 900 KB
  • Aktualizacje systemów Windows Server 2003 x64 i Windows XP x64: 1 100 KB
  W systemach Windows zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który może umożliwiać atakującemu spowodowanie, że komputer przestanie odpowiadać na żądania. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  913446 MS06-007: Luka w protokole TCP/IP umożliwia atak ukierunkowany na odmowę usługi

 • MS06-008: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB911927)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz Windows Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Zabezpieczenia
  Ocena ważności:
  • Ważna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: 1 400 KB
  • Inne: 650 KB
  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  911927 MS06-008: Luka w programie WebClient umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego
 • MS06-009: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows (KB901190)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz Windows Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Zabezpieczenia
  Ocena ważności: Ważna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 IA-64: 1 200 KB
  • Inne: 600 KB
  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  901190 MS06-009: Luka w koreańskiej wersji językowej edytora Input Method Editor (IME) umożliwia podwyższenie uprawnień

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie systemu Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — luty 2006 (KB890830)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne oraz WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia komputera pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy Blaster, Sasser i Mydoom) i pomaga usunąć wykryte szkodliwe programy. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić jego wersję online z witryny microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. W celu ochrony komputera należy używać programu antywirusowego. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS03-042: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows 2000 (KB826232)

  Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  826232 MS03-042: Przekroczenie buforu w formancie ActiveX narzędzia do rozwiązywania problemów z systemem Windows umożliwia wykonywanie kodu

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Dodatek Service Pack 2 dla pakietu szablonów językowych programu Windows SharePoint (KB887624)

  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003 x64
  Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia oferowaniu zbyt wielu aktualizacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887624 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services

Wtorek, 24 stycznia 2006

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Odtwarzanie chronionej zwartości może być niemożliwe po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (KB910393)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz Windows Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Dotyczy systemu operacyjnego: Windows XP Media Center Edition 2005
  Szacunkowy rozmiar pliku: 1 450 KB

  Zainstalowanie tej aktualizacji zapobiega zastępowaniu przez Instalatora programu Windows Media Player 10 plików zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) zainstalowanych w ramach pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (900325). Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  910393 POPRAWKA: Odtwarzanie chronionej zwartości może być niemożliwe po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 — styczeń 2006 (KB912067)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update i Microsoft Update
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Dotyczy systemu operacyjnego: Windows XP Media Center Edition 2005
  Szacunkowy rozmiar pliku: 3 060 KB

  Zainstalowanie tego pakietu zbiorczego aktualizacji pozwala rozwiązać problemy z obsługą wideo w systemie Windows XP Media Center 2005. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji rozwiązuje problemy obejmujące wstrzymywanie i wznawianie, zawieszanie się obrazu wideo i czarne ekrany na komputerach, na których zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005. Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  912067 Pakiet zbiorczy aktualizacji ze stycznia 2006 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005
 • Zalety programu Microsoft .NET Framework (KB829019)

  Ustawienia regionalne: Niemiecki, Japoński
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowy rozmiar pliku: 970 KB

  Program Microsoft .NET Framework 2.0 pozwala ulepszyć skalowalność i wydajność dzięki stosowaniu udoskonalonych funkcji buforowania, instalacji oprogramowania i aktualizowania ClickOnce oraz lepszych formantów i usług ASP.NET 2.0 do obsługi szerszej gamy przeglądarek i urządzeń. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  829019 Zalety programu Microsoft .NET Framework

 • Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (KB905474)

  Ustawienia regionalne: Norweski
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update i Aktualizacje automatyczne
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Dotyczy systemu operacyjnego: Microsoft Windows XP
  Szacunkowy rozmiar pliku: 940 KB

  Narzędzie Powiadomienia o oryginalności systemu Windows powiadamia użytkownika, jeśli kopia systemu Windows nie jest oryginalna. Jeśli kopia systemu Windows nie jest oryginalna, narzędzie pomoże użytkownikowi w uzyskaniu licencjonowanej kopii systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905474 Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalnoci systemu Windows

Wtorek, 10 stycznia 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-002: Luka w osadzonych czcionkach sieci Web umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB908519)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz Windows Update, wykaz Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Zabezpieczenia
  Ocena ważności:
  • Krytyczna: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Ważna: Microsoft Windows Server 2003
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: 565 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: 584 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa): 586 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 (dla systemów opartych na procesorach Itanium): 1 351 KB
  • Aktualizacja systemów Windows Server 2003 (dla komputerów z procesorami x64) i Windows XP (dla komputerów z procesorami x64): 837 KB
  • Aktualizacja systemu Windows 98: 210 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Millennium Edition: 215 KB
  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  908519 MS06-002: Luka w osadzonych czcionkach sieci Web umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie określonych najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000 (KB890830)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne oraz WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy komputer jest zainfekowany przez określone, powszechnie znane, złośliwe oprogramowanie. Do tego oprogramowania należą robaki Blaster, Sasser oraz Mydoom. Narzędzie pozwala usunąć wszystkie znalezione infekcje. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetla raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Firma Microsoft wydaje nową wersję tego narzędzia co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania Microsoft. Można również uruchomić wersję online tego narzędzia z witryny microsoft.com w sieci Web. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS05-052: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB896688)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania (ta zmiana ma wpływ tylko na program SUS 1.0) w celu rozwiązania problemu z oferowaniem tej aktualizacji po zainstalowaniu zastępującej ją aktualizacji 905915 na komputerach z systemem Windows 2000 i pakietem wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI).
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896688 MS05-052: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

 • MS05-054: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB905915)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania (ta zmiana ma wpływ tylko na program SUS 1.0) w celu usunięcia zbędnego ciągu wykrywania, który mógł powodować ciągłe oferowanie tej aktualizacji na komputerach z systemem Windows 2000 i pakietem wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI).
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905915 MS05-054: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Wtorek, 5 stycznia 2006

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS06-001: Luka w zabezpieczeniach aparatu renderowania grafiki umożliwia wykonywanie kodu (KB912919)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz Windows Update, wykaz Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Zabezpieczenia
  Ocena ważności: Krytyczna
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: 599 KB
  • Aktualizacja systemu Windows XP: 711 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa): 715 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 (dla systemów opartych na procesorach Itanium): 1 820 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003 (dla komputerów z procesorami x64): 1 090 KB
  W aparacie renderowania grafiki zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń związany ze zdalnym wykonywaniem kodu, umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  912919 MS06-001: Luka w aparacie renderowania grafiki wektorowej umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Materiały referencyjne


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian opisu programów Software Update Services i Windows Server Update Services w materiałach z 2007 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

894199 Opis zmian w zawartości dla programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) z roku 2009

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian opisu programów Software Update Services i Windows Server Update Services w materiałach z 2005 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

918043 Opis programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) zmienia się w materiałach z roku 2005
Właściwości

Identyfikator artykułu: 930858 — ostatni przegląd: 16.04.2009 — zmiana: 1

Opinia