Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania systemu Windows Vista przy użyciu stacji dysków DVD komputera: „System Windows nie może zainstalować wymaganych plików”

Symptomy

Podczas próby zainstalowania systemu Windows Vista przy użyciu stacji dysków DVD komputera może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach:
System Windows nie może zainstalować wymaganych plików. Upewnij się, że wszystkie pliki wymagane do instalacji są dostępne i ponownie uruchom program instalacyjny. Kod błędu: 0x800706F8
System Windows nie może zainstalować wymaganych plików. Upewnij się, że wszystkie pliki wymagane do instalacji są dostępne i ponownie uruchom program instalacyjny. Kod błędu: 0x800703E6

Przyczyna

Ten problem może występować, jeżeli oprogramowanie układowe stacji dysków DVD jest przestarzałe lub uszkodzone. Na przykład ten problem może się pojawiać, jeżeli używana jest stacja dysków DVD Samsung SM-308B lub Samsung SN-308B.

Uwaga: Zarówno stacja dysków DVD Samsung SM-308B, jak i Samsung SN-308B jest używana jako składnik złożonych stacji (Combo) instalowanych w komputerach firmy Dell.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać odpowiednią aktualizację oprogramowania układowego stacji dysków DVD komputera. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Dell w sieci Web, zależnie od okoliczności:Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskiwanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zainstalować system Windows Vista z dysku twardego. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928902 How to perform a flat installation of Windows Vista

Więcej informacji

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 930984 — ostatni przegląd: 19.03.2007 — zmiana: 1

Opinia