Witryna Windows Update automatycznie pobiera i instaluje aktualizacje podczas łączenia się z Internetem po raz pierwszy


Streszczenie


Podczas łączenia się z Internetem po raz pierwszy w systemie Windows Vista jest wyświetlany monit o instalację aktualizacji sterowników, krytycznych aktualizacji oprogramowania i zalecanych aktualizacji oprogramowania. Jeżeli jednak domyślna opcja Windows Update zostanie wybrana podczas instalowania systemu Windows Vista, te aktualizacje będą automatycznie pobierane i instalowane. Nie trzeba więc czekać na zaplanowany termin pobierania tych aktualizacji. Domyślnie aktualizacje są pobierane i instalowane codziennie o godzinnie 03:00.

Ten proces występuje niezależnie od sposobu łączenia się z Internetem. Ten proces występuje więc w przypadku łączenia się z Internetem przy użyciu sieci kablowej, linii DSL lub modemu telefonicznego.

Więcej informacji


Firma Microsoft zaleca korzystanie z witryny Windows Update do sprawdzania dostępności zaktualizowanych sterowników sprzętu.

Aby ręcznie zaktualizować system Windows Vista przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , wpisz update w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Windows Update na liście Programy.
  2. W górnym lewym rogu okna witryny Windows Update kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje.
  3. Kliknij przycisk Wyświetl dostępne aktualizacje po wyświetleniu podsumowania dostępnych aktualizacji.
  4. W oknie Wyświetl dostępne aktualizacje kliknij, aby zaznaczyć aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.