Może zostać wyświetlony monit o aktywację systemu Windows Vista na komputerze, na którym system Windows Vista był już aktywowany przy użyciu licencji zbiorczej lub instalacji OEM

Symptomy

Na komputerze, na którym aktywacja systemu Windows Vista wcześniej nie była wymagana, może być wyświetlany monit o aktywację systemu Windows Vista. Problem ten może występować na przykład na komputerze, na którym system Windows Vista został preinstalowany przez producenta OEM lub został zainstalowany przy użyciu licencji zbiorczej. Nie występuje on w detalicznych wersjach systemu Windows Vista. Na przykład nie występuje, jeżeli użytkownik samodzielnie kupił system Windows Vista i zainstalował go na komputerze.


Ten problem występuje sporadycznie, jednak może występować podczas typowego korzystania z komputera z systemem Windows Vista.

Przyczyna

Przyczyną występowania tego problemu może być usunięcie określonego ustawienia systemu po uruchomieniu programu przy użyciu poświadczeń administracyjnych. Usunięcie tego ustawienia systemu może być przyczyną niepowodzenia sprawdzania poprawności systemu BIOS. Sprawdzanie poprawności systemu BIOS jest częścią procesu aktywacji systemu. Monit o aktywację systemu Windows Vista może więc zostać wyświetlony nawet wtedy, gdy system dotychczas nie wymagał aktywacji. Na przykład ustalono, że problem ten występuje podczas korzystania z programu Intuit QuickBooks 2007. Może też sporadycznie występować podczas instalowania innych programów lub sterowników urządzeń.

Uwaga Przyczyną występowania tego problemu nie są usterki instalowanego programu ani sterownika urządzenia. Przyczyną tego problemu jest usterka systemu Windows Vista.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, jeżeli już wystąpił

Aby rozwiązać ten problem, jeżeli już wystąpił, należy zastosować jedną z następujących metod:

  • Jeżeli został wyświetlony monit o aktywację systemu Windows Vista i nie używano klucza produktu do ręcznej aktywacji systemu Windows Vista, należy zainstalować aktualizację 931573, a następnie ponownie uruchomić komputer.
  • Jeżeli został wyświetlony monit o aktywację systemu Windows Vista i używano klucza produktu do ręcznej aktywacji systemu Windows Vista, należy zainstalować aktualizację 931573, a następnie aktywować system Windows Vista telefonicznie.


    Uwaga Jeżeli system Windows Vista został preinstalowany przez producenta OEM, klucz produktu jest umieszczony na naklejce na obudowie komputera.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywowania systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    925616 Po uruchomieniu systemu Windows Vista jest wyświetlany komunikat o błędzie „Okres aktywacji upłynął”

Aby zapobiec występowaniu tego problemu

Aby zapobiec występowaniu tego problemu, należy zainstalować aktualizację 931573. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:

System Windows Vista

Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Vista (KB931573) teraz.

System Windows Vista, wersje 64-bitowe

Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji dla 64-bitowych wersji systemu Windows Vista (KB931573) teraz.

Data wydania: 30 stycznia 2007

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nazewnictwa pakietów poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 931573 — ostatni przegląd: 02.05.2008 — zmiana: 1

Opinia