MS07-027: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-027, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy związane z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Przed załadowaniem formantów ActiveX jest wyświetlany monit.

  Uwaga: W witrynach sieci Web, w których zalecane techniki nie są stosowane, występuje następujący problem: Ten problem można rozwiązać przy użyciu technik opisanych w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Pewne formanty ładowane na stronie sieci Web nie są poprawnie maskowane przez funkcje tej aktualizacji. Należą do nich formanty używane w programach Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player i Virtools Web Player. Jeśli system Windows wykryje, że taki formant jest nieaktywny, to monituje użytkownika przed jego załadowaniem.
 • Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  906294 Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dostarczonej razem z kumulacyjną aktualizacją zabezpieczeń 896727 (MS05-038)

 • Po zainstalowaniu wydanej w maju 2007 roku zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (MS07-027) dla programu Windows Internet Explorer 7 może się pojawić okno dialogowe Pobieranie plików — Ostrzeżenie o zabezpieczeniach z monitem o zapisanie pliku „navcancl”. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  937409 Przy próbie uruchomienia przeglądarki Internet Explorer 7 wyświetla się okno dialogowe „Pobieranie pliku – Ostrzeżenie o zabezpieczeniach"
 • Przy otwieraniu strony sieci Web w programie Internet Explorer 7 może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można wyświetlić strony sieci Web
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  942818 Komunikat o błędzie po zainstalowaniu aktualizacji programu Windows Internet Explorer 7 z witryny Windows Update lub Microsoft Update: „Nie można wyświetlić strony sieci Web” (j. ang.)
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji niektóre aplikacje sieci Web wymagające dużych ciągłych bloków pamięci mogą nie działać z powodu braku pamięci. Te aplikacje sieci Web są używane nie tylko w programie Internet Explorer.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  950060 Niektóre aplikacje sieci Web wymagające dużych ciągłych bloków pamięci mogą nie działać po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej 931768 (MS07-027) dla programu Windows Internet Explorer 7 (j. ang.)

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

Poszczególne aktualizacje można instalować lub nie w zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.
 • 928494 Program InfoPath 2003 ulega awarii po kliknięciu wewnątrz formantu Date Picker na formularzu i naciśnięciu klawisza STRZAŁKA W LEWO (j. ang.)
 • 928540 Okno dialogowe Pobieranie pliku w programie Internet Explorer 6 jest nieoczekiwanie zamykane nawet po zastosowaniu poprawki 896017 (j. ang.)
 • 929726 POPRAWKA: Podczas wyliczania pamięci podręcznej w programie Windows Internet Explorer 7 jest wyświetlany komunikat o błędzie: „ERROR_INVALID_PARAMETER” (j. ang.)
 • 931657 Podczas próby wydrukowania wiadomości e-mail przy użyciu programu Microsoft Office Outlook 2003 lub Microsoft Outlook Express nie jest drukowany nagłówek wiadomości e-mail (j. ang.)
 • 932538 Wiadomość e-mail drukowana za pomocą programu Office Outlook 2003 lub Outlook Express jest zbyt mała i nieczytelna

 • 934817 USTERKA: Skrypt używający funkcji execCommand z poleceniem SaveAs nie zapisuje strony sieci Web w programie Internet Explorer 7 na komputerze z systemem Windows Vista

 • 929864 Formanty ActiveX są nieaktywne, gdy strona sieci Web jest otwierana przy użyciu programu Internet Explorer 7

 • 932537 Zawartość strony sieci Web nie jest aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami po przeniesieniu kursora do wbudowanej ramki w programie Internet Explorer 7

 • 932543 Program Internet Explorer 7 przestaje odpowiadać na komputerze z koreańską wersją paska narzędzi Yahoo! Toolbar

 • 934819 FIX: Po zainstalowaniu programu Internet Explorer 7 proces Inetinfo.exe może przestać odpowiadać na komputerze, na którym jednocześnie działają system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 oraz usługi IIS 6.0
 • 932600 Przed uaktualnieniem do pełnej wersji detalicznej systemu Windows Small Business Server 2003 lub przed migracją do systemu Microsoft Windows Server 2003 należy czasami usunąć dodatek SP2 dla systemu Windows Server 2003

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 931768 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeżeli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 931768 zainstaluje pliki GDR. Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których te problemy występują. Poprawki mogą być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu stosowania poprawek uwzględnionych w aktualizacji zabezpieczeń 931768, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w kumulacyjnych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga: Oprócz zainstalowania plików poprawek należy zapoznać się z artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonym z określoną instalowaną poprawką, aby uzyskać informacje na temat modyfikacji rejestru wymaganej do włączenia określonej poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki lub ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani innych, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 931768 — ostatni przegląd: 12.08.2008 — zmiana: 1

Opinia