PC Talk — Tryb zamykania, uśpienia i hibernacji w systemie Windows Vista

blurb

W tej przykładowej rozmowie wyjaśniono, jak i kiedy używać trybu zamykania, uśpienia i hibernacji w systemie Windows Vista. Omówiono także różnice między trybem uśpienia i hibernacji.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif

Czy wiesz, jak wyłączyć system Windows Vista?

W systemie Windows XP wystarczyło po prostu kliknąć przycisk Start, a następnie polecenie Zamknij system

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

Aby wyłączyć komputer w systemie Windows Vista, kliknij przycisk Start i kliknij strzałkę obok przycisku Zablokuj,


a następnie w podmenu kliknij pozycję Zamknij.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

Dobrze, zaraz spróbuję…

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif

Zaczekaj moment. Jeśli planujesz wkrótce korzystać z komputera, wystarczy wybrać tryb uśpienia (pozycja Wstrzymaj).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif

Co to jest tryb uśpienia?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

W trybie uśpienia wszystkie otwarte dokumenty i programy zostaną zapisane w pamięci, a dla komputera zostanie ustawiony tryb oszczędzania energii. Ponowne uruchomienie komputera zajmie tylko kilka sekund. To naprawdę przydatne! Tryb uśpienia przypomina wstrzymywanie odtwarzania filmu wideo lub dysku DVD.

Aby włączyć tryb uśpienia (pozycja Wstrzymaj), kliknij przycisk Start i kliknij pokazany przycisk.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif

Po wybraniu z menu polecenia Zamknij oprócz tego polecenia i polecenia Wstrzymaj widzę polecenie Hibernuj. Co to jest tryb hibernacji?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

W trybie hibernacji najpierw otwarte dokumenty i programy są zapisywane na dysku twardym, a następnie komputer jest wyłączany. W porównaniu z trybem uśpienia ponowne uruchamianie komputera trwa nieco dłużej. Można jednak rozpocząć pracę z otwartymi dokumentami i programami. Tak więc ten tryb jest również wygodny.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

W trybie uśpienia dokumenty i programy zostaną zapisane w pamięci, a w trybie hibernacji — na dysku twardym.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

Zgadza się! W trybie uśpienia komputer zużywa nieco energii, natomiast w trybie hibernacji energia nie jest zużywana.

Pamiętaj, że w menu można znaleźć albo tryb uśpienia albo tryb hibernacji. To zależy od modelu komputera.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif

Od tej pory spróbuję właściwie używać trybu zamykania, hibernacji i uśpienia w zależności od sytuacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 931777 — ostatni przegląd: 29.10.2014 — zmiana: 1

Opinia