Opis wersji pakietu Microsoft Office, które są obsługiwane w systemie Windows Vista

WPROWADZENIE

W artykule opisano wersje pakietu Microsoft Office, które są obsługiwane w systemie Windows Vista.

Pakiety Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 i 2007 Microsoft Office są obsługiwane w systemie Windows Vista. Pakiety 2007 Office zostały dokładnie przetestowane w systemie Windows Vista pod kątem zgodności.

Więcej informacji

Pakiety Office 2000 i Office XP są objęte wsparciem dodatkowym, dlatego nie są dostępne poprawki dotyczące problemów występujących w przypadku uruchamiania tych produktów w systemie Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji o stanie zasad pomocy technicznej w przypadku tych i innych wersji pakietu Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: W związku z tym, że te wersje pakietu Office są objęte wsparciem dodatkowym, nie będzie dla nich więcej dodatków Service Pack.

Pakiety 2007 Microsoft Office są przeznaczone do uruchamiania w systemie Windows Vista. Dlatego pakiety 2007 Microsoft Office są zalecanymi i najlepszymi wersjami pakietu Office dla tej platformy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji obsługiwanych w systemie Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

933305 Aplikacje, które uzyskały logo „Certified for Windows Vista” lub „Works with Windows Vista”

Aby uzyskać więcej informacji o zasadach dotyczących cyklu obsługi przez firmę Microsoft jej produktów, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932087 — ostatni przegląd: 13.05.2010 — zmiana: 1

Opinia