Wiadomość e-mail drukowana za pomocą programu Office Outlook 2003 lub Outlook Express jest zbyt mała i nieczytelna

Symptomy

Wiadomość e-mail drukowana za pomocą programu Microsoft Office Outlook 2003 lub Microsoft Outlook Express jest zbyt mała i nieczytelna

Uwaga Ten problem nie występuje w programie Microsoft Office Outlook 2007.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ funkcja dopasowywania przez zmniejszanie w programie Outlook 2003 lub Outlook Express jest automatycznie włączana. Dlatego jeśli szerokość zawartości wiadomości e-mail jest większa niż szerokość papieru, rozmiar wiadomości jest zmniejszany tak, aby zmieściła się na papierze. Jeżeli zmniejszenie jest zbyt duże, wydrukowana wiadomość staje się tak mała, że jest nieczytelna.

Rozwiązanie

Uwagi
 • Ta poprawka dotyczy wszystkich systemów klienckich, w których jest używany program Internet Explorer.
 • Ta poprawka jest dołączona do programu Internet Explorer w dodatkach Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP, Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows Server 2003 i Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista.

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Windows Vista

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Windows XP

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.


Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych do instalacji tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby określić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Na komputerach z procesorem x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.205446,056,44810-Mar-200703:33x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.205443,582,97610-Mar-200703:33x86SP2SP2QFE
Na komputerach z procesorem x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.205447,057,92010-Mar-200703:11x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.205445,667,84010-Mar-200703:12x64SP2SP2QFE
Wieframe.dll7.0.6000.205446,056,44810-Mar-200703:12x86SP2WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.205443,582,97610-Mar-200703:12x86SP2WOW
Na komputerach z procesorem Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.2054411,539,96810-Mar-200703:11IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.205449,974,78410-Mar-200703:11IA-64SP2SP2QFE
Wieframe.dll7.0.6000.205446,056,44810-Mar-200703:12x86SP2WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.205443,582,97610-Mar-200703:12x86SP2WOW

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, usuń duże obrazy z wiadomości e-mail. Możesz również wstawić spacje i nowe wiersze do wiadomości e-mail, aby zmniejszyć jej rozmiar. Następnie ponownie wydrukuj wiadomość.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.

Więcej informacji

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Po zastosowaniu tej poprawki można skonfigurować specyfikacje funkcji skalowania do rozmiaru w programie Outlook 2003 i Outlook Express. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W Edytorze rejestru zlokalizuj i kliknij jeden z następujących kluczy rejestru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_STF_Scale_Min
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_STF_Scale_Min
 3. W przypadku programu Outlook 2003 kliknij dwukrotnie pozycję Outlook.exe w okienku szczegółów, wpisz 75 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi
  • Można wpisać dowolną liczbę z zakresu od 30 do 100. Wpisana liczba określa minimalny procent skalowania używany przez funkcję dopasowywania przez zmniejszanie. Jeżeli na przykład wpiszesz 75, wiadomość nie będzie drukowana w rozmiarze mniejszym niż 75 procent rozmiaru oryginalnej wiadomości. Wartość 100 oznacza, że zmniejszanie nie będzie stosowane.
  • Jeżeli nie ma wartości Outlook.exe, należy ją utworzyć. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
   1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, wpisz Outlook.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   2. Upewnij się, że jest ustawiony system Dziesiętny, a nie Szesnastkowy.
   3. Kliknij dwukrotnie pozycję Outlook.exe, wpisz 75 i naciśnij przycisk OK.
 4. W przypadku programu Outlook Express w systemie Microsoft Windows XP kliknij dwukrotnie pozycję Msimn.exe w okienku szczegółów, wpisz 75 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi
  • Można wpisać dowolną liczbę z zakresu od 30 do 100. Wpisana liczba określa minimalny procent skalowania używany przez funkcję dopasowywania przez zmniejszanie. Jeżeli na przykład wpiszesz 75, wiadomość nie będzie drukowana w rozmiarze mniejszym niż 75 procent rozmiaru oryginalnej wiadomości. Wartość 100 oznacza, że zmniejszanie nie będzie stosowane.
  • Jeżeli nie ma wartości Msimn.exe, należy ją utworzyć. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
   1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, wpisz Msimn.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   2. Upewnij się, że jest ustawiony system Dziesiętny, a nie Szesnastkowy.
   3. Kliknij dwukrotnie pozycję Msimn.exe, wpisz 75 i naciśnij przycisk OK.
 5. W przypadku programu Poczta systemu Windows w systemie Windows Vista kliknij dwukrotnie pozycję WinMail.exe, wpisz 75 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi
  • Można wpisać dowolną liczbę z zakresu od 30 do 100. Wpisana liczba określa minimalny procent skalowania używany przez funkcję dopasowywania przez zmniejszanie. Jeżeli na przykład wpiszesz 75, wiadomość nie będzie drukowana w rozmiarze mniejszym niż 75 procent rozmiaru oryginalnej wiadomości.
  • Jeżeli nie ma wartości WinMail.exe, należy ją utworzyć. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
   1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, wpisz WinMail.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   2. Kliknij dwukrotnie pozycję WinMail.exe, wpisz 75 i naciśnij przycisk OK.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 932538 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia