POPRAWKA: Aplikacje systemu Windows używające zmiennej środowiskowej TZ mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami na skutek zmiany czasu letniego

Symptomy

Aplikacje systemu Microsoft Windows używające zmiennej środowiskowej TZ mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami na skutek zmiany czasu letniego (DST). Począwszy od wiosny 2007 roku, daty rozpoczęcia i zakończenia czasu letniego w Stanach Zjednoczonych zostaną zmienione zgodnie z ustawą Energy Policy Act z 2005 roku. Czas letni w Stanach Zjednoczonych będzie rozpoczynać się o trzy tygodnie wcześniej (o godzinie 02:00 w drugą niedzielę marca) i będzie kończyć się o jeden tydzień później (o godzinie 02:00 w pierwszą niedzielę listopada) niż w poprzednich latach.

W systemach Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP, jeżeli używana jest zmienna środowiskowa TZ, funkcje localtime i _localtime64 biblioteki CRT (C Run-Time) nie będą poprawnie rozpoznawać czasu letniego. Te funkcje będą rozpoznawać rozpoczęcie czasu letniego w pierwszą niedzielę kwietnia i zakończenie czasu letniego w ostatnią niedzielę października w przypadku wszystkich dat.

Uwaga: W przypadku aplikacji używającej biblioteki czasu wykonywania dla języka C firmy Microsoft (CRT) może być wymagana aktualizacja. Ostatnie aktualizacje biblioteki CRT nie uwzględniają nowo odkrytego wpływu na produkty, które zostały już wymienione w poprzednich oświadczeniach firmy Microsoft specyficznych dla produktu. Aktualizacje biblioteki CRT są jednak dostępne dla deweloperów, którzy zamieszają zaktualizować ich aplikacje.

Jeżeli zachowanie biblioteki CRT wpływa na aplikację, instalacja zaktualizowanej biblioteki CRT może ułatwić rozwiązanie tego problemu.

Różnice między aktualizacją biblioteki CRT i aktualizacją systemu operacyjnego Windows są następujące:
 • Aktualizacja systemu operacyjnego Windows umożliwia poprawne rozpoznawanie zmian czasu letniego przez system Windows przy użyciu nowych reguł czasu letniego dla 2007 roku. Firma Microsoft zazwyczaj zaleca tę aktualizację wszystkim użytkownikom.
 • Aplikacje wywołujące biblioteki CRT po zainstalowaniu aktualizacji biblioteki CRT używają reguł czasu letniego dla 2007 roku do poprawnej obsługi dat. Biblioteka CRT nie jest aplikacją. Nie występuje bezpośrednia interakcja użytkownika z biblioteką CRT. Biblioteka CRT jest plikiem DLL używanym przez aplikacje niestandardowe.

Skumulowana aktualizacja systemu operacyjnego Windows nie jest związana z aktualizacją biblioteki CRT. Żadna z tych aktualizacji nie rozwiązuje problemu powodowanego przez drugą aktualizację.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
System Windows Server 2003
Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB932590-x86-ENU.exe.
System Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium
Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB932590-ia64-ENU.exe.
System Windows Server 2003 x64 Edition
Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB932590-x64-ENU.exe.
System Windows Vista
Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB932590-x86.msu.
System Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
Pobierz Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB932590-x64.msu.
System Windows XP
Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsXP-KB932590-x86-ENU.exe.
System Windows XP x64 Edition
Pobierz Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB932590-x64-ENU.exe.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji oprogramowania.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja oprogramowania nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msvcrt.dll7.0.2600.3085343 04019-lut-200710:32x86
System Windows Vista, wersja 32-bitowa
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msvcrt.dll7.0.6000.20538681 47216-lut-200702:42x86
System Windows Vista, wersja 64-bitowa
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msvcrt.dll7.0.6000.20538641 02416-lut-200704:06x64
System Windows Server 2003, wersja 32-bitowa
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msvcrt.dll7.0.3790.4031349 18428-lut-200707:43x86
System Windows Server 2003, wersja 64-bitowa
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msvcrt.dll7.0.3790.4031519 68028-lut-200708:14x64
System Windows Server 2003, wersja 64-bitowe dla komputerów z procesorami Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msvcrt.dll7.0.3790.4031952 83228-lut-200708:13IA-64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Po zastosowaniu tej aktualizacji aplikacje używające zmiennej środowiskowej TZ będą poprawnie rozpoznawać czas letni w 2007 roku.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmiennej środowiskowej TZ, odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web: Zmiana czasu letniego może również wpływać na funkcje biblioteki CRT i biblioteki MFC (Microsoft Foundation Classes) wywołujące funkcje localtime i _localtime64. Następujące funkcje bibliotek CRT i MFC wywołują funkcje localtime i _localtime64:
 • ctime
 • _wctime
 • _tctime
 • _ctime64
 • _wctime64
 • _tctime64
 • mktime
 • _mktime64
 • _utime
 • _wutime
 • _tutime
 • _utime64
 • _wutime64
 • _tutime64
 • COleDateTime::operator=
 • CTime::GetLocalTm
 • CTime::Format
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 932590 — ostatni przegląd: 02.05.2008 — zmiana: 1

Opinia