Przed uaktualnieniem do pełnej wersji detalicznej systemu Windows Small Business Server 2003 lub przed migracją do systemu Microsoft Windows Server 2003 należy czasami usunąć dodatek SP2 dla systemu Windows Server 2003

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sytuacje, w których należy usunąć dodatek Service Pack 2 (SP") dla systemu Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) przed uaktualnieniem do pełnej wersji detalicznej systemu Microsoft Windows Small Business Server 2003 lub przed migracją do systemu Microsoft Windows Server 2003.

Więcej informacji

W następujących sytuacjach nie należy instalować dodatku SP2 dla systemu Windows Server 2003 do momentu zakończenia uaktualniania lub migracji. Jeżeli dodatek jest już zainstalowany, należy go usunąć do momentu, w którym uaktualnienie lub migracja będą zakończone.
  • Wykonywane jest uaktualnienie z kopii ewaluacyjnej systemu Windows Small Business Server 2003 do pełnej wersji detalicznej.
  • Wykonywane jest uaktualnienie z systemu Windows Server 2003 do pełnej wersji detalicznej systemu Windows Small Business Server 2003.
  • Wykonywana jest migracja z systemu Windows Small Business Server do systemu Windows Server 2003 przy użyciu pakietu Windows Small Business Server 2003 R2 Transition Pack.
Po zakończeniu uaktualnienia lub migracji można zainstalować dodatek SP2 dla systemu Windows Server 2003. Jeżeli jednak później spróbujesz usunąć ten dodatek, może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Jeżeli ta aktualizacja oprogramowania zostanie usunięta, te programy nie będą działać poprawnie
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

823836 Usunięcie aktualizacji oprogramowania systemu Windows w niewłaściwej kolejności może spowodować, że system operacyjny przestanie działać

Jeżeli po zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows Server 2003 spróbujesz uaktualnić system do pełnej wersji detalicznej systemu Windows Small Business Server 2003 lub użyć pakietu Windows Small Business Server 2003 R2 Transition Pack, może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Kontynuowanie instalacji nie jest możliwe, ponieważ wersja systemu Windows na tym komputerze jest nowsza niż wersja na dysku CD.
Jeżeli pojawi się ten komunikat o błędzie, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc. Więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z Pomocą techniczną można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Ten problem występuje również wtedy, gdy polecenie Windows Small Business Server Setup.exe zostanie uruchomione w jednej z następujących wersji systemu Windows Small Business Server. Wspomniane wersje systemu Windows Small Business Server nie zawierają dodatku SP2 dla systemu Windows Server 2003.
  • Microsoft Windows Server 2003 dla programu Small Business Server
  • Microsoft Windows Server 2003 dla programu Small Business Server z dodatkiem SP1
Problem ten jednak nie występuje po uruchomieniu polecenia Setup.exe dołączonego do zintegrowanej wersji dodatku SP2 dla systemu Windows Small Business Server 2003.

Program instalacyjny dodatku SP2 dla systemu Windows Small Business Server 2003 umożliwia ponowną instalację tego dodatku tylko w odpowiedniej lub nowszej wersji produktu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku SP2 dla systemu Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932600 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia