Możliwy komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania lub uruchomienia programu pakietu Office: „Nie można otworzyć tego pakietu poprawek” lub „Źródło instalacji dla tego produktu nie jest dostępne”

Streszczenie

Podczas próby zainstalowania programu pakietu Microsoft Office lub próby uruchomienia po raz pierwszy programu z tego pakietu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. W tym artykule wymieniono typowe komunikaty o błędzie, które mogą się pojawić, oraz przedstawiono metody krok po kroku, które pomagają zainstalować i uruchomić program pakietu Office.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.
Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.

Symptomy problemu

Podczas próby zainstalowania programu pakietu Office lub próby uruchomienia po raz pierwszy programu z tego pakietu może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie.
 • Nie można otworzyć tego pakietu poprawek. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet poprawki Instalatora Windows.
 • Źródło instalacji dla tego produktu nie jest dostępne. Sprawdź, czy źródło istnieje i czy możesz uzyskać do niego dostęp.
 • Nie można otworzyć tego pakietu poprawek. Sprawdź, czy ten pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp, albo skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet poprawek Instalatora systemu Windows.
 • Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się na dysku CD lub na innym dysku wymiennym, który jest niedostępny. Włóż dysk z produktem pakietu Office i kliknij przycisk OK.
  Uwaga: W tym komunikacie o błędzie symbol zastępczy produkt pakietu Office jest nazwą używanego programu pakietu Office.
Jeżeli podczas logowania do komputera użyto konta administratora, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd krytyczny podczas instalacji.

Kroki prowadzące do rozwiązania problemu

Krok 1: Pobranie i zainstalowanie narzędzia Windows Installer CleanUp

 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Windows Installer CleanUp.

  Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:
  Pobierz Pobierz teraz pakiet Msicuu2.exe.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
 2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom w odpowiedzi na monit o uruchomienie lub zapisanie pliku.
 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru uruchomienia tego oprogramowania w oknie dialogowym ostrzeżenia o zabezpieczeniach kliknij przycisk Uruchom.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program narzędziowy Windows Installer CleanUp.

Krok 2: Użycie narzędzia Windows Installer CleanUp w celu usunięcia informacji rejestru o Instalatorze Windows dla pakietu Microsoft Office.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Install Clean Up.
 2. Na liście Zainstalowane produkty zaznacz każdą kopię pakietu Office i każdą kopię programu pakietu Office. Aby zaznaczyć wiele pozycji, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij każdą pozycję, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zakończ.

Krok 3: Ponowne zainstalowanie pakietu Microsoft Office

Teraz można ponownie zainstalować na komputerze pakiet Microsoft Office. Upewnij się, że instalujesz pakiet Microsoft Office w tym samym folderze, w którym był zainstalowany poprzednio. Jeśli to możliwe, użyj tych samych opcji instalacji, które były użyte poprzednio do zainstalowania pakietu Microsoft Office.

Podobne problemy i rozwiązania

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

324906 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000 nie można uruchomić programu pakietu Office

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania, instalowania i używania narzędzia Windows Installer CleanUp, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

290301 Opis narzędzia Windows Installer CleanUp

Właściwości

Identyfikator artykułu: 932857 — ostatni przegląd: 12.11.2008 — zmiana: 1

Opinia