Podczas uruchamiania komputera z Windows Vista, nie można odnaleźć żadnego systemu operacyjnego, nawet jeżeli komputer działał poprawnie przez pewien czas

Symptomy

Następujące problemy mogą występować na komputerze z systemem Windows Vista korzystającym z mikroukładu NVIDIA nForce 430/410 (zwanego również MCP 51) z mostkiem Southbridge:
 • Podczas uruchamiania komputera nie można odnaleźć żadnego systemu operacyjnego. Ponadto może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

  No Operating System (OS) Found (Nie odnaleziono systemu operacyjnego (OS)).
  Ten problem może występować, nawet jeżeli komputer działał poprawnie przez pewien czas. Na przykład komputer mógł działać przez kilka godzin, dni lub tygodni. Podczas badania sektora rozruchowego systemu plików NTFS rekord rozruchowy systemu NTFS może być przesunięty o wielokrotność 4 bajtów.
 • Losowe uszkodzenie danych może wpływać na dowolne pliki znajdujące się na danym komputerze.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu mogą być wielokrotne operacje odczytu i zapisu związane z kolejkami, występujące równocześnie. Dane w sektorze mogą być losowo przesunięte o wielokrotność 4 bajtów. Sektor nie ulega jednak zmianie. Ten problem może występować w sektorze rozruchowym lub może wpływać na dowolny plik znajdujący się na danym komputerze. Na przykład problem może wpływać na następujące pliki:
 • pliki ze zdjęciami,
 • pliki obrazów,
 • pliki z filmami,
 • pliki danych,
 • pliki szyfrowane.

Rozwiązanie

Jeżeli używany jest mikroukład NVIDIA nForce 430/410 z mostkiem Southbridge, firma Microsoft zaleca unikanie tego problemu przez instalowanie aktualizacji sterownika dla danego urządzenia. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Jeżeli ten problem występuje na danym komputerze, jedna z następujących aktualizacji sterowników będzie wyświetlona na liście na stronie Windows Update:
 • aktualizacja sterownika NVIDIA Corporation dla kontrolera NVIDIA MCP61 Serial ATA,
 • aktualizacja sterownika NVIDIA Corporation dla kontrolera NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA,
 • aktualizacja sterownika NVIDIA Corporation dla kontrolera NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA,
 • aktualizacja sterownika NVIDIA Corporation dla kontrolera NVIDIA nForce4 Serial ATA,
Aktualizacja sterownika jest wyświetlana jako aktualizacja opcjonalna z datą publikacji 3/5/2007 lub późniejszą.

Alternatywne rozwiązanie polega na skontaktowaniu się z firmą NVIDIA w celu uzyskania aktualizacji sterownika umożliwiającej rozwiązanie tego problemu.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentem sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

65416 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, A-K

60781 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, L-P

60782 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, Q-Z
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932932 — ostatni przegląd: 13.12.2007 — zmiana: 1

Opinia