Opcje instalacji dla 32-bitowych konsumenckich wersji systemu Windows Vista

Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą 64-bitowych wersji systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
933163 Installation choices for 64-bit consumer versions of Windows Vista

Streszczenie

W tym artykule opisano opcje instalacji systemu Windows Vista w wersji przeznaczonej dla klientów indywidualnych. Opisano również procedurę uaktualnienia do systemu Windows Vista z systemu Microsoft Windows XP i z systemu Microsoft Windows 2000. W przypadku uaktualniania z systemu Windows XP, wykonaj wszystkie podane kroki. W przypadku uaktualniania z systemu Windows 2000, przejdź do kroku 3.

Nie zawiera on informacji na temat systemu Windows Vista w wersjach Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise lub wersjach instalowanych w ramach licencji zbiorczych firmy Microsoft.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.

Przygotowanie do instalacji systemu Windows Vista

Krok 1: Ustalenie wersji systemu Microsoft Windows XP zainstalowanej na komputerze

 1. Kliknij przycisk Start. Następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz winmsd.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W okienku szczegółów znajdź wartość Nazwa systemu operacyjnego w kolumnie Element.
 4. W okienku szczegółów znajdź wartość Typ systemu w kolumnie Element. Ustal wersję systemu Microsoft Windows XP, stosując następujące kryteria:
  • Jeśli wartością Typ systemu jest X86-based PC, oznacza to, że na komputerze jest zainstalowana 32-bitowa wersja systemu Windows XP.
  • Jeśli wartością Typ systemu jest Itanium–based system, oznacza to, że na komputerze jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows XP.

Krok 2: Ustalenie, czy jest zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Sprawdź, czy na karcie Ogólne jest widoczna pozycja Dodatek Service Pack 2 w obszarze System. Jeśli pozycja Dodatek Service Pack 2 nie jest wyświetlana, oznacza to, że dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP nie jest zainstalowany.
 3. Jeśli dodatek SP2 dla systemu Microsoft Windows XP nie jest zainstalowany, trzeba go zainstalować, aby było możliwe uaktualnienie komputera z systemem Windows XP do systemu Windows Vista. Aby uzyskać dodatek SP2 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Krok 3: Ustalenie, czy system operacyjny kwalifikuje się do uaktualnienia do systemu Windows Vista

 1. Aby ustalić, czy system operacyjny kwalifikuje się do uaktualnienia do systemu Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/poland/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradepaths.mspx
 2. Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij łącze Pobierz program Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista.
  2. Kliknij przycisk Download, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
  3. Postępuj zgodnie z monitami, aby zainstalować program Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Program Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista zostanie uruchomiony automatycznie.
  4. Kliknij przycisk Rozpocznij skanowanie.
  5. Kliknij przycisk Zobacz szczegóły.
  6. Po obejrzeniu szczegółów zamknij program Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista.

Krok 4: Sprawdzenie, czy wersja językowa systemu operacyjnego obsługuje uaktualnianie

 1. Firma Microsoft nie obsługuje uaktualniania z instalacji systemu Windows XP, w których są zainstalowane następujące dodatki Language Interface Pack, do odpowiadających im wersji językowych systemu Windows Vista:
  • bułgarski
  • chorwacki
  • estoński
  • łotewski
  • litewski
  • rumuński
  • serbski (łaciński)
  • słowacki
  • słoweński
  • tajski
  • ukraiński
 2. Firma Microsoft nie obsługuje uaktualniania z instalacji systemu Windows XP Media Center Edition, w których są zainstalowane następujące dodatki Language Interface Pack, do odpowiadających im wersji językowych systemu Windows Vista:
  • chiński tradycyjny (Hongkong)
  • chiński tradycyjny (Tajwan)
  • czeski
  • duński
  • fiński
  • norweski (Bokmål)
  • polski
  • portugalski (Portugalia)
  • rosyjski
  • hiszpański
  • szwedzki
  • turecki
 3. Firma Microsoft nie obsługuje uaktualniania z instalacji systemu Windows XP Tablet PC Edition, w których są zainstalowane następujące dodatki Language Interface Pack, do odpowiadających im wersji językowych systemu Windows Vista:
  • czeski
  • duński
  • fiński
  • węgierski
  • włoski
  • norweski
  • polski
  • portugalski (Brazylia)
  • portugalski (Portugalia)
  • rosyjski
  • hiszpański
  • szwedzki
  • turecki

Instalowanie systemu Vista

Opcje instalacji dla wszystkich wersji systemu Windows XP

Uaktualnienie

Po nabyciu systemu Windows Vista w sklepie lub pobraniu go z witryny Windows Marketplace w sieci Web wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 2. Wybierz opcję Uaktualnienie podczas konfiguracji.

Instalacja niestandardowa

Po nabyciu systemu Windows Vista w sklepie lub pobraniu go z witryny Windows Marketplace w sieci Web wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i ustawień za pomocą programu Windows Easy Transfer lub Kopia zapasowa w systemie Windows XP. Program Windows Easy Transfer jest dostępny na dysku DVD z systemem Windows Vista.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z programu Kopia zapasowa w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  308422 Jak wykonywać kopie zapasowe plików i folderów za pomocą narzędzia Kopia zapasowa dostępnego w systemie Microsoft Windows XP

 2. Włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 3. Wybierz opcję Niestandardowa podczas konfiguracji.
 4. Po zakończeniu instalacji można przywrócić z nośnika kopii zapasowej dane, których kopia została wykonana w kroku 1.

Opcje instalacji w systemie Windows 2000

Dla systemu Microsoft Windows 2000 nie jest dostępna żadna ścieżka instalacji uaktualnienia. Można jednak przeprowadzić instalację niestandardową z wykorzystaniem licencji na uaktualnienie, uruchamiając instalację w systemie Windows 2000.

Po nabyciu systemu Windows Vista w sklepie lub pobraniu go z witryny Windows Marketplace w sieci Web wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i ustawień za pomocą programu Windows Easy Transfer. Program Windows Easy Transfer jest dostępny na dysku DVD z systemem Windows Vista.
 2. Włóż dysk DVD z systemem Windows Vista.
 3. Wybierz opcję Niestandardowa podczas konfiguracji.
 4. Po zakończeniu instalacji można przywrócić z nośnika kopii zapasowej dane, których kopia została wykonana w kroku 1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 933162 — ostatni przegląd: 15.06.2007 — zmiana: 1

Opinia