Podczas próby drukowania dokumentu pakietu Office, pojawiającego się w ramce w programie Internet Explorer 7, wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Nie można wydrukować dokumentu w tej ramce tak jak jest wyświetlony.”

Symptomy

Podczas próby drukowania pojawiającego się w ramce dokumentu pakietu Microsoft Office w programie Windows Internet Explorer 7 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Nie można wydrukować dokumentu w tej ramce tak jak jest wyświetlony.

Ramka zostanie wydrukowana oddzielnie.
Dokument nie jest drukowany zgodnie z oczekiwaniami.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer lub zastosować rozwiązanie odpowiednie dla systemu operacyjnego. Na przykład można zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 7. Jeżeli na danym komputerze jest uruchomiony system Microsoft Windows Server 2003, można zainstalować dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeńAby rozwiązać ten problem, zainstaluj najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej technicznych informacji dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ta aktualizacja została po raz pierwszy uwzględniona w aktualizacji zabezpieczeń 933566 (MS07-033). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:933566 MS07-033: Cumulative Security Update for Internet Explorer

System Windows Vista

Informacje dotyczące poprawki

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jest ona jednak przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby ustalić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Vista, wersje 32-bitowe
Nazwa plikuRozmiar plikuDataGodzina
Ieframe.dll6 056 44823-lut-200703:14
System Windows Vista, wersje 64-bitowe
Nazwa plikuRozmiar plikuDataGodzina
Ieframe.dll7 057 92023-lut-200704:46
Ieframe.dll6 056 44823-lut-200703:14

System Microsoft Windows Server 2003

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem w systemie Microsoft Windows Server 2003, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje dotyczące poprawki

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jest ona jednak przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003 zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby ustalić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x64
Nazwa plikuRozmiar plikuDataGodzina
Ieframe.dll7 057 92028-lut-200717:31

System Microsoft Windows XP

Informacje dotyczące poprawki

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jest ona jednak przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, zaleca się poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows XP zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby ustalić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuRozmiar plikuDataGodzina
Ieframe.dll6 056 44801-mar-200704:31

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w programie Internet Explorer 7.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 933256 — ostatni przegląd: 02.05.2008 — zmiana: 1

Opinia