Rozwiązywanie problemów z niską jakością wideo bądź brakiem wideo lub problemów z uruchamianiem oprogramowania LifeCam

Symptomy

Po uruchomieniu oprogramowania Microsoft LifeCam może wystąpić jeden z następujących symptomów:

 • Obraz wideo lub zatrzymany obraz wydają się nieostre.
 • Nie pojawia się podgląd wideo.
 • Widoczny jest czarny ekran.
 • Oprogramowanie przestaje odpowiadać (ulega awarii lub zawiesza się).
 • Obraz na ekranie jest nieczytelny.
 • Oprogramowanie w ogóle nie jest uruchamiane. Nic się nie dzieje w wyniku prób uruchomienia oprogramowania.
 • Pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Błąd: Wymagane są rozdzielczość co najmniej 800x600 i kolor 16-bitowy
Uwaga Te problemy nie powinny uniemożliwić używania urządzenia LifeCam z programem Live Windows Messenger ani z komunikatorami innych firm.

Rozwiązanie

Jeśli obraz sprawia wrażenie nieostrego i gdy jest używane urządzenie LifeCam z ręczną regulacją ostrości na obiektywie, należy spróbować ręcznie ustawić ostrość.

Krok 1. Pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania LifeCam, wykonaj następujące czynności:
 1. Odwiedź następującą witrynę Microsoft Hardware w sieci Web:
 2. Kliknij łącze Software for Microsoft internet communications (webcam and headset) products (Oprogramowanie dla produktów firmy Microsoft do komunikacji internetowej — kamer internetowych i zestawów słuchawkowych).
 3. W polu Select type of product (Wybierz typ produktu) wybierz pozycję Webcams (Kamery internetowe).
 4. W polu Select your product (Wybierz produkt) wybierz odpowiedni produkt LifeCam.
 5. W polu Select your operating system (Wybierz system operacyjny) wybierz odpowiednią wersję systemu Windows.
 6. W polu Select your operating system language (Wybierz język systemu operacyjnego) wybierz odpowiedni język systemu Windows.
 7. Kliknij przycisk Go (Przejdź).
 8. Kliknij łącze służące do pobrania najnowszej wersji oprogramowania LifeCam.

Krok 2. Zainstalowanie najnowszego sterownika wideo dla karty wideo

Należy skontaktować się z producentem sprzętu wideo, aby dowiedzieć się, jak uzyskać i zainstalować najnowszą wersję sterownika wideo dla sprzętu wideo. Aby się dowiedzieć, czy są dostępne stosowne aktualizacje sterownika, odwiedź następującą witrynę Windows Update w sieci Web: Aby ustalić nazwę i producenta sprzętu wideo, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Narzędzie diagnostyczne DirectX.
  • W systemie Windows Vista kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg dxdiag w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  • W systemach Windows XP i wcześniejszych wersjach kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg dxdiag, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ekran.
 3. W obszarze Urządzenie odczytaj wartości pól Nazwa oraz Producent, aby ustalić nazwę i producenta urządzenia wideo.
 4. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć Narzędzie diagnostyczne DirectX.
Uwaga W sekcji „Materiały referencyjne” znajdują się informacje na temat sposobu kontaktowania się z producentem komputera lub karty wideo.

Krok 3. Dostosowanie ustawień ekranu

Oprogramowanie urządzenia LifeCam wymaga karty wideo i monitora, które mogą działać z rozdzielczością co najmniej 800 x 600 przy głębi kolorów High Color. Należy ustawić dla rozdzielczości ekranu w systemie Windows wartość 800 x 600 przy głębi kolorów High Color, a następnie przetestować oprogramowanie.

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz element Właściwości: Ekran lub Ustawienia ekranu w Panelu sterowania.
  • W systemie Windows Vista kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg personalizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Personalizacja na liście Programy.
  • W systemie Windows XP i wcześniejszych wersjach kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Wygląd i kompozycje.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows Vista kliknij pozycję Ustawienia ekranu.
  • W systemie Windows XP i wcześniejszych wersjach kliknij pozycję Ekran.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przesuń suwak Rozdzielczość lub Rozdzielczość ekranu do ustawienia 800 x 600 pikseli.
 5. W polu Kolory lub Jakość kolorów kliknij pozycję Najwyższa.
 6. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 7. Gdy pojawi się monit o zapisanie ustawień, kliknij przycisk Tak.

Krok 4. Zmniejszenie wartości ustawienia przyspieszania sprzętowego (tylko w systemie Windows XP)

Aby ustalić, czy występuje problem z kartą wideo lub sterownikiem wideo, należy zmniejszyć wartość ustawienia przyspieszania sprzętowego. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów.
 4. Przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe w lewo. Ustawienie Przyspieszanie sprzętowe nie powinno być mniejsze niż trzy pozycje od prawej strony. Ustawienie Przyspieszanie sprzętowe powinno być następujące:
  Wyłącz wszystkie przyspieszenia kursora i zaawansowanego rysowania. Użyj tego ustawienia, aby naprawić problemy rysowania
  Jeśli zostanie zmniejszona wartość ustawienia Przyspieszanie sprzętowe, może wystąpić więcej problemów z renderowaniem wideo.
 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Uwaga Jeśli zmniejszenie przyspieszania sprzętowego rozwiązuje problem, może być konieczne zaktualizowanie sterowników karty wideo. W sekcji „Materiały referencyjne” znajdują się informacje na temat sposobu kontaktowania się z producentem komputera w celu uzyskania najnowszych sterowników karty wideo. Należy pamiętać o tym, że po zmniejszeniu przyspieszania sprzętowego niektóre gry mogą nie działać. Może się też okazać, że niektóre efekty produktu LifeCam nie działają poprawnie. Dlatego ważne jest, aby uzyskać najnowsze oprogramowanie i sterowniki karty wideo.

Krok 5. Wykonanie procedury czystego rozruchu

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania procedury czystego rozruchu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

331796 Wykonywanie czystego rozruchu w celu ustalenia, czy programy działające w tle zakłócają działanie gry lub programu

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat producenta sprzętu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 933310 — ostatni przegląd: 19.05.2010 — zmiana: 1

Opinia