MS07-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 6.0: 14 sierpnia 2007

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-042. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują pliku manifestu informacje i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Jeśli zainstalowano kilka wersji programu Microsoft XML Core Services (MSXML) zainstalowane, może mieć konieczne zainstalowanie wielu pakietów tej aktualizacji zabezpieczeń. Ponadto po zainstalowaniu wersji programu MSXML, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń, może mieć zastosowanie dodatkowego pakietu dla tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnych wersji programu MSXML dostępnych lub dołączonych do różnych produktów firmy Microsoft lub aktualizacje oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  269238 lista programu Microsoft XML Parser (MSXML) wersji

 • Pakiet aktualizacji zabezpieczeń 933579 dla programu MSXML 6.0 jest pełnym pakietem instalacyjnym. Tego pakietu można użyć do zainstalowania programu MSXML 6.0 na komputerze, na którym nie ma wcześniejszych wersji programu MSXML 6.0 zainstalowany. Tego pakietu można także użyć do zaktualizowania istniejącej instalacji programu MSXML 6.0.
 • Windows Update, Microsoft Update i Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates oferują pakiet aktualizacji zabezpieczeń 933579 tylko, jeśli wcześniejszej wersji programu MSXML 6.0 jest już zainstalowana na komputerze.
 • Ta aktualizacja zabezpieczeń jest zainstalowana w folderze %SystemRoot%\SYSTEM32.
 • Po usunięciu aktualizacji zabezpieczeń 933579 dla programu MSXML 6.0, program MSXML 6.0 jest całkowicie odinstalowywany z komputera.
 • Aby zastosować tę aktualizację zabezpieczeń w trybie cichym z pełnym rejestrowaniem i bez ponownego uruchamiania komputera, należy użyć następującego polecenia wiersza polecenia:
  • Na komputerach z x86:
   msxml6-KB933579-enu-x86.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB933579.log
  • Dla komputerów z procesorami IA-64:
   msxml6-KB933579-enu-ia64.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB933579.log
  • Komputery z procesorami AMD64:
   msxml6-KB933579-enu-amd64.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB933579.log
  Szczegółowy dziennik procesu instalacji będzie znajdować się w pliku określonym w poleceniu. W tym przykładzie będzie to plik C:\KB933579.log.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku service pack dla systemu Windows Vista kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Vista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 933579 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 2

Opinia