Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2007: 8 maja 2007

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-025, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office 2007 wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web, w zależności od tego, czy jesteś użytkownikiem domowym, czy specjalistą IT:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 934062 — ostatni przegląd: 15.05.2008 — zmiana: 1

Opinia