Łączność sieciowa przestaje działać przy próbie użycia systemu Windows Vista chronionego przez urządzenie zapory

Opis problemu

Podczas próby użycia komputera z systemem Windows Vista chronionego przez urządzenie zapory i nawiązania połączenia sieciowego za pomocą protokołu innego niż HTTP następuje awaria tego połączenia. Gdy połączenie sieciowe ulegnie awarii, następujące programy mogą również ulec awarii lub odpowiadać wolniej:
 • Microsoft Outlook lub Windows Mail
 • Przeglądarki sieci Web, takie jak Windows Internet Explorer 7
 • Podłączanie pulpitu zdalnego
 • Programy do udostępniania plików
Gdy ten problem wpływa na program Outlook, może zostać wyświetlony następujący komunikat w oknie dialogowym zdalnego wywołania procedury:
Program Outlook próbuje pobrać dane z serwera Microsoft Exchange nazwa_FQDN_serwera_Exchange.
Może również zostać wyświetlony komunikat „Trwa próba połączenia” na pasku stanu.

Ten problem może wystąpić, jeśli na urządzeniu zapory istnieje problem z obsługą funkcji autodostrajania okna odbierania systemu Windows Vista. W tym artykule wyjaśniono, jak obejść ten problem.

Obejście

W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z następujących metod:


Metoda 1. Wyłączenie autodostrajania i określenie, czy funkcja skalowania systemu Windows jest poprawnie obsługiwana przez urządzenie zapory

Aby automatycznie wyłączyć autodostrajanie, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie wyłączyć autodostrajanie, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie wyłączyć autodostrajanie, kliknij łącze Rozwiąż ten problem. Następnie kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonaj kroki kreatora.

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby wyłączyć autodostrajanie, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Akcesoria.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
  To polecenie wyłącza funkcję Autodostrajanie okna odbierania.
 4. Zamknij okno Wiersz polecenia.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Czy problem został rozwiązany?

 1. Spróbuj nawiązać połączenie sieciowe za pomocą protokołu innego niż HTTP. (Użyj programu, którego dotyczy problem).
 2. Jeśli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z producentem urządzenia zapory, aby poznać procedurę rozwiązywania problemu. Jeśli problem nie został rozwiązany, możesz skontaktować się z pomocą techniczną.
 3. Autodostrajanie może pozostać wyłączone do czasu rozwiązania problemu. Gdy będzie można włączyć autodostrajanie, kliknij przycisk StartPrzycisk Start i kliknij kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Wiersz polecenia.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal
  To polecenie powoduje ponowne włączenie funkcji Autodostrajanie okna odbierania, a tym samym umożliwia korzystanie ze zwiększonej wydajności sieci oferowanej przez tę opcję.
Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, zostaw komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wyślij wiadomość e-mail.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentem urządzenia zapory, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Metoda 2. Uruchomienie programu Internet Connectivity Evaluation Tool

Program Internet Connectivity Evaluation Tool sprawdza, czy router internetowy obsługuje pewne technologie. To narzędzie jest przeznaczone do uruchamiania w sieci domowej chronionej za pomocą domowego routera internetowego (NAT). Uruchomienie tego narzędzia w obrębie zapory firmowej lub w systemie operacyjnym innym niż wymieniony w sekcji Dotyczy nie spowoduje uzyskania odpowiednich wyników. Do uruchomienia tego narzędzia są wymagane poświadczenia administratora. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli w urządzeniu zapory istnieje problem implementacji opcji skalowania okna protokołu TCP zdefiniowanej w dokumencie RFC (Request for Comments) 1323 organizacji IETF (Internet Engineering Task Force). Domyślnie funkcja Autodostrajanie okna odbierania w systemie Windows Vista używa współczynnika skalowania okna o wartości 8 dla połączeń protokołu innego niż HTTP. Ten problem nie występuje przy próbie nawiązania połączenia HTTP.

Więcej informacji

Poniżej wymieniono niektóre urządzenia zapory, w przypadku których może występować ten problem, wraz z opisem przyczyny występowania problemu w urządzeniu:
 • Linksys z serii RV (RV042, RV081, RV-16)
 • NetApp Cache Appliances NC 6.0.2 lub wcześniejsza wersja

  Funkcja zestawiania łączy TCP może nie działać razem z funkcją skalowania okna systemu Windows Vista. Domyślnie funkcja zestawiania łączy TCP jest włączona na urządzeniu NetApp Cache Appliances NC 6.0.2 i jego wcześniejszych wersjach.
 • Cisco PIX 6.1(5), Cisco PIX 6.2(3) i Cisco PIX 6.3(1)

  Te urządzenia nie obsługują funkcji skalowania okna systemu Windows Vista.
 • Oprogramowanie Cisco IOS

  Oprogramowanie Cisco IOS 12.3(15) i jego nowsze wersje obsługują funkcję skalowania okna w systemie Windows Vista.
 • Sonicwall

  Funkcja skalowania okna systemu Windows Vista może nie działać, jeśli na urządzeniu zapory Sonicwall zostanie włączona jedna z następujących funkcji:
  • Opcja ścisłego wymuszania protokołu TCP
  • Ścisłe wymuszanie zgodności protokołu TCP ze standardami RFC 793 i RFC 1122
 • Checkpoint NG R55

  Aby obejść ten problem, wyłącz funkcję Sequence Verifier Enforcement (Wymuszanie weryfikatora sekwencji).
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Autodostrajanie okna odbierania w systemie Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 934430 — ostatni przegląd: 13.10.2009 — zmiana: 1

Opinia