Pobieranie wiadomości e-mail z serwera POP3 w programie Outlook 2007 trwa znacznie dłużej, niż oczekiwano

Opis problemu

Pobieranie wiadomości e-mail z serwera POP3 w programie Microsoft Office Outlook 2007 trwa znacznie dłużej, niż oczekiwano. Na przykład proces pobierania wiadomości o rozmiarze 1 MB może trwać nawet godzinę.

Ponadto podczas wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem serwera SMTP usługodawcy internetowego może upłynąć limit czasu połączenia. Gdy występuje ten problem, może być wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Zadanie „Główne — Wysyłanie i odbieranie” zgłosiło błąd (0x800CCC0F): Połączenie z serwerem zostało przerwane. Jeżeli problem będzie występować nadal, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym.

Ten problem występuje, jeśli urządzenie sieciowe, takie jak router, nie obsługuje skalowania okna protokołu TCP. Skalowanie okna protokołu TCP to nowa funkcja systemu Windows Vista.

W tym artykule opisano, jak rozwiązać ten problem. Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby sprawdzić, czy ten problem jest powodowany przez urządzenie sieciowe, które nie obsługuje skalowania okna protokołu TCP, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Akcesoria.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Kontrola dostępu użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
 4. Zamknij okno Wiersz polecenia.
 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Uruchom program Outlook. Jeśli problem został rozwiązany, można zachować wartość disabled parametru autoTuningLevel lub spróbować ustalić, które urządzenie nie obsługuje skalowania okna protokołu TCP. Można również ustawić inne wartości parametru autoTuningLevel, korzystając z opisu w sekcji „Więcej informacji”.
Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Czy problem został rozwiązany?

Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, możesz skontaktować się z pomocą techniczną.

Więcej informacji

Aby wyświetlić bieżącą konfigurację parametru autoTuningLevel, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Akcesoria.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Kontrola dostępu użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  netsh interface tcp show global
  Wartość parametru autoTuningLevel jest wymieniona jako Poziom autodostrajania okna odbierania.
Poniższa lista zawiera wszystkie możliwe wartości parametru autoTuningLevel:
 • disabled
  Ustawia rozmiar okna odbierania na poziomie wartości domyślnej.
 • highlyrestricted
  Zezwala na bardzo umiarkowane zwiększenie rozmiaru okna odbierania ponad wartość domyślną.
 • restricted
  Zezwala na zwiększenie rozmiaru okna odbierania ponad wartość domyślną, ale z ograniczeniem w niektórych przypadkach.
 • normal
  Zezwala na zwiększenie rozmiaru okna odbierania w sposób odpowiedni dla większości przypadków.
 • experimental
  Zezwala na zwiększenie rozmiaru okna odbierania w celu obsłużenia przypadków ekstremalnych.

  Uwaga Wartość experimental może powodować pogorszenie wydajności w typowych scenariuszach użycia. Tej wartości należy używać tylko na potrzeby badań i eksperymentów.
Rozmiar okna odbierania protokołu TCP to maksymalna ilość odbieranych danych w bajtach, którą można naraz buforować po stronie połączenia odbierającej informacje. Gdy host wysyłający informacje wysłał już taką ilość danych, musi poczekać na potwierdzenie i aktualizację okna odbierania od hosta odbierającego informacje.

W większości środowisk stos TCP/IP w systemie Windows Vista jest automatycznie dostrajany do używania większych domyślnych rozmiarów okien niż w starszych wersjach systemu Windows. Zamiast stosować stałą, zapisaną w kodzie programu wartość domyślną, protokół TCP automatycznie dopasowuje rozmiar okna w celu zwiększenia udziału pełnych segmentów TCP w masowym przesyłaniu danych. Ułatwia to ograniczenie liczby wysyłanych segmentów w przypadku przesyłania dużych zestawów danych.

Jeśli autodostrajanie w systemie Windows Vista jest włączone, funkcja autodostrajania okna odbierania nieprzerwanie ustala optymalny rzeczywisty rozmiar okna odbierania, mierząc iloczyn przepustowości i opóźnienia (BDP) oraz szybkość pobierania danych przez aplikacje. Następnie funkcja autodostrajania okna odbierania dostosowuje maksymalny rozmiar okna odbierania na podstawie zmieniających się warunków sieciowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosu TCP/IP następnej generacji, który zawiera funkcję autodostrajania okna odbierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji w implementacji protokołu TCP w systemie Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat rozmiaru okna odbierania protokołu TCP i na temat skalowania okna, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentu RFC 1323, odwiedź następującą witrynę organizacji IETF (Internet Engineering Task Force) w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935400 — ostatni przegląd: 13.05.2010 — zmiana: 1

Opinia