Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie lub program przestaje odpowiadać w rachunkowości Professional lub rachunkowości Express

Dotyczy: Microsoft Office Accounting Professional 2007Microsoft Office Accounting Express 2007

Objawy


W pakiecie Microsoft Office Accounting Professional lub w programie Microsoft Office Accounting Express może wystąpić jeden z następujących problemów:
 • Pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił następujący błąd programu Word: Rozmowa została odrzucona przez wywoływany. (Wyjątek od HRESULT: 0x80010001(RPC_E_CALL_REJECTED)).
 • Professional rachunkowości przestaje odpowiadać.
 • Rachunkowości Express przestaje odpowiadać.
Ten problem występuje, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Dokument można eksportować do programu Microsoft Office Word.
 • Możesz wyeksportować dokument do wiadomości e-mail.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ w programie Word nie jest włączona opcja Pokaż wszystkie okna na pasku zadań .

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy włączyć opcję Pokaż wszystkie okna na pasku zadań w programie Word. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod, w zależności od wersji programu Word są za pomocą.

Program Microsoft Office Word 2007

 1. Otwórz dokument w programie Microsoft Office Word 2007.
 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, kliknij przycisk Opcje programu Word, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. W obszarze wyświetlaniakliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokaż wszystkie okna na pasku zadań .
 4. Kliknij przycisk OK.

Program Microsoft Office Word 2003

 1. Otwórz dokument w programie Microsoft Office Word 2003.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 3. Na karcie Widok kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru okna na pasku zadań .
 4. Kliknij przycisk OK.