Dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla wersji systemu Windows Vista, w których uwzględniono szyfrowanie dysków funkcją BitLocker systemu Windows

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano aktualizację oprogramowania 935509. Ta aktualizacja jest dostępna dla wersji systemu Windows Vista wspomnianych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” i uwzględniających szyfrowanie dysków funkcją BitLocker systemu Windows.

Uwaga: Ta aktualizacja oprogramowania została uwzględniona w wymaganiach wstępnych związanych z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Visa. Ta aktualizacja umożliwia podwyższenie poziomu niezawodności podczas instalowania lub usuwania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.

Więcej informacji

Dwie lub trzy aktualizacje są wymagane przed instalacją dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista. Wymagane aktualizacje są zależne od uaktualnianej wersji systemu Windows Vista. Aktualizacja 935509 uwzględniona w wymaganiach wstępnych jest przeznaczona wyłącznie dla systemów Windows Vista Enterprise i Windows Vista Ultimate. Pozostałe aktualizacje uwzględnione w wymaganiach wstępnych, omówione w tym artykule, są przeznaczone dla wszystkich wersji systemu Windows Vista.

Przed wydaniem dodatku SP1 dla systemu Windows Vista te aktualizacje, uwzględnione w wymaganiach wstępnych, będą dostarczane do większości użytkowników za pośrednictwem witryny Windows Update jako element zaplanowanych, regularnych, comiesięcznych aktualizacji. Te aktualizacje będą instalowane razem z innymi aktualizacjami, które będą wymagać ponownego uruchomienia komputera. Dodatkowe ponowne uruchomienie nie będzie wymagane. Ta metoda dostarczania uprości więc instalację tych aktualizacji uwzględnionych w wymaganiach wstępnych.

Klienci, którzy zdecydują się na instalację dodatku SP1 dla systemu Windows Vista przy użyciu instalatora autonomicznego zamiast witryny Windows Update, nie będą musieli oddzielnie instalować pakietów uwzględnionych w wymaganiach wstępnych. Pakiety uwzględnione w wymaganiach wstępnych będą instalowane przez instalatora autonomicznego, jeżeli są konieczne.

Następujące trzy aktualizacje są wymagane przed instalacją dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Te aktualizacje są jednak również zalecane, jeżeli nie jest planowana instalacja dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Te aktualizacje umożliwiają podwyższenie poziomu niezawodności i wydajności podczas instalowania przyszłych indywidualnych aktualizacji firmy Microsoft.
 • Aktualizacja 935509 zawiera aktualizację niezbędną do poprawnego obsługiwania komputerów oferujących szyfrowanie dysków funkcją BitLocker systemu Windows. Ta aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla następujących wersji systemu Windows Vista, w których uwzględniono szyfrowanie dysków funkcją BitLocker systemu Windows:
  • System Windows Vista Enterprise
  • System Windows Vista Ultimate
  Ta aktualizacja jest niezbędna do pomyślnego instalowania i odinstalowywania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista w tych wersjach.
 • Aktualizacja 938371 aktualizuje kilka wewnętrznych składników wymaganych przez system Windows Vista do bardziej niezawodnego instalowania lub odinstalowywania dodatku Service Pack 1. Tę aktualizację należy zastosować oddzielnie przed instalacją dodatku SP1 dla systemu Windows Vista, aby uzyskać pewność, że będzie można zainstalować lub usunąć dodatek SP1 dla systemu Windows Vista w przypadku danego komputera. Ta aktualizacja jest niezbędna do instalowania i odinstalowywania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista we wszystkich wersjach systemu Windows Vista. Ta aktualizacja będzie dostępna w witrynie Windows Update w sieci Web niezwłocznie po wydaniu aktualizacji 935509 i przed wydaniem dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.
 • Aktualizacja 937287 jest uwzględnionym w wymaganiach wstępnych pakietem zawierającym aktualizacje oprogramowania instalacyjnego systemu Windows Visa. Oprogramowanie instalacyjne jest składnikiem obsługującym instalowanie i usuwanie aktualizacji oprogramowania, pakietów językowych, opcjonalnych funkcji systemu Windows i dodatków Service Pack. Ta aktualizacja jest niezbędna do pomyślnego instalowania i odinstalowywania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista we wszystkich wersjach systemu Windows Vista. Ta aktualizacja będzie dostępna w witrynie Windows Update w sieci Web niezwłocznie po wydaniu aktualizacji 935509 i przed wydaniem dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.

Informacje dotyczące aktualizacji

Aktualizacja oprogramowania 935509 jest dostępna w witrynie Windows Update w sieci Web. Aby uzyskać tę aktualizację oprogramowania, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Centrum zabezpieczeń.
 2. W obszarze Windows Update kliknij przycisk Sprawdź, czy są aktualizacje.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z zainstalowaniem tej aktualizacji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o usuwaniu aktualizacji

Nie można usunąć tej aktualizacji.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935509 — ostatni przegląd: 18.05.2009 — zmiana: 1

Opinia