Po zainstalowaniu programu Internet Explorer 7 nie można dodać witryny sieci Web do strefy Zaufane witryny, nawet jeśli użytkownik należy do grupy Administratorzy

Symptomy

Na komputerze z programem Windows Internet Explorer 7 uruchomiony jest system Windows Vista, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003 w środowisku domeny Active Directory. Przycisk Dodaj w oknie dialogowym Zaufane witryny jest niedostępny. Nie można dodać witryny sieci Web do strefy Zaufane witryny, nawet jeśli bieżący użytkownik należy do grupy Administratorzy.

Ten problem występuje, jeżeli w przystawce Zasady grupy włączone jest ustawienie Strefy zabezpieczeń: Używaj tylko ustawień komputera.

Uwaga: Jeżeli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Internet Explorer 6, członkowie grupy Administratorzy mogą konfigurować Zaufane witryny niezależnie od tego, czy w przystawce Zasady grupy włączone jest ustawienie Strefy zabezpieczeń: Używaj tylko ustawień komputera.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ zachowanie okna dialogowego Opcje internetowe w programie Internet Explorer 7 zostało zmienione. Jeżeli w przystawce Zasady grupy włączone jest ustawienie Strefy zabezpieczeń: Używaj tylko ustawień komputera, ustawień stref nie można konfigurować w oknie Opcje internetowe.

Rozwiązanie

Po zastosowaniu tej poprawki system określa, czy konto bieżącego użytkownika należy do grupy Administratorzy. Jeżeli konto należy do tej grupy, użytkownik może dodawać witryny sieci Web do strefy Zaufane witryny niezależnie od tego, czy w przystawce Zasady grupy włączone jest ustawienie Strefy zabezpieczeń: Używaj tylko ustawień komputera.

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowsze aktualizacje, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: UwagaTa poprawka została po raz pierwszy uwzględniona w aktualizacji zabezpieczeń 933566 (MS07-033). Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

933566 MS07-033: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Informacje dotyczące poprawki dla systemu Windows Vista

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Nie określono wymagań wstępnych.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Vista (wersje 32-bitowe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot applicable1,79513-Apr-200719:38Not applicable
X86_f04ed4bbee9738c28f6dbecf5dd745a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20578_none_57ab897bd56e5486.manifestNot applicable71113-Apr-200719:38Not applicable
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20578_none_8d9953456e013351.manifestNot applicable812,31813-Apr-200719:51Not applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.205781,824,25613-Apr-200702:36Not applicable
Windows Vista (wersje 64-bitowe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_70068d0ad1c5589de126b64222e5b232_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20578_none_0260f1f445dd1721.manifestNot applicable1,07013-Apr-200719:38Not applicable
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20578_none_e9b7eec9265ea487.manifestNot applicable810,40313-Apr-200719:55Not applicable
Update.mumNot applicable2,03413-Apr-200719:38Not applicable
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20578_none_8d9953456e013351.manifestNot applicable812,31813-Apr-200719:55Not applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.205782,025,47213-Apr-200703:39Not applicable

Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej poprawki.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x86)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcpl.cpl7.0.6000.205791,824,25619-Apr-200720:02Not applicable
Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x64)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcpl.cpl7.0.6000.205792,025,47219-Apr-200706:09Not applicableSP2Not applicable
Winetcpl.cpl7.0.6000.205791,824,25619-Apr-200706:09Not applicableSP2WOW
Windows Server 2003 (wersje dla systemów opartych na procesorach Itanium)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcpl.cpl7.0.6000.205792,387,45619-Apr-200706:08Not applicableSP2Not applicable
Winetcpl.cpl7.0.6000.205791,824,25619-Apr-200706:08Not applicableSP2WOW

Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej poprawki.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcpl.cpl7.0.6000.205791,824,25619-Apr-200718:11Not applicable

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Ustawienie przystawki Zasady grupy Strefy zabezpieczeń: Używaj tylko ustawień komputera ma nastepującą lokalizację:
Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935786 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia