MS07-038: Luka w zabezpieczeniach zapory systemu Windows Vista umożliwia ujawnienie informacji

Streszczenie

Firma Microsoft wydała ponownie biuletyn zabezpieczeń MS07-038. Zawiera on wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Ten biuletyn oraz związane z nim aktualizacje zabezpieczeń eliminują problem, który może występować po zastosowaniu oryginalnej aktualizacji zabezpieczeń. Może na przykład zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie.
Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Vista (KB935807)

Stan instalacji: Niepowodzenie

Szczegóły błędu: Kod 80070002
Ponadto po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń mogą wystąpić następujące symptomy:
  • Komputer zostaje uruchomiony ponownie dwa razy.
  • Po odwiedzeniu witryny Windows Update aktualizacja jest oferowana ponownie.
Te symptomy występują, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
  • Brakuje folderu LogFiles\Firewall.
  • Folder LogFiles\Firewall jest uszkodzony.
Jeśli została zainstalowana oryginalna aktualizacja zabezpieczeń i nie wystąpiły żadne symptomy opisane w tej sekcji, nie ma potrzeby ponownego instalowania tej aktualizacji. Ta ponownie wydana aktualizacja zabezpieczeń nie zapewnia dodatkowej ochrony przed luką w zaporze systemu Windows Vista, która może powodować ujawnienie informacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935807 — ostatni przegląd: 02.05.2008 — zmiana: 1

Opinia