Błąd stop 0x0000007F podczas drukowania w systemie Windows XP lub Windows 2000 z zainstalowaną aktualizacją zabezpieczeń interfejsu GDI 925902

Symptomy

Firmie Microsoft jest znany problem dotyczący ograniczonej liczby sterowników drukarek. Podczas próby drukowania przy użyciu jednego z tych sterowników mogą wystąpić następujące symptomy.

Uwaga: Te symptomy występują po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 925902.
 • Komputer jest automatycznie ponownie uruchamiany.
 • Po zalogowaniu pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Microsoft Windows

  System wznowił działanie po poważnym błędzie.
  Utworzono dziennik tego błędu.

  Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft.
  Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu systemu Microsoft Windows. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy.

  Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
  Jeżeli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany i chcesz przejrzeć dane, które znajdują się w raporcie o błędzie, kliknij łącze kliknij tutaj u dołu okna komunikatu. Zostanie wyświetlona informacja o sygnaturze błędu, która może być podobna do następującej:
  BCCode: 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)

  OSVer : 5_1_2600 SP: 0_0 Product: 256_1
 • Możliwe jest wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie zatrzymania na niebieskim ekranie:
  „A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...” (Pojawił się problem i system Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera…)
  Informacje techniczne:


  *** Stop 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)  UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
 • Po wyświetleniu dziennika systemu w Podglądzie zdarzeń można zauważyć informacje dotyczące zdarzenia o identyfikatorze 1003 podobne do następujących:
  Data: data
  Źródło: System
  Godzina wystąpienia błędu: godzina
  Kategoria: (102)

  Typ: Błąd
  Identyfikator zdarzenia: 1003

  Użytkownik: Brak

  Komputer: nazwa_komputera
  Opis: Kod błędu 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) . Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000MN 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c

Uwagi

 • Symptomy błędu zatrzymania mogą być inne, zależnie od opcji awarii systemu komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  307973 JAK: Konfigurowanie opcji awarii i odzyskiwania systemu Windows

 • Cztery parametry, które znajdują się w informacjach o sygnaturze błędu (BCP x) i wewnątrz nawiasów w informacjach technicznych dotyczących błędu zatrzymania, zależą od konfiguracji komputera.
 • Nie wszystkie błędy Stop 0x0000007f są spowodowane problemem opisanym w tym artykule.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat błędów STOP 0x0000007F, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  137539 Ogólne przyczyny błędów STOP 0x0000007F

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy sterownik drukarki generuje wywołanie do składnika Win32K.sys z błędnymi parametrami. Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem dotyczy następujących sterowników drukarek:
 • Ricoh LAN Fax Driver
 • Gestetner P7026n PCL
 • Ricoh Laser AP2600N PCL
 • HP LaserJet 9050
 • HP LaserJet 4200
 • HP 4050 PCL6
Zgłaszano, że ten problem dotyczy także drukowania z usługi SQL Reporting Services na drukarce PCL (Printer Command Language).

Uwaga
 • Jeśli podobny komunikat o błędzie zostanie wyświetlony podczas korzystania z innego sterownika drukarki, należy zainstalować aktualizację wspomnianą w tym artykule. W razie potwierdzenia, że problem dotyczy także innych sterowników drukarek, ten artykuł zostanie zaktualizowany dodatkowymi informacjami.
 • Należy odwiedzić witrynę sieci Web producenta drukarki, aby sprawdzić, czy są dostępne zaktualizowane sterowniki umożliwiające rozwiązanie tego problemu.

Rozwiązanie

System Windows 2000

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
Pobierz Pobierz pakiet Windows2000-KB935843-x86-ENU.EXE teraz.Data wydania: 18 kwietnia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.


Wymagania wstępne


Aby zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 4 (SP2) dla systemu Windows 2000.

Informacje dotyczące rozmieszczania

Administratorzy mogą zainstalować tę aktualizację bez udziału użytkownika oraz ponownego uruchamiania komputera za pomocą następującego polecenia: Windows2000-KB935843-x86-ENU.EXE /quiet /norestart

Uwaga: Jeżeli użyto przełącznika /quiet i /restart, należy ponownie uruchomić komputer oraz zweryfikować, czy instalacja zakończyła się pomyślnie. Należy także przejrzeć plik KB935843.log, aby uzyskać informacje o błędach występujących w przypadku użycia przełącznika /quiet. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników instalacji obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Informacje o ponownym uruchamianiu


Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Atrybuty plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaSkładnik usługi
Win32k.sys5.0.2195.71351 641 96811-kwi-200708:12x86Nie dotyczy
Win32k.sys5.0.2195.71351 641 96811-kwi-200708:12x86UNIPROC

System Windows XP

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
Pobierz Pobierz pakiet WindowsXP-KB935843-x86-ENU.exe teraz.Data wydania: 18 kwietnia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne


Aby zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 4 (SP2) dla systemu Windows 2000.

Informacje dotyczące rozmieszczania

Administratorzy mogą zainstalować tę aktualizację bez udziału użytkownika oraz ponownego uruchamiania komputera za pomocą następującego polecenia:
WindowsXP-KB935843-x86-ENU.exe /quiet /norestart


Uwaga: Jeżeli użyto przełącznika /quiet oraz /restart, należy ponownie uruchomić komputer, a następnie zweryfikować, czy instalacja zakończyła się pomyślnie. Należy także przejrzeć plik Kb935843.log, aby uzyskać informacje o błędach występujących w przypadku użyciu przełącznika /quiet. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników instalacji obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Informacje o ponownym uruchamianiu


Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Atrybuty plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Win32k.sys5.1.2600.31151 843 58410 kwietnia 200710:37x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.31151 843 96810 kwietnia 200710:59x86SP2SP2QFE

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Aby uzyskać dodatkowe informacje o aktualizacji zabezpieczeń 925902, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

925902 MS07-017: Luka w zabezpieczeniach GDI umożliwia zdalne wykonanie kodu

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935843 — ostatni przegląd: 24.08.2007 — zmiana: 1

Opinia