PC Talk — Nie można otworzyć pliku pakietu Office 2007 we wcześniejszych wersjach pakietu Office!

blurb

W tej przykładowej rozmowie wyjaśniono, jak otwierać plik programu Excel 2007 w programie Excel 2003. W tym celu należy zapoznać się z pakietem zgodności i formatem „Skoroszyt programu Excel 97–2003”.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif

Podczas otwierania plików programu Excel lub programu Word czasami pojawia się komunikat „Czy chcesz pobrać pakiet zgodności?”. Czy wiesz, co należy zrobić w takiej sytuacji?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif

Rozumiem, że próbujesz otworzyć plik programu Excel/Word 2007 w programie Excel 2003 lub Word 2003.

Nie ma sprawy! Po prostu kliknij opcję TAK w odpowiedzi na komunikat i zainstaluj pakiet zgodności ze strony Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007, co umożliwi otwieranie odpowiednich plików.


Przejrzyj czynności ze zrzutami ekranu dotyczące instalacji pakietu zgodności.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif

Czy do otwierania plików pakietu Office 2007 przy użyciu pakietu Office 2003 zawsze trzeba instalować ten pakiet zgodności?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

Niekoniecznie. Podczas tworzenia pliku w pakiecie Office 2007 można wybrać format pliku umożliwiający bezpośrednie otwieranie tego pliku w pakiecie Office 2003 lub wcześniejszych wersjach pakietu Office.

Na przykład podczas zapisywania pliku w programie Excel kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij pozycję Skoroszyt programu Excel 97–2003.


Analogiczne opcje są dostępne w programach Word i PowerPoint.

Przejrzyj czynności ze zrzutami ekranu dotyczące zapisywania w pakiecie Office 2007 pliku w formacie pakietu Office 2003 i wcześniejszych wersji pakietu Office.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif

Rozumiem, że teraz mogę wybierać różne formaty plików w zależności od tego, do kogo wysyłam pliki.

Przegląd czynności

Jak zainstalować pakiet zgodności
 1. Gdy pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk Tak:
  Czy chcesz pobrać pakiet zgodności, aby móc kontynuować pracę z tym plikiem?

  UWAGA: Jeśli ten komunikat się nie pojawia, przejdź do Centrum pobierania, aby pobrać pakiet zgodności bezpośrednio ze strony Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007.
 2. Na stronie sieci Web „Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007” kliknij przycisk Pobierz.
 3. Kliknij przycisk Uruchom, gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat: Czy chcesz uruchomić plik, czy zapisać go?
 4. Kliknij przycisk Uruchom, gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat: Czy chcesz uruchomić to oprogramowanie?
 5. Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Przejrzyj zawartość i zaznacz pole wyboru Kliknij tutaj, aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat: Instalacja została zakończona.
Powrót do rozmów przykładowych

Jak zapisać w pakiecie Office 2007 plik w formacie pakietu Office 2003 lub wcześniejszych wersji pakietu Office
 1. Kliknij przycisk pakietu Office, kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij pozycję Skoroszyt programu Excel 97–2003, jeśli korzystasz z programu Excel.
 2. Wprowadź nazwę pliku i kliknij pozycję Zapisz.
Powrót do rozmów przykładowych
Właściwości

Identyfikator artykułu: 936011 — ostatni przegląd: 29.10.2014 — zmiana: 1

Opinia