MS07-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 4.0: 14 sierpnia 2007

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-042, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Ta aktualizacja zabezpieczeń może wielokrotnie pojawiać się na liście aktualizacji w witrynie Microsoft Update lub Windows Update, jeżeli jeden z plików systemowych jest uszkodzony lub nie został poprawnie zaktualizowany. Aby uzyskać więcej informacji o tym błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  941729 Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 (KB936181) może wielokrotnie pojawiać się na liście aktualizacji w witrynie Microsoft Update i Windows Update (j. ang.)
 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 936181 mogą występować pewne problemy ze zgodnością aplikacji i niezawodnością w programie Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem SP2 na komputerze z systemem Windows Vista. Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować aktualizację opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  941833 Dostępna jest aktualizacja zwiększająca kompatybilność i niezawodność dodatku Service Pack 2 dla usługi Microsoft XML Core Service 4.0 zainstalowanej na komputerze z systemem Windows Vista (j. ang.)
 • Aktualizacja zabezpieczeń 936181 dla programu Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0, programu MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i programu MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) nie obsługuje pełnego usuwania programu MSXML 4.0. Ta sytuacja występuje, ponieważ ta wersja programu MSXML jest zainstalowana w trybie równoległym. W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
  1. Usuń aktualizację zabezpieczeń 936181, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
  2. Usuń plik Msxml4.dll z folderu %SystemRoot%\System32.
  3. Napraw poprzednią instalację programu MSXML 4.0, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
  Wcześniejsze wersje pliku Msxml4.dll oraz pliku Msxml4r.dll są przywracane w folderze side-by-side i w folderze %SystemRoot%\System32.
 • Na skutek zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 936181 z witryny Windows Update może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nie można zarejestrować biblioteki typów dla pliku c:\Windows\system32\msxml4.dll. Skontaktuj się z obsługą techniczną.
  Gdy ten błąd wystąpi, w pliku dziennika mogą też pojawić się informacje podobne do następujących:
  Błąd 1911. Nie można zarejestrować biblioteki typów dla pliku c:\Windows\system32\msxml4.dll. Skontaktuj się z obsługą techniczną.
  MSI (s) (20:18) [17:52:31:612]: Produkt: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) -- Błąd 1911. Nie można zarejestrować biblioteki typów dla pliku c:\Windows\system32\msxml4.dll. Skontaktuj się z obsługą techniczną.
  === Logowanie zatrzymane: 11/10/2006 17:53:07 ===
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:252]: Uwaga: 1: 1708
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:260]: Produkt: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) -- Instalacja nie powiodła się.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:267]: Instalator Windows zainstalował produkt. Nazwa produktu: MSXML 4.0 SP2 (KB936181). Wersja produktu: 4.20.9839.0. Język produktu: 1033. Stan powodzenia lub błędu instalacji: 1603.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:313]: Grabbed execution mutex.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:319]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist MSI (c) (34:20) [17:53:07:331]: MainEngineThread is returning 1603
  === Zatrzymano pełne protokołowanie: 11/10/2006 17:53:07 ===
  Aby obejść ten problem, należy ręcznie zainstalować aktualizację zabezpieczeń z witryny Microsoft — Centrum pobierania, a następnie kliknąć przycisk Ignoruj, gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby potwierdzić, że instalacja się powiodła, sprawdź, czy wersja pliku Msxml4.dll w folderze %systemroot%\System32 to 4.20.9848.0.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Ta aktualizacja może być oferowana wielokrotnie.

  Różne wersje programu MSXML są uwzględniane w różnych produktach firmy Microsoft, takich jak Windows, Internet Explorer, Microsoft Office i Microsoft SQL Server, jak również w niektórych produktach innych firm. Ta aktualizacja może być oferowana ponownie, jeżeli instalowany jest nowy produkt lub aktualizowany jest produkt, w którym uwzględniono wersję programu MSXML inną niż aktualnie zainstalowana.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnych wersji programu MSXML dostępnych lub uwzględnionych w różnych produktach lub aktualizacjach oprogramowania firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  269238 Lista wersji programu Microsoft XML Parser (MSXML)

 • Pakiet aktualizacji zabezpieczeń 936181 jest pełnym pakietem instalacyjnym. Tego pakietu można użyć do zainstalowania programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP2 na komputerze, na którym nie ma zainstalowanych wcześniejszych wersji tego programu. Tego pakietu można także użyć do zaktualizowania istniejącej instalacji programu MSXML 4.0, programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP1 oraz programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP2.
 • Witryny Windows Update oraz Microsoft Update oferują jedynie pakiet aktualizacji zabezpieczeń 936181, jeśli na komputerze jest już zainstalowana wcześniejsza wersja programu MSXML 4.0, MSXML 4.0 z dodatkiem SP1 lub MSXML 4.0 z dodatkiem SP2.
 • Program MSXML 4.0 nie zawiera 64-bitowego parsera i jest obsługiwany jedynie w systemie Microsoft Windows w trybie Windows 64 (WOW) w 64-bitowych systemach operacyjnych. Z tego powodu 64-bitowe pakiety programu MSXML 4.0 nie są dostępne dla tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby zaktualizować 32-bitową wersję parsera MSXML 4.0 w trybie WOW w 64-bitowym systemie operacyjnym, należy zainstalować 32-bitowy pakiet programu MSXML 4.0. Aby na przykład zaktualizować 64-bitowy system operacyjny w angielskiej wersji językowej, należy zainstalować pakiet Msxml4-KB936181-enu.exe.
 • Aby zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń w trybie cichym z pełnym rejestrowaniem i bez koniczności ponownego uruchamiania komputera, należy użyć polecenia w postaci podobnej do następującej:
  msxml4-kb936181-enu.exe /q reboot=reallysuppress /l*v c:\kb936181.log
  Szczegółowy dziennik procesu instalacji będzie zlokalizowany w pliku określonym w poleceniu. W tym przykładzie będzie to plik C:\KB936181.log.
 • Jeśli plik Msxml4.dll jest zablokowany, może nie zostać zaktualizowany, gdy będzie zastosowana aktualizacja zabezpieczeń 936181. Aby obejść ten problem, należy użyć następujących poleceń w celu odinstalowania pliku Msxml4.dll:
  • MsiExec.exe /uninstall {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F} /passive
  • Del %windir%\system32\msxml4.dll
Właściwości

Identyfikator artykułu: 936181 — ostatni przegląd: 09.01.2009 — zmiana: 1

Opinia