Jak rozwiązywać problemy z łącznością w programie Internet Explorer

Dotyczy: Internet Explorer 9

Wprowadzenie


W tym artykule opisano sposoby rozwiązywania problemów z łącznością w programie Internet Explorer.


Rozwiązanie


Metoda 1. Przetestowanie innych, dobrze działających witryn

Uruchom program Internet Explorer, a następnie wprowadź jeden z poniższych adresów na pasku adresu u góry okna przeglądarki:Jeśli problemy z łącznością sieciową znikną po wpisaniu jednego z tych adresów na pasku adresu, zalecane jest skontaktowanie się z właścicielem witryny sieci Web, która powoduje problem. Witryna ta może być czasowo w trybie offline lub mieć inne wewnętrzne problemy.

Jeśli problemy z łącznością sieciową nie ustąpią po wpisaniu jednego z tych adresów na pasku adresu, może to oznaczać, że występuje konflikt z innym oprogramowaniem zainstalowanym w systemie. W takim przypadku należy przejść do metody 2.

Metoda 2. Sprawdzenie połączenia sieciowego

Upewnij się, że kable łączące komputer z Internetem lub siecią domową są dobrze umocowane w gniazdach. Upewnij się również, czy urządzenia sieciowe używane przez komputer są włączone i działają poprawnie. Następnie wykonaj kroki odpowiednie do danej sytuacji, aby sprawdzić łączność sieciową.
Krok 1. Sprawdzenie łączności zewnętrznego modemu DSL, modemu kablowego lub połączenia telefonicznego

Jeśli używasz modemu zewnętrznego:
 1. Sprawdź, czy kabel łączący modem z gniazdem w ścianie jest dobrze umocowany. Ten kabel jest najprawdopodobniej podłączony do gniazda telefonicznego lub kablowego.
 2. Sprawdź, czy kabel łączący komputer z modemem jest dobrze podłączony po obu stronach i, jeśli jest to kabel sieciowy, czy podczas podłączania obu złączy do gniazd jest słyszalny dźwięk „kliknięcia”. Kabel sieciowy przypomina kabel telefoniczny, tylko może być grubszy i złącza na obu końcach są większe.
 3. Jeśli kabel łączący modem zewnętrzny z komputerem jest kablem USB, musisz wykonać pewne dodatkowe testy. Kabel USB ma inne złącza na każdym z końców. Na jednym końcu złącze jest płaskie i prostokątne, a na drugim kwadratowe, o ściętych dwóch rogach. Aby sprawdzić połączenie USB:
  1. Jeśli modem jest podłączony do komputera za pośrednictwem koncentratora USB, spróbuj ominąć koncentrator. Koncentrator USB można ominąć, podłączając kabel urządzenia bezpośrednio do jednego z portów USB w komputerze.
  2. Jeśli modem jest podłączony do jednego z portów z przodu komputera stacjonarnego, spróbuj podłączyć kabel USB do jednego z portów z tyłu komputera. W przypadku niektórych komputerów zasilanie przednich portów USB jest niewystarczające. Może to być przyczyną problemów z połączeniem z modemem.
Krok 2: Sprawdzenie połączeń modemu wewnętrznego
Jeśli modem używany do połączenia z Internetem znajduje się wewnątrz komputera, powinien być z niego wyprowadzony tylko jeden kabel. Sprawdź, czy kabel łączący modem z gniazdem w ścianie jest dobrze umocowany po obu stronach. Ten kabel jest prawdopodobnie podłączony do gniazda telefonicznego lub kablowego.
Krok 3: Weryfikacja łączności w sieci domowej
Jeśli komputer łączy się z Internetem za pośrednictwem sieci domowej, zalecane jest sprawdzenie elementów wymienionych na poniższej liście, odpowiednio do danej sytuacji.

Metoda 4. Inne problemy z łącznością lub siecią

Jedną z potencjalnych przyczyn problemów z łącznością jest problem z połączeniem sieciowym lub internetowym używanym do przechodzenia w tryb online. Można to sprawdzić, wykonując następującą procedurę rozwiązywania problemów:
Krok 1. Ponowne uruchomienie modemu lub routera
Zdarza się, że ustawienia adresu IP i konfiguracji sieci otrzymane od usługodawcy internetowego są niepoprawne i wymagają aktualizacji. Czasami mogą występować problemy z połączeniem między modemem a usługodawcą internetowym. Aby zaktualizować ustawienia modemu lub routera, musisz ponownie uruchomić to urządzenie. Ponowne uruchomienie urządzenia spowoduje również nawiązanie nowego połączenia z usługodawcą internetowym. Aby ponownie uruchomić modem, użyj jednej z poniższych metod, w zależności od typu używanego modemu.

Modem zewnętrzny

Aby ponownie uruchomić modem zewnętrzny, wykonaj następujące kroki:
 1. Odłącz kabel łączący komputer lub router z modemem. Może to być kabel USB lub kabel sieciowy.
 2. Wyłącz modem. Jeśli modem nie jest wyposażony w wyłącznik zasilania, odłącz przewód zasilania z tyłu modemu lub wyjmij go z gniazdka w ścianie.
 3. Po kilku minutach włącz modem, ponownie podłącz kabel łączący komputer lub router z modemem, a następnie ponownie uruchom komputer.
 4. Sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do Internetu.
Jeśli nadal występują problemy z łącznością sieciową, przejdź do kroku 2.

Modem wewnętrzny

Aby ponownie uruchomić modem wewnętrzny, trzeba ponownie uruchomić komputer. Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera nadal występują problemy z łącznością sieciową, przejdź do kroku 2.
Krok 2. Sprawdzenie ustawień zapory lub routera
Jeśli łączysz się z Internetem za pomocą routera, być może występuje problem z ustawieniami konfiguracji i należy je zaktualizować. Aby ustalić, czy przyczyną problemu z łącznością sieciową jest niewłaściwa konfiguracja lub problem z routerem, możesz ominąć router i połączyć komputer bezpośrednio z modemem.

Przestroga: Połączenie komputera bezpośrednio z Internetem może go narazić na ataki. Aby ochronić komputer przed atakami, upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana i włączona zapora. Aby uzyskać informacje dotyczące Zapory systemu Windows, która jest dołączona do systemu Windows Vista, zobacz sekcję „Zapora systemu Windows”.

Zapora systemu Windows

Jednym ze składników systemu Windows Vista jest zapora zwana Zaporą systemu Windows. Domyślnie Zapora systemu Windows jest włączona. Zanim jednak połączysz komputer z Internetem, musisz to sprawdzić. Aby sprawdzić, czy Zapora systemu Windows jest włączona, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W polu wyszukiwania znajdującym się w prawym górnym rogu Panelu sterowania wpisz: bezpieczeństwo.
 3. W wyświetlonych wynikach wyszukiwania kliknij ikonę lub łącze do Centrum zabezpieczeń. Wyświetlone okno będzie zawierało cztery paski zatytułowane Zapora, Automatyczne aktualizowanie, Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i Inne ustawienia zabezpieczeń.
 4. Kliknij strzałkę w prawo na pasku Zapora, aby go rozwinąć. Na rozwiniętym pasku będzie wyświetlana jedna z następujących trzech opcji:
  1. Jeśli pasek Zapora jest zielony, oznacza to, że zapora jest włączona.
  2. Jeśli pasek Zapora jest czerwony, może być wyświetlany komunikat Zapora systemu Windows jest wyłączona. Aby włączyć Zaporę systemu Windows i zmienić kolor paska Zapora w centrum zabezpieczeń na zielony, kliknij przycisk Włącz teraz.
  3. Jeśli pasek Zapora ma kolor czerwony i jest wyświetlany komunikat opisujący problem z programem zapory innej firmy, zalecane jest odłączenie komputera od sieci. Następnie trzeba skontaktować się z dostawcą programu zapory w celu uzyskania informacji dotyczących sposobu włączenia programu zapory innej firmy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Zapory systemu Windows w systemie Windows Vista, odwiedź następujące witryny sieci Web „Pomoc i opisy wykonywania określonych zadań dotyczące systemu Windows”: Po połączeniu komputera bezpośrednio z modemem przetestuj działanie programu Internet Explorer. Jeśli teraz możesz uzyskać dostęp do witryn sieci Web, które wcześniej były niedostępne, skontaktuj się z producentem routera, aby uzyskać pomoc w skonfigurowaniu urządzenia. Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do żadnej witryny sieci Web, przejdź do kroku 3.
Krok 3. Sprawdzenie zgodności urządzenia
Aby urządzenie, takie jak modem lub karta sieciowa, działało poprawnie w systemie Windows Vista, musi być zgodne z tym systemem. Ponadto muszą być zainstalowane sterowniki urządzenia, które mogą być używane przez system Windows Vista do komunikowania się z urządzeniem. Aby zweryfikować zgodność modemu lub karty sieciowej z systemem Windows Vista, najpierw trzeba ustalić, jaki model karty jest zainstalowany w komputerze. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz menedżer urządzeń w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. W wyświetlonych wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 3. Rozwiń kategorię typu urządzenia, którego szukasz. Na przykład rozwiń kategorię Karty sieciowe.

  Uwaga: Konkretny typ urządzenia, które musisz wyszukać, zależy od sposobu łączenia się komputera z Internetem. Jeśli na przykład łączysz się z Internetem przy użyciu połączenia sieci bezprzewodowej, musisz wyszukać informacje dotyczące karty sieci bezprzewodowej i rozwinąć kategorię Karty sieciowe.
 4. Wynotuj pozycje wyświetlane w kategorii Karty sieciowe.
 5. Na innym komputerze uruchom program Internet Explorer.
 6. Wpisz następujący adres, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Szukaj karty sieciowej zanotowanej w kroku 4. Informacje zawarte w tej witrynie sieci Web wskażą, czy dana karta sieciowa jest zgodna z systemem Windows Vista.
Jeśli nie możesz ustalić typu modemu lub karty sieciowej zainstalowanej w komputerze lub występuje problem z tym urządzeniem, zalecane jest skontaktowanie się z producentem OEM lub dostawcą urządzenia.

Więcej informacji na temat producenta sprzętu można znaleźć w następującej witrynie sieci Web:Jeśli urządzenie, którego szukasz, jest wewnętrznym modemem DSL lub wewnętrznym modemem kablowym, zalecane jest skontaktowanie się z usługodawcą internetowym, który dostarczył modem. Oto niektóre z potencjalnych problemów, jakie mogą wystąpić:
 • Modemu lub karty sieciowej brakuje w oknie Menedżer urządzeń.
 • Modem lub karta sieciowa jest wyświetlana jako Nieznane urządzenie albo pod nazwą ogólną, taką jak Karta Ethernet lub Kontroler PCI Simple Communications.
 • Obok modemu lub karty sieciowej jest wyświetlany czerwony znak X lub żółty wykrzyknik.
Jeśli urządzenie (modem lub karta sieciowa) jest zgodne z systemem Windows Vista i są zainstalowane najnowsze sterowniki urządzenia, ale nadal występują problemy z łącznością sieciową, przejdź do kroku 4.
Krok 4. Utworzenie punktu przywracania systemu przed zresetowaniem protokołu Winsock
Ważne: W systemie Windows Vista przed wykonaniem kroków opisanych w sekcji „Zresetowanie protokołu Winsock” zaleca się użycie narzędzia Przywracanie systemu w celu utworzenia na komputerze punktu przywracania. Umożliwi to przywrócenie stanu komputera sprzed wprowadzenia zmian, jeśli zmiany te spowodowałyby problemy.

Tworzenie punktu przywracania systemu

Aby utworzyć punkt przywracania systemu za pomocą narzędzia Przywracanie systemu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. W okienku zadań kliknij łącze Ochrona systemu. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Kliknij przycisk Utwórz w prawym dolnym rogu okna dialogowego Właściwości systemu.
 4. W oknie dialogowym Ochrona systemu wpisz w polu odpowiednią nazwę. Wpisz na przykład Komputer przed zmianą ustawień sieci, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
 5. Zaraz po pomyślnym utworzeniu punktu przywracania zostanie wyświetlone następujące powiadomienie:
  Punkt przywracania został utworzony pomyślnie.
 6. Kliknij dwa razy przycisk OK.
Zresetowanie protokołu Winsock


Inną możliwą przyczyną problemów z łącznością sieciową jest niewłaściwa konfiguracja lub uszkodzenie protokołu Winsock na komputerze. Protokół ten jest używany przez system Windows do komunikowania się z innymi komputerami oraz uzyskiwania dostępu do zasobów w Internecie, na przykład do poczty e-mail i witryn sieci Web. Jeśli występuje problem z protokołem Winsock, system Windows Vista nie może uzyskać dostępu do Internetu.

Przestroga: Zresetowanie konfiguracji protokołu Winsock może negatywnie wpłynąć na programy, które uzyskują dostęp do Internetu lub go monitorują, takie jak programy antywirusowe, programy zapory i klienci serwera proxy. Jeśli po wykonaniu tych kroków jakiś program przestanie działać poprawnie, konieczne może się okazać odinstalowanie i ponowne zainstalowanie tego programu w celu przywrócenia jego funkcjonalności albo naprawienie go przy użyciu jego programu instalacyjnego.

Po pomyślnym utworzeniu punktu przywracania zresetuj konfigurację protokołu Winsock w celu przywrócenia jego ustawień domyślnych.
W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start i w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz: cmd.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd w wynikach wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  netsh winsock reset
  Powinien zostać wyświetlony następujący komunikat:
  Pomyślnie zresetowano Winsock Catalog. Musisz ponownie uruchomić komputer, aby zakończyć resetowanie.
 4. Ponownie uruchom komputer.
Uwaga: Jeśli zamiast komunikatu wymienionego w kroku 3 pojawi się komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”, oznacza to, że wiersz polecenia został uruchomiony w kontekście niewystarczających uprawnień. W takim przypadku zamknij okno Wiersz polecenia i powtórz kroki od 1 do 3. Pamiętaj, by poprawnie wykonać krok 2.


Czy problem został rozwiązany?


Ponownie przetestuj program Internet Explorer, aby sprawdzić, czy problemy z łącznością nadal występują. Jeśli nadal występują problemy z łącznością sieciową, sprawdź zawartość pliku Hosts.

Sprawdzanie zawartości pliku Hosts
Plik Hosts jest używany przez protokół TCP/IP do kojarzenia określonego adresu internetowego z adresem IP. Plik ten ma wiele zasadnych zastosowań, jednak niektóre złośliwe programy, takie jak oprogramowanie typu malware i szpiegujące, mogą używać go do celów wątpliwych. Złośliwe oprogramowanie wprowadza do pliku Hosts wpisy mające na celu uniemożliwienie użytkownikowi dostępu do pewnych witryn sieci Web. Mogą one na przykład uniemożliwiać dostęp do witryny sieci Web, w której użytkownik aktualizuje swoje sygnatury antywirusowe lub uzyskuje dostęp do aktualizacji oprogramowania. W ten sposób komputer może pozostawać w stanie narażenia na ataki. Ponadto użytkownik nie może uzyskać dostępu do żadnych narzędzi, których mógłby użyć w celu rozwiązania tego problemu.

Uwaga: W niektórych przypadkach zasadne wpisy mogą dodawać administratorzy systemów lub sami użytkownicy. W przypadku zmiany nazwy pliku Hosts skojarzenia zawarte w tym pliku przestają działać. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu lub sieci.

W celu ustalenia, czy przyczyną problemów z łącznością sieciową są wpisy w pliku Hosts, musisz zmienić nazwę tego pliku, aby wpisy te przestały być używane.

Aby samodzielnie przywrócić domyślny plik Hosts, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg drivers w polu Rozpocznij Wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. W wyświetlonych wynikach wyszukiwania kliknij pozycję drivers. Ikona obok pozycji drivers będzie folderem.
 3. Pojawi się okno ze ścieżką Windows > system32 > drivers wyświetloną na pasku adresu u góry. Kliknij dwukrotnie folder etc.
 4. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy plik hosts, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 5. Wpisz oldhosts, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, kliknij przycisk Kontynuuj.
  Musisz potwierdzić tę operację.
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Ponownie uruchom komputer, aby zmiany zostały uwzględnione.
 7. Przetestuj program Internet Explorer.
Sprawdź, czy została zresetowana konfiguracja protokołu Winsock i pliku HOSTS. Jeśli tak, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli protokół Winsock lub plik HOSTS nie został zresetowany, można skontaktować się z pomocą techniczną.