Brak ikon w Panelu sterowania lub niemożność uruchomienia Panelu sterowania, składnika System Windows – Zapraszamy! czy gier w systemie Windows Vista

Symptomy

Na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Vista, może wystąpić jeden lub kilka z następujących problemów:

  • Brak ikon w Panelu sterowania.
  • Nie można uruchomić Panelu sterowania. Podczas próby uruchomienia Panelu sterowania ekran może migać przez chwilę, ale Panel sterowania nie jest uruchamiany.
  • Nie można uruchomić składnika System Windows — Zapraszamy! Na przykład wpisanie System Windows — Zapraszamy! (z długim myślnikiem: Alt+0151) w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknięcie pozycji System Windows — Zapraszamy! na liście Programy nie powoduje wykonania żadnej operacji.
  • Nie można uruchomić gier systemu Windows Vista takich jak Szachy lub Saper. Próba uruchomienia gier nie powoduje wykonania żadnych operacji.
Te problemy mogą występować sporadycznie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować poprawkę opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


929637 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas uruchamiania systemu Windows Vista, jeśli program Nero InCD jest zainstalowany a funkcja „Pula specjalna” jest włączona w narzędziu Weryfikator sterowników: „Stop 00000050”

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 936686 — ostatni przegląd: 02.05.2008 — zmiana: 1

Opinia