Opis dodatku SP1 dla programu Project 2007 oraz dodatku SP1 dla pakietu językowego programu Project 2007

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatki Service Pack dla programu Microsoft Office Project 2007 i pakietu językowego programu Microsoft Office Project 2007. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskania tych dodatków Service Pack i listy problemów rozwiązywanych przez te dodatki. Ponadto ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu ustalania, czy te dodatki Service Pack zostały zainstalowane.

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Office Project 2007 i dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu językowego programu Microsoft Office Project 2007 dostarczają najnowsze aktualizacje programu Microsoft Office Project 2007 i pakietu językowego programu Microsoft Office Project 2007. W tych dodatkach Service Pack uwzględniono udoskonalenia zapewniające lepsze zabezpieczenia, stabilność i wydajność. Niektóre poprawki uwzględnione w tych dodatkach Service Pack zostały poprzednio wydane w oddzielnych aktualizacjach.

Więcej informacji

Lista problemów rozwiązywanych przez te dodatki Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Office Excel zawierający listę problemów występujących w programie Project 2007 i pakiecie językowym programu Project 2007, które zostały rozwiązane przez dodatek SP1 dla programu Project 2007 i dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Project 2007.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Pobierz Pobierz pakiet 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

Pobierz Pobierz pakiet Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Data wydania: 11 grudnia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Problemy rozwiązane przez te dodatki Service Pack

Dodatek SP1 dla programu Project 2007 i dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Project 2007 rozwiązują problemy opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942386 Błędy naprawiane w programie Project 2007 po zainstalowaniu Service Pack 1 dla pakietu Office 2007

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalacji tego dodatku Service Pack

942101 Przy próbie zastosowania któregokolwiek z pakietów dodatku Service Pack 1 dla Office 2007 na komputerze, na którym działa system Windows XP z dodatkiem Service Pack może pojawić się komunikat o błędzie.

942621 Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint nieoczekiwanie uruchamia się podczas trybu cichego instalacji produktów serwerowych pakietu System Microsoft Office 2007 lub Windows SharePoint Services 3.0 oraz użytkownik stosuje pakiety zbiorcze aktualizacji, aktualizacje lub poprawki aktualizujące

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack

942995 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2007 nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować te dodatki Service Pack

Dodatek SP1 dla programu Project 2007
Dodatek SP1 dla programu Project 2007 jest dostępny w Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby pobrać ten dodatek Service Pack i uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Project 2007
Dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Project 2007 jest dostępny w Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby pobrać ten dodatek Service Pack i uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tych dodatków Service Pack przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć dodatek SP1 dla programu Project 2007 i dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Project 2007 z komputera, należy usunąć program Project 2007 i pakiet językowy programu Project 2007. Następnie należy ponownie zainstalować program Project 2007 i pakiet językowy programu Project 2007 z oryginalnego dysku CD z programem Project 2007 i pakietem językowym programu Project 2007. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003 lub pakietu Office 2007

Jak ustalić, czy te dodatki Service Pack są zainstalowane

Dodatek SP1 dla programu Project 2007
Dodatek SP1 dla programu Project 2007 zawiera pliki o następujących właściwościach.

ProjectWWsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Winproj.exe12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Apex.eftxNie dotyczy
Apex.thmxNie dotyczy
Atl80.dll8.0.50727.762
Atlconv.dll12.0.6211.1000
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Colorscheme_apex.xmlNie dotyczy
Colorscheme_concourse.xmlNie dotyczy
Concourse.eftxNie dotyczy
Concourse.thmxNie dotyczy
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Fontscheme_apex.xmlNie dotyczy
Fontscheme_concourse.xmlNie dotyczy
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nameext.dll12.0.6211.1000
Oart.dll12.0.6214.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
P12migrationtool.exe12.0.6211.1000
Pj11od11.dll12.0.6211.1000
Pjresc.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Prjres.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Serconv.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Uwaga: Pakiet dodatku SP1 dla programu Project 2007 zawiera również następujące pliki msp uwzględnione w pakiecie dodatku SP1 dla pakietu językowego programu Project 2007:
  • ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
  • ProjectMUIsp1-en-us.msp
  • Proofsp1-en-us.msp
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje tych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja programu pakietu Office 2007 jest zainstalowana na danym komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

928116 Jak ustalić, która wersja pakietu Office 2007 jest zainstalowana

Dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Project 2007
Dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Project 2007 zawiera pliki o następujących właściwościach.

ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ProjectMUIsp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje tych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja pakietu językowego pakietu Office 2007 jest zainstalowana na danym komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

945598 Jak ustalić, która wersja pakietu językowego programu Office 2007 jest zainstalowana

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Dodatek SP1 dla programu Project 2007 i dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Project 2007 składają się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (msp). Pliki msp są spakowane w samowyodrębniających się plikach wykonywalnych. W tych dodatkach Service Pack rozpowszechniane są następujące pliki msp:
Nazwa plikuOpis
ProjectWWsp1.mspDotyczy programu Project 2007
Office64WWsp1.mspDotyczy programu Project 2007
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspDotyczy pakietu językowego programu Project 2007
ProjectMUIsp1-en-us.mspDotyczy pakietu językowego programu Project 2007
Proofsp1-en-us.mspDotyczy pakietu językowego programu Project 2007

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program Project 2007 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu Project 2007 z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP1 dla programu Project 2007 wartość [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Aby zapoznać się ze szczegółowymi procedurami rozpowszechniania aktualizacji produktów dla pakietu Microsoft Office 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Usługa Office System TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 937154 — ostatni przegląd: 02.06.2009 — zmiana: 1

Opinia