Opis dodatku Service Pack 1 dla programu PowerPoint Viewer 2007

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack oraz listy problemów rozwiązanych przez ten dodatek. Ponadto ten artykuł zawiera informacje pozwalające ustalić, czy ten dodatek Service Pack został zainstalowany.

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 zapewnia znaczącą poprawę zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP1 dla programu PowerPoint Viewer 2007 zostały wydane wcześniej w osobnych aktualizacjach. Dodatek SP1 dla programu PowerPoint Viewer 2007 scala uprzednio wydane poprawki w pojedynczej aktualizacji.

Więcej informacji

Szczegóły dotyczące dodatku Service Pack

Listy problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w plikach do pobrania

Dostępne są skoroszyty programu Microsoft Office Excel zawierające listy problemów rozwiązywanych przez dodatek SP1 dla programu PowerPoint Viewer 2007.

Uwaga: Te skoroszyty są dostępne w języku angielskim. Te skoroszyty nie będą tłumaczone na inne języki.

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Pobierz Pobierz pakiet 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

Pobierz Pobierz pakiet Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Data wydania: 11 grudnia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP1 dla programu PowerPoint Viewer 2007 jest związany z następującymi aktualizacjami zabezpieczeń:
936960 Opis aktualizacji zabezpieczeń systemu Microsoft Office 2007: 14 sierpnia 2007

934062 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2007: 8 maja 2007

Poprzednio wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

Dodatek SP1 dla programu PowerPoint Viewer 2007 zawiera następujące poprzednio wydane aktualizacje:
934391 Opis aktualizacji przeznaczonej dla programów pakietu Office 2007: 18 maja 2007

934395 Opis aktualizacji przeznaczonej dla programów pakietu Office 2007: 18 maja 2007

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących znanych problemów, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

942101 Przy próbie zastosowania któregokolwiek z pakietów dodatku Service Pack 1 dla Office 2007 na komputerze, na którym działa system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, może pojawić się komunikat o błędzie.

942995 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2007 nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek SP1 dla programu PowerPoint Viewer 2007

Dodatek SP1 dla programu PowerPoint Viewer 2007 jest dostępny w Centrum pobierania firmy Microsoft wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji i strategiami wdrażania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z Centrum pobierania firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tego dodatku Service Pack przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć z komputera dodatek SP1 dla programu PowerPoint Viewer 2007, trzeba usunąć program PowerPoint Viewer 2007, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD-ROM z programem PowerPoint Viewer 2007. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003 lub pakietu Office 2007

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
PPViewerSP1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Ansi_atl80.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18e8.0.50727.762
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mso.dll12.0.6213.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ppcnv.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Pxbcom.exe12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Colorscheme_apex.xml
Colorscheme_concourse.xml
Fontscheme_apex.xml
Fontscheme_concourse.xml
Mso.dll12.0.6213.1000
Offinter.dll12.0.6211.1000
Offintxc.dll12.0.6211.1000
Xcalexe12.0.6212.1000
Xcalouta.dll12.0.6211.1000
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli. Aby ustalić, czy pliki wymienione w tabeli są już zainstalowane, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

    Uwaga: Jeżeli zostanie uruchomione Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
  2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Na karcie Ogólne i na karcie Wersja sprawdź właściwości pliku zainstalowanego na danym komputerze.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, która wersja pakietu Microsoft Office 2007 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

928116 Jak ustalić, która wersja pakietu Office 2007 jest zainstalowana

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp), który jest spakowany w formie samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest plik msp wymieniony w poniższej tabeli:
Nazwa pliku mspOpis
PPViewerSP1-en-us.mspAngielska wersja językowa dodatku SP1 dla programu PowerPoint Viewer 2007

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a program PowerPoint Viewer 2007 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu PowerPoint Viewer 2007 z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP1 dla programu PowerPoint Viewer 2007, ta właściwość jest następująca:
REINSTALL=ALL
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozpowszechniania aktualizacji produktów dla pakietu Microsoft Office 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Usługa Office System TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i najnowsze strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji produktów Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937158 — ostatni przegląd: 02.06.2009 — zmiana: 1

Opinia