Dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla funkcji oprogramowania instalacyjnego systemu Windows Vista

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano wstępnie wymagane aktualizacje oprogramowania przeznaczone dla wszystkich wersji systemu Windows Vista, które wymieniono w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” . Te aktualizacje oprogramowania zostały uwzględnione w wymaganiach wstępnych związanych z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista. Ponadto te aktualizacje umożliwiają zwiększenie niezawodności podczas instalowania lub usuwania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.

Więcej informacji

Dwie lub trzy dodatkowe aktualizacje oprogramowania są wymagane przed instalacją dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Wymagane aktualizacje są zależne od uaktualnianej wersji systemu Windows Vista. Aktualizacja 935509, którą wymieniono w tym artykule, jest przeznaczona wyłącznie dla systemów Windows Vista Enterprise i Windows Vista Ultimate. Pozostałe aktualizacje uwzględnione w wymaganiach wstępnych, które wymieniono w tym artykule, są przeznaczone dla wszystkich wersji systemu Windows Vista.

Przed wydaniem dodatku SP1 dla systemu Windows Vista te aktualizacje, uwzględnione w wymaganiach wstępnych, będą dostarczane do większości użytkowników za pośrednictwem witryny Windows Update jako element zaplanowanych, regularnych, comiesięcznych aktualizacji. Te aktualizacje będą instalowane razem z innymi aktualizacjami, które będą wymagać ponownego uruchomienia komputera. Dlatego nie będzie wymagane dodatkowe ponowne uruchomienie. Ta metoda dostarczania uprości instalację wymaganych aktualizacji.

Osoby, które zdecydują się na instalację dodatku SP1 dla systemu Windows Vista przy użyciu instalatora autonomicznego, a nie witryny Windows Update, nie będą musiały oddzielnie instalować aktualizacji uwzględnionych w wymaganiach wstępnych. Aktualizacje uwzględnione w wymaganiach wstępnych będą instalowane przez instalatora autonomicznego, jeżeli będą wymagane. Następujące trzy aktualizacje są wymagane przed instalacją dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Te aktualizacje są jednak również zalecane, jeżeli nie jest planowana instalacja dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Te aktualizacje umożliwiają zwiększenie niezawodności i wydajności podczas instalowania przyszłych indywidualnych aktualizacji firmy Microsoft:
 • 935509 Dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla wersji systemu Windows Vista, w których uwzględniono szyfrowanie dysków funkcją BitLocker systemu Windows
  Aktualizacja 935509 umożliwia poprawną obsługę komputerów, na których można korzystać z szyfrowania dysków funkcją BitLocker systemu Windows. Ta aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla następujących wersji systemu Windows Vista, które umożliwiają szyfrowanie dysków funkcją BitLocker systemu Windows:
  • System Windows Vista Enterprise
  • System Windows Vista Ultimate
 • 938371 Dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla składników instalacyjnych systemu Windows Vista
  Aktualizacja 938371 aktualizuje kilka wewnętrznych składników wymaganych przez system Windows Vista do bardziej niezawodnego instalowania lub usuwania dodatku Service Pack 1. Tę aktualizację należy zastosować oddzielnie przed instalacją dodatku SP1 dla systemu Windows Vista, aby uzyskać pewność, że będzie można zainstalować lub usunąć dodatek SP1 dla systemu Windows Vista w przypadku danego komputera. Tę aktualizację należy zainstalować, aby można było zainstalować lub usunąć dodatek SP1 dla systemu Windows Vista ze wszystkich wersji systemu Windows Vista. Ta aktualizacja będzie dostępna w witrynie Windows Update w sieci Web niezwłocznie po wydaniu aktualizacji 935509 i przed wydaniem dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.
 • Aktualizacja 937287 służy do aktualizowania oprogramowania instalacyjnego systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Informacje dotyczące aktualizacji.

Informacje dotyczące aktualizacji

Aktualizacja 937287 jest uwzględnionym w wymaganiach wstępnych pakietem zawierającym aktualizacje oprogramowania instalacyjnego systemu Windows Vista. Oprogramowanie instalacyjne jest składnikiem obsługującym instalowanie i usuwanie aktualizacji oprogramowania, pakietów językowych, opcjonalnych funkcji systemu Windows i dodatków Service Pack. Aktualizacja 937287 jest niezbędna do pomyślnego instalowania i usuwania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista ze wszystkich wersji systemu Windows Vista. Ta aktualizacja będzie dostępna w witrynie Windows Update w sieci Web niezwłocznie po wydaniu aktualizacji 935509 i przed wydaniem dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.

Aktualizacja 937287 jest dostępna w witrynie Windows Update w sieci Web. Aby uzyskać tę aktualizację, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Zabezpieczenia.
 2. W obszarze Windows Update kliknij przycisk Sprawdź, czy są aktualizacje.

  Ważne:
  • Ten pakiet aktualizacji trzeba zainstalować w uruchomionym systemie Windows Vista. Nie można go zainstalować w obrazie w trybie offline.
  • Jeśli jakiekolwiek inne aktualizacje oczekują na ponowne uruchomienie, musi ono nastąpić przed zainstalowaniem tej aktualizacji.
  • Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować aktualizację 949939.

Ta aktualizacja jest dostępna w Centrum pobierania firmy Microsoft.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Vista (KB937287).

Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji dla 64-bitowych wersji systemu Windows Vista (KB937287).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować aktualizację 949939.

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o usuwaniu aktualizacji

Nie można usunąć tej aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937287 — ostatni przegląd: 18.05.2009 — zmiana: 1

Opinia