Przy próbie uruchomienia przeglądarki Internet Explorer 7 wyświetla się okno dialogowe „Pobieranie pliku – Ostrzeżenie o zabezpieczeniach"

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat obniżania poziomu zabezpieczeń lub wyłączania funkcji zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie kroki dodatkowe, aby ułatwić ochronę komputera.

Symptomy

Po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer z maja 2007 r. (MS07-027) i próbie uruchomienia programu Windows Internet Explorer 7 może otworzyć się okno dialogowe Pobieranie pliku – Ostrzeżenie o zabezpieczeniach i może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Czy chcesz zapisać ten plik?
W oknie dialogowym Pobieranie pliku – Ostrzeżenie o zabezpieczeniach podana jest również nazwa pliku „navcancl”. Po zamknięciu tego okna dialogowego nie można uruchomić programu Internet Explorer 7.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić na komputerze z systemem Windows Vista, jeśli spełnione są następujące warunki:
 • Folder „Tymczasowe pliki internetowe” został przeniesiony do lokalizacji poza hierarchią folderów użytkownika, na przykład do innego woluminu.
 • Włączony jest filtr witryn wyłudzających informacje.
 • Włączony jest tryb chroniony.
W takim przypadku folder „Tymczasowe pliki internetowe” ma niewystarczające uprawnienia w nowej lokalizacji. Dlatego nie można uruchomić filtru witryn wyłudzających informacje. W przypadku wystąpienia takiego problemu uruchomienie programu Internet Explorer 7 jest niemożliwe i otwiera się okno dialogowe Pobieranie pliku – Ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

Problem ten może również wystąpić na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Folder zawierający folder „Tymczasowe pliki internetowe” został usunięty.
 • Uprawnienia do folderu „Tymczasowe pliki internetowe” zostały zmienione.
W takim przypadku nie można zapisywać danych w tym folderze.

Obejście problemu

Problem ten można obejść przy użyciu jednej z następujących metod.

Metoda 1: Przeniesienie folderu „Tymczasowe pliki internetowe” z powrotem do oryginalnej lokalizacji

Aby skorzystać z Metody 1 na komputerze z systemem Windows Vista, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz polecenie Opcje internetowe w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe na liście Programy.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Historia przeglądania.
 3. Kliknij polecenie Przenieś folder.
 4. W okienku nawigacji Zaznacz folder, do którego można dodać elementy zlokalizuj następujący folder:
  C:\Users\Nazwa_konta_użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 6. Gdy pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk Tak:
  System Windows przeprowadzi wylogowanie, aby dokończyć przenoszenie tymczasowych plików internetowych. Czy chcesz kontynuować?
 7. Zaloguj się ponownie do systemu Windows Vista.
Aby skorzystać z Metody 1 na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Historia przeglądania.
 3. Kliknij polecenie Przenieś folder.
 4. W okienku nawigacji Zaznacz folder, do którego można dodać elementy zlokalizuj następujący folder:
  C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Local Settings
 5. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2: Udzielenie uprawnień do folderu „Tymczasowe pliki internetowe”

Aby skorzystać z Metody 2 na komputerze z systemem Windows Vista, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz polecenie Opcje internetowe w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe na liście Programy.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Historia przeglądania.
 3. Kliknij przycisk Wyświetl pliki. Otworzy się folder „Temporary Internet Files”.
 4. W polu adresu Eksploratora Windows kliknij nazwę folderu znajdującego się przed folderem Temporary Internet Files.
 5. Kliknij menu Organizuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Edytuj.
 7. W polu Nazwy grupy lub użytkownika kliknij nazwę użytkownika, którego dotyczy problem. Jeśli nazwy tego użytkownika nie ma na liście, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Dodaj.
  2. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę użytkownika, którego dotyczy problem, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W polu Nazwy grupy lub użytkownika kliknij nazwę użytkownika, którego dotyczy problem.
 8. W polu Uprawnienia dla Nazwa_użytkownika kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pełna kontrola Zezwalaj.
 9. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Zamknij Eksploratora Windows.
 11. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 12. Uruchom program Internet Explorer 7.
Aby skorzystać z Metody 2 na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Historia przeglądania.
 3. Kliknij przycisk Wyświetl pliki.
 4. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu zawierającego folder „Tymczasowe pliki internetowe”.
 5. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na karcie Zabezpieczenia kliknij nazwę użytkownika, którego dotyczy problem, w polu Nazwy grupy lub użytkownika. Jeśli nazwy tego użytkownika nie ma na liście, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Dodaj.
  2. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę użytkownika, którego dotyczy problem, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W polu Nazwy grupy lub użytkownika kliknij nazwę użytkownika, którego dotyczy problem.
 7. W polu Uprawnienia dla Nazwa_użytkownika kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pełna kontrola Zezwalaj.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij Eksploratora Windows.
 10. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 11. Uruchom program Internet Explorer 7.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Obejście to użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Problem można także obejść przez wyłączenie filtru witryn wyłudzających informacje lub trybu chronionego. Wyłączanie zabezpieczeń jest jednak niewskazane.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937409 — ostatni przegląd: 09.06.2009 — zmiana: 1

Opinia