Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 929123 może zostać wyświetlone okno dialogowe monitujące o wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących sposobu kontynuowania podczas przeglądania witryny sieci Web

Symptomy

Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 929123 może zostać wyświetlone okno dialogowe monitujące o wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących sposobu kontynuowania podczas przeglądania witryny sieci Web

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ użytkownik nie ma odpowiednich informacji nagłówka, związanych z typem zawartości, dla pliku archiwum sieci Web (.mht) w witrynie sieci Web.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy ustawić mapowanie na serwerze sieci Web z rozszerzenia nazwy pliku .mht na typ zawartości „message/rfc822”. Aby to zrobić, należy dodać następujące informacje związane z mapowaniem:
content-type="message/rfc822"
Na przykład jeżeli konieczne jest ustawienie typu MHT MIME dla serwera Apache, wykonaj następujące kroki:
  1. Upewnij się, że masz poświadczenia administracyjne dla danego serwera. Jeżeli nie masz poświadczeń administracyjnych i nie możesz uzyskać tych poświadczeń, zwróć się do administratora serwera z prośbą o zaktualizowanie tego rozszerzenia typu MIME.

  2. Przejdź do folderu apache_root/httpd/conf, a następnie otwórz plik Srm.conf przy użyciu edytora tekstów.
  3. Dodaj następujący wiersz kodu na końcu pliku.

    AddType message/rfc822 mht


    Upewnij się, że na końcu pliku znajduje się pusty wiersz.
  4. Zapisz wprowadzone zmiany, a następnie zamknij plik.
  5. Ponownie uruchom serwer sieci Web.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

929123 MS07-034: Cumulative security update for Outlook Express and for Windows Mail

Właściwości

Identyfikator artykułu: 937912 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia