Opis dodatku Service Pack 1 dla Office 2003 Web Components dla pakietu Office 2007

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla składników sieci Web pakietu Microsoft Office 2003 dla pakietu systemu Microsoft Office 2007. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack i ustalania, czy jest on zainstalowany.

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu systemu Microsoft Office 2007 zapewnia znaczącą poprawę zabezpieczeń, stabilności i wydajności.

Więcej informacji

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów, które są rozwiązywane przez dodatek SP1 dla składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu systemu Office 2007.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.


Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz Pobierz pakiet Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

Pobierz Pobierz pakiet 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować ten dodatek Service Pack

Dodatek SP1 dla składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu system Office 2007 jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji i strategiami wdrażania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z Centrum pobierania Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja pliku
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Ogl.dll12.0.6211.1000
Owc11.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja programu pakietu Office 2007 jest zainstalowana na danym komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

928116 Jak ustalić, która wersja pakietu Office 2007 jest zainstalowana

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek SP1 dla składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu systemu Microsoft Office 2007 składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp), który jest spakowany w formie samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest następujący plik msp:
Owc11sp1-en-us.msp

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie składniki sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu Office 2007 zostaną ponownie zbuforowane i zainstalowane na komputerach klienckich, można uruchomić polecenie określające, które składniki powinny zostać ponownie zainstalowane z obrazu administracyjnego. Aby to zrobić, należy uruchomić polecenie zawierające właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu systemu Microsoft Office 2007 z obrazu administracyjnego. W przypadku składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu systemu Microsoft Office 2007 wartość [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozpowszechniania aktualizacji produktów dla pakietu systemu Microsoft Office 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać informacje dotyczące najnowszych aktualizacji administracyjnych i strategicznych zasobów związanych z wdrażaniem dla wszystkich wersji produktów Microsoft Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 937961 — ostatni przegląd: 02.06.2009 — zmiana: 1

Opinia