W ikonie zmapowanego dysku sieciowego w systemie Windows Vista pojawia się czerwony znak „X”, nawet jeśli można pomyślnie uzyskać do dysku dostęp

Symptomy

W systemie Windows Vista czerwony znak „X” pojawia się w ikonie zmapowanego dysku sieciowego w obszarze Foldery Eksploratora Windows. W okienku szczegółów zielony znak potoku pojawia się w ikonie tego samego dysku. Można pomyślnie uzyskać dostęp do dysku sieciowego, dlatego ikona powinna być wyświetlana jako zielony znak potoku w obu obszarach.

Ten problem może występować, jeżeli są spełnione następujące warunki:
  • Dysk sieciowy jest mapowany przy użyciu poświadczeń użytkownika różniących się od poświadczeń używanych do logowania do systemu Windows Vista.
  • Użytkownik nie zaznacza opcji Zapamiętaj moje hasło podczas mapowania dysku sieciowego.
  • Użytkownik wylogowuje się z komputera. Po ponownym zalogowaniu użytkownik klika dwukrotnie dysk sieciowy, a następnie wprowadza poświadczenia w celu ponownego połączenia z dyskiem.
Po ponownym uruchomieniu Eksploratora Windows ten problem nie występuje.

Przyczyna

Ten problem występuje na skutek błędu w pliku Shell32.dll. Podczas łączenia się mapowanego dysku z komputerem, plik Shell32.dll aktualizuje ikonę dysku sieciowego tylko w okienku szczegółów Eksploratora Windows. Nie jest generowane zdarzenie w celu zmiany ikony w obszarze Foldery.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Informacje dotyczące poprawki

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy instalować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Aktualizacja systemu Windows Vista, wersje 32-bitowe
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot applicable1,99401-Jun-200711:46Not applicable
X86_5531a733130786984d609cfe13c29b88_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_0d98d3b7d2b3b161.manifestNot applicable69501-Jun-200711:46Not applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_6ac1b7312dfb1b62.manifestNot applicable975,77201-Jun-200711:49Not applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot applicable3,15001-Jun-200702:23Not applicable
Shell32.dll6.0.6000.2061011,315,20001-Jun-200702:27x86
Aktualizacja systemu Windows Vista, wersje 64-bitowe
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_250219dca5e4be895407566dad867550_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_275bc5cc6d04e2a8.manifestNot applicable69901-Jun-200711:46Not applicable
Amd64_faf524c008ac10a2194c12a9c16c86e4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_c8625eed2960e60b.manifestNot applicable69901-Jun-200711:46Not applicable
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_c6e052b4e6588c98.manifestNot applicable977,91901-Jun-200711:53Not applicable
Package_1_for_kb938062~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,78801-Jun-200711:46Not applicable
Package_2_for_kb938062~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,00501-Jun-200711:46Not applicable
Update.mumNot applicable1,90901-Jun-200711:46Not applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_d134fd071ab94e93.manifestNot applicable968,81901-Jun-200711:53Not applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot applicable3,15001-Jun-200703:28Not applicable
Shell32.dll6.0.6000.2061012,783,10401-Jun-200703:45x64
Shell32.dll6.0.6000.2061011,315,20001-Jun-200702:27x86
Ta poprawka aktualizuje plik Shell32.dll w celu generowania powiadomienia o zmianie ikony. Po zastosowaniu tej poprawki główna ikona dysku w okienku szczegółów Eksploratora Windows jest aktualizowana. Ikona w okienku Foldery Eksploratora Windows jest również poprawnie aktualizowana.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy ponownie uruchomić Eksploratora Windows.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” . Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938062 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia