Jak udzielić uprawnienia View Server State w Microsoft Forecaster


WPROWADZENIE


W tym artykule opisano jak udzielić uprawnienia View Server State w Forecaster firmy Microsoft podczas korzystania z programu Microsoft SQL Server 2005.

Więcej informacji


Wszyscy użytkownicy z poziomu administratora musi mieć uprawnienia View Server State, przed przystąpieniem do tworzenia nowych okresów lub zanim sprawdzi poprawność baz danych w programie Microsoft Forecaster. Ta zasada obowiązuje, tak aby Microsoft Forecaster można określić, czy inni użytkownicy jest zalogowany do Microsoft Forecaster. Ponadto każdy użytkownik, który ma dostęp w menu Widok polecenie Bieżącą listę użytkowników musi mieć uprawnienia View Server State.

Aby udzielić uprawnienia View Server State, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program SQL Server Management Studio.
  2. Rozwiń węzeł bazy danych, kliknij prawym przyciskiem myszy Microsoft Forecaster bazy danych, a następnie kliknij Właściwości.
  3. Kliknij przycisk uprawnienia, a następnie kliknij Widok uprawnień serwera.
  4. Na liście identyfikatory logowania lub role kliknij użytkownika, któremu chcesz udzielić uprawnień.
  5. Na liście jawne uprawnienia dla użytkownika kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Udziel obok uprawnień stan widoku serwera.
  6. Powtórz kroki od 4 do 5 dla każdego użytkownika, któremu chcesz udzielić uprawnień.