Nie można wyświetlać obrazów w trybie pokazu slajdów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu

Narzędzie do rozwiązywania problemów Problemy z fotografiami i pokazami slajdów w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów.

Więcej informacji

Narzędzie do rozwiązywania problemów Problemy z fotografiami i pokazami slajdów w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule. To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów.

Więcej informacji


Niestety, usługi automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft nie obsługują obecnie tego systemu operacyjnego.


Uwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię

Podobne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS

2415237 Nie można wyświetlać podglądu obrazów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista
930102 Problemy z przejściami obrazów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows XP lub Windows Vista


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących innych problemów rozwiązywanych przy użyciu pakietu MATS, należy przejść do sekcji Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS.

Symptomy

W przypadku uruchomienia pokazu slajdów w Galerii fotografii systemu Windows na komputerze z systemem Windows Vista obrazy nie są wyświetlane w tym pokazie.

Przyczyna

W przypadku uruchomienia pokazu slajdów system Windows Vista określa przy użyciu Indeksu wydajności systemu Windows dla grafiki, czy obrazy mają być rysowane przy użyciu trybu DirectX Exclusive czy trybu GDI+. Jeśli obrazy są rysowane przy użyciu trybu DirectX Exclusive, zawsze będzie używany tryb skanowania progresywnego. Jednak wyświetlacz może nie obsługiwać trybu skanowania progresywnego lub trybu skanowania bez przeplotu w bieżącej rozdzielczości. W takiej sytuacji występuje problem opisany w sekcji „Symptomy”.

Uwaga Niektóre wyświetlacze obsługują tryb z przeplotem tylko w określonych rozdzielczościach. Na przykład wiele telewizorów plazmowych i LCD korzysta z trybu 480i lub 1080i. Litera „i” oznacza tryb z przeplotem (interlaced).

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

Metoda 1
Użycie wyświetlacza obsługującego tryb progresywny w wybranej rozdzielczości.

Metoda 2
Wymuszenie korzystania z trybu GDI+ w systemie Windows Vista przez edytowanie rejestru. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, należy wpisać hasło lub kliknąć przycisk Kontynuuj.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz WinSATSCore, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję WinSATSCore, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zakończ pracę Edytora rejestru.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię

Jak rozwiązać ten problem przy użyciu pakietu MATS

 1. Pakiet MATS skanuje komputer i sprawdza, czy są spełnione następujące warunki:
  • Na komputerze działa system Windows Vista.
  • Wartość rejestru WinSATSCore znajdująca się w następującej lokalizacji nie jest równa 0 lub nie istnieje:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow

 2. Pakiet MATS modyfikuje rejestr, aby wymusić użycie trybu GDI+.

  Uwaga W trakcie tego procesu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Umożliwia ono automatyczne rozwiązanie problemu (zalecane) lub ręczne wybranie problemów do rozwiązania.
 3. Pakiet MATS sprawdza, czy rejestr został pomyślnie zmodyfikowany.

Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS

930097 Podczas wyświetlania w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista obrazów TIFF o rozmiarze przekraczającym jedną stronę komputer działa wolniej
2415238 Problemy z kolorami w podglądzie wydruku obrazu w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista
2009298 Nie można pobierać albumów w Galerii fotografii usługi Windows Live po uaktualnieniu systemu Windows Vista do systemu Windows 7
944221 Nie można uruchomić Galerii fotografii usługi Windows Live
939395 Obraz i jego tło w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista stają się żółte
2425702 Wygaszacz ekranu wyświetlający obrazy przestaje działać w systemie Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938818 — ostatni przegląd: 29.02.2012 — zmiana: 1

Opinia