Wersja pliku jest przywracana do wersji zainstalowanej przez ostatni dodatek Service Pack po usunięciu niektórych aktualizacji programu .NET Framework 1.1 lub .NET Framework 1.0

Symptomy

Rozważmy następujący scenariusz. Używany jest komputer, na którym zainstalowano system Microsoft .NET Framework 1.1 lub Microsoft .NET Framework 1.0. Następnie została usunięta jedna z aktualizacji zabezpieczeń opisanych w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 928366 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 w systemach Windows XP i Windows 2000: 10 lipca 2007
  • 929729 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 w systemie Windows Vista: 10 lipca 2007
  • 928367 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.0 w systemach Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000: 10 lipca 2007
W tym scenariuszu przywracana jest wersja pliku systemu .NET Framework zainstalowana przez ostatni dodatek Service Pack. Ponadto można jedynie ponownie zainstalować wcześniej zainstalowaną lub nowszą aktualizację. Nie można zainstalować starszej aktualizacji.

Przyczyna

To zachowanie występuje, ponieważ aktualizacje dla programów .NET Framework 1.1 i .NET Framework 1.0 początkowo zaprojektowano do współdziałania z Instalatorem Windows 2.0. Aktualizacji dla programów .NET Framework 1.1 i .NET Framework 1.0 nie zaprojektowano do współdziałania z Instalatorem Windows 3.0.

Uwaga: Instalator Windows 3.0 nie jest obsługiwany przez starsze platformy, takie jak Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows 95.

W Instalatorze Windows 2.0 obowiązuje ograniczenie. Instalator Windows 2.0 nie zapewnia funkcji usuwania aktualizacji. W celu obejścia tego ograniczenia aktualizacje systemu .NET Framework 1.1 i .NET Framework 1.0 zostały wyposażone w niestandardową funkcję usuwania.

Niestandardowa funkcja usuwania działa w następujący sposób. Aktualizacja zawiera tzw. „poprawkę przeciwstawną” oprócz podstawowego pliku msp. Po uruchomieniu w programie wykonywalnym otoki aktualizacji odpowiedniego wiersza polecenia odnoszącego się do funkcji usuwania otoka instaluje poprawkę przeciwstawną. Poprawka przeciwstawna jest w rzeczywistości drugą aktualizacją. Druga aktualizacja uwzględnia ostatnią znaną dobrą wersję poszczególnych plików w podstawowym pliku msp. Jest to ostatnia wersja referencyjna. Zazwyczaj jest to wersja z ostatniego dodatku Service Pack, jeżeli został zainstalowany. Z tego powodu usunięcie aktualizacji systemu .NET Framework 1.1 lub .NET Framework 1.0 nie zawsze powoduje przywrócenie wcześniejszej wersji pliku. Może zostać przywrócona wersja pliku zainstalowana przez ostatni dodatek Service Pack.

Rozważmy następujący scenariusz. Zastosowano dwie aktualizacje systemu .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3. Pierwsza aktualizacja to KB886906. Ta aktualizacja zawiera wersję pliku 1.0.3705.6021. Druga aktualizacja to KB928367. Zawiera ona wersję pliku 1.0.3705.6060.

Zdarzenia występujące w tym scenariuszu podczas instalowania, a następnie usuwania aktualizacji przedstawiono w następującej tabeli.
KrokDziałaniePoprzednia wersja plikuNowa wersja pliku
1Instalowany jest dodatek Service Pack 3 dla systemu .NET Framework 1.0.Nie dotyczy1.0.3705.6018
2Instalowana jest aktualizacja KB886906. Jest to pierwsza (starsza) aktualizacja.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Instalowana jest aktualizacja KB928367. Jest to druga (nowsza) aktualizacja.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Usuwana jest aktualizacja KB928367. Jest to druga (nowsza) aktualizacja.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Ten scenariusz pokazuje, że po usunięciu drugiej aktualizacji plik systemu .NET Framework 1.0 nie jest przywracany zgodnie z oczekiwaniami do wersji z pierwszej aktualizacji. Zamiast tego przywracana jest wersja referencyjna systemu .NET Framework 1.0. (Wersja referencyjna pliku jest uwzględniona w dodatku Service Pack 3 dla systemu .NET Framework 1.0).

Rozwiązanie

Firma Microsoft wydała narzędzie do oczyszczania po odinstalowaniu, aby skorygować to zachowanie. Należy skorzystać z tego narzędzia, jeżeli usuwane są aktualizacje zabezpieczeń wymienione w sekcji „Symptomy”.

Aby uzyskać narzędzie do oczyszczania po odinstalowaniu, odwiedź następującą witrynę Centrum pobierania Microsoft w sieci Web:Po uruchomieniu narzędzia do oczyszczania po odinstalowaniu przywracany jest znany dobry stan komputera. Na tym etapie można ponownie zainstalować wcześniejszą aktualizację.

Zdarzenia występujące podczas instalowania, a następnie usuwania aktualizacji przedstawiono w następującej tabeli. Tabela zawiera również opis sposobu korygowania tego zachowania przez narzędzie do oczyszczania po odinstalowaniu.
KrokDziałaniePoprzednia wersja plikuNowa wersja pliku
1Instalowany jest dodatek Service Pack 3 dla systemu .NET Framework 1.0Nie dotyczy1.0.3705.6018
2Instalowana jest aktualizacja KB886906. Jest to pierwsza (starsza) aktualizacja. 1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Instalowana jest aktualizacja KB928367. Jest to druga (nowsza) aktualizacja.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Usuwana jest aktualizacja KB928367. Jest to druga (nowsza) aktualizacja.1.0.3705.60601.0.3705.6018
5Pobierane i uruchamiane jest narzędzie do oczyszczania.1.0.3705.60601.0.3705.6018
6Aktualizacja KB886906 jest ponownie instalowana. Jest to pierwsza (starsza) aktualizacja.1.0.3705.60181.0.3705.6021
Następująca tabela zawiera opis aktualizacji, którą należy ponownie zainstalować, jeżeli zostanie usunięta jedna z aktualizacji zabezpieczeń wymienionych w sekcji „Symptomy”.
Wersja programu .NET FrameworkUsunięta aktualizacjaAktualizacja, którą należy ponownie zainstalować
.NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1
928366 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 w systemach Windows XP i Windows 2000: 10 lipca 2007

886903 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1

.NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1
929729 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 w systemie Windows Vista: 10 lipca 2007

886903 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1

.NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3
928367 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.0 w systemach Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000: 10 lipca 2007

886906 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3

Po usunięciu dowolnej z nowych aktualizacji i przed zainstalowaniem wcześniejszej aktualizacji należy uruchomić narzędzie do oczyszczania w sposób opisany w tym artykule. Ten proces należy powtarzać za każdym razem po usunięciu aktualizacji zabezpieczeń. Oznacza to, że zawsze po usunięciu aktualizacji zabezpieczeń należy uruchomić narzędzie do oczyszczania po odinstalowaniu, a następnie zainstalować wcześniejszą aktualizację.

Uwaga: Po uruchomieniu narzędzia do oczyszczania po odinstalowaniu nie jest ono instalowane na komputerze. Wykonuje ono na komputerze niezbędne czynności związane z oczyszczaniem i kończy pracę.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów występujących po usunięciu jednej z wielu zainstalowanych aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938244 Wersja pliku jest przywracana do wersji zainstalowanej przez ostatni dodatek Service Pack po usunięciu niektórych aktualizacji programu .NET Framework 1.0 lub .NET Framework 1.1

Właściwości

Identyfikator artykułu: 939160 — ostatni przegląd: 14.10.2011 — zmiana: 1

Opinia