MS07-041: Luka w zabezpieczeniach Internetowych usług informacyjnych (Internet Information Services) umożliwia zdalne wykonanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-041. Zawiera on wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Znany problem z tą aktualizacją zabezpieczeń

Internetowe usługi informacyjne (IIS) 5.1 to opcjonalny składnik uwzględniony w dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP Professional. Witryna Windows Update oferuje tę aktualizację zabezpieczeń tylko wówczas, gdy składnik IIS 5.1 jest zainstalowany na danym komputerze.W przypadku pobrania przez użytkownika tej aktualizacji zabezpieczeń z Centrum pobierania firmy Microsoft i próby ręcznego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows XP Professional z dodatkiem SP2, na którym nie zainstalowano składnika IIS 5.1, wyświetlany jest komunikat o błędzie. Ten komunikat o błędzie oznacza, że nie spełniono wymagania wstępnego i aktualizacja zabezpieczeń nie zostanie zainstalowana. Takie zachowanie jest oczekiwane.Można użyć przełącznika /quiet, aby pominąć wszystkie komunikaty.Administratorzy powinni skorzystać z jednej z obsługiwanych metod weryfikowania, że instalacja została wykonana pomyślnie przy użyciu przełącznika /quiet. Administratorzy powinni być przygotowani na umieszczenie komunikatów o błędach w pliku Kb939373.log, jeżeli składnik IIS 5.1 nie jest zainstalowany.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 939373 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia