Obraz i jego tło w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista stają się żółte

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu

Narzędzie do rozwiązywania problemów Problemy z fotografiami i pokazami slajdów w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów.

Więcej informacji

Narzędzie do rozwiązywania problemów Problemy z fotografiami i pokazami slajdów w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule. To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów.

Więcej informacji


Niestety, usługi automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft nie obsługują obecnie tego systemu operacyjnego.


Uwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię

Podobne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS

2415238 Problemy z kolorami w podglądzie wydruku obrazu w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących innych problemów rozwiązywanych przy użyciu pakietu MATS, przejdź do sekcji Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS.

Symptomy

W przypadku wyświetlania obrazu w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista kolor obrazu i jego tła może stać się żółty.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu może być stosowanie niewłaściwego profilu kolorów w ustawieniach zarządzania kolorami dla monitora.

Uwaga Programy Microsoft Paint oraz Podgląd obrazów i faksów systemu Microsoft Windows nie używają profilów kolorów do zarządzania ustawieniami kolorów obrazów.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć niewłaściwy profil kolorów. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg Zarządzanie kolorami, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W oknie dialogowym Zarządzanie kolorami zaznacz kliknięciem pole wyboru Użyj moich ustawień dla tego urządzenia.
 3. Na liście Profile skojarzone z tym urządzeniem kliknij kolor profilu do usunięcia, a następnie kliknij pozycję Usuń.


  Uwaga Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy kliknąć przycisk Tak.
 4. Zamknij okno dialogowe Zarządzanie kolorami i ponownie uruchom komputer, aby zastosować ustawienie.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię

Jak rozwiązać ten problem przy użyciu pakietu MATS

 1. Pakiet MATS skanuje komputer i sprawdza, czy jest na nim zainstalowany system Windows Vista.
 2. Pakiet MATS usuwa klucz rejestru w następującej ścieżce: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM

  Uwaga W trakcie tego procesu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Umożliwia ono automatyczne rozwiązanie problemu (zalecane) lub ręczne wybranie problemów do rozwiązania.
 3. Pakiet MATS wyświetla okno dialogowe Ponowne uruchamianie, w którym można ponownie uruchomić komputer przez wybranie opcji Uruchom ponownie teraz lub wybrać opcję Uruchomię ponownie później.

Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS

930097 Podczas wyświetlania w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista obrazów TIFF o rozmiarze przekraczającym jedną stronę komputer działa wolniej
2415237 Nie można wyświetlać podglądu obrazów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista
938818 Nie można wyświetlać obrazów w trybie pokazu slajdów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows Vista
2009298 Nie można pobierać albumów w Galerii fotografii usługi Windows Live po uaktualnieniu systemu Windows Vista do systemu Windows 7
944221 Nie można uruchomić Galerii fotografii usługi Windows Live
930102 Problemy z przejściami obrazów w Galerii fotografii systemu Windows w systemie Windows XP lub Windows Vista
2425702 Wygaszacz ekranu wyświetlający obrazy przestaje działać w systemie Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 939395 — ostatni przegląd: 29.02.2012 — zmiana: 1

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

Opinia