Komunikat o błędzie podczas instalowania aktualizacji dla Microsoft Visual Studio .NET 2002: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable (Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym).

Symptomy

Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu Microsoft Visual Studio .NET 2002 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym.
Kliknij przycisk OK, aby spróbować ponownie, lub wprowadź alternatywną ścieżkę do folderu zawierającego pakiet instalacyjny nazwa_pliku.msi w poniższym polu.

Przyczyna

Aktualizacje dla programu Visual Studio są oparte na Instalatorze Windows. Instalator Windows używa numerów wersji plików do ustalania, czy na danym komputerze znajduje się starsza wersja pliku, którą należy zastąpić nowszym plikiem uwzględnionym w aktualizacji.

Niektóre pliki, takie jak pliki tekstowe i pliki źródłowe, nie mają numerów wersji. Aktualizacja oparta na Instalatorze Windows musi zatem używać innej metody weryfikowania nowszych plików. W przypadku tej metody dla wszystkich plików bez numerów wersji jest używana wartość skrótu. Dla plików bez numerów wersji wartość skrótu pliku znajdującego się na danym komputerze jest porównywana z wartością skrótu pliku zapisaną w bazie danych Instalatora Windows. Jeżeli zostanie wykryta różnica między tymi dwiema wartościami skrótu pliku, Instalator podejmuje próbę pobrania pliku ze źródłowego nośnika instalacyjnego.


Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy włożyć instalacyjny dysk CD produktu do stacji dysków CD-ROM komputera. Można również podać ścieżkę dostępnego instalacyjnego nośnika produktu. Na przykład nośnik instalacyjny może być dostępny na dysku twardym komputera lub w udostępnionym folderze sieciowym.

Opcja wiersza polecenia „/addsource”

Jeżeli podejmowana jest próba wdrożenia aktualizacji na wielu komputerach, na których może wystąpić ten problem, firma Microsoft zaleca, aby najpierw użyć opcji wiersza polecenia /addsource, o ile jest ona dostępna.

Narzędzie File Hash Delete dla programu Visual Studio .NET 2002

Jeżeli jest używany program Visual Studio .NET 2002 i jest spełniony jeden z poniższych warunków, można użyć narzędzia File Hash Delete w celu rozwiązania tego problemu:
  • Źródłowy nośnik instalacyjny jest niedostępny.
  • Instalowana aktualizacja oprogramowania nie obsługuje opcji wiersza polecenia /addsource.
Firma Microsoft wydała narzędzie File Hash Delete dla programu Visual Studio .NET 2002. To narzędzie usuwa wartości skrótów wszystkich plików bez numerów wersji z bazy danych Instalatora Windows na danym komputerze. Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu Visual Studio .NET 2002 po uruchomieniu tego narzędzia Instalator Windows nie rozpoznaje już różnic w wartościach skrótów plików. Nie jest więc już wyświetlany monit o włożenie źródłowego nośnika instalacyjnego.Ważne: Uruchomienie tego narzędzia powoduje trwałe usunięcie wszystkich wartości skrótów plików programu Visual Studio .NET 2002 bez numerów wersji. Nie można cofnąć tej operacji. Po usunięciu wartości skrótów plików nie można już naprawić plików bez numerów wersji, związanych z zainstalowanymi plikami produktów. Jeżeli więc znajdujący się na danym komputerze plik bez numeru wersji zostanie uszkodzony, należy całkowicie usunąć, a następnie ponownie zainstalować dany produkt. Przed użyciem tego narzędzia należy zatem rozważyć jego zalety i wady.


Jeżeli użytkownik zdecyduje, że użycie tego narzędzia jest odpowiednim rozwiązaniem w danej sytuacji, powinien użyć następujących informacji w celu uzyskania narzędzia File Hash Delete dla programu Visual Studio .NET 2002:

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Pobierz Pobierz pakiet narzędzia File Hash Delete teraz.

Data wydania: 5 listopada 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Uwaga: Narzędzie File Hash Delete nie jest przeznaczone do użytku z produktami innymi niż Visual Studio .NET 2002.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego błędu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

944298 Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programów Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio .NET 2002: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable (Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym).

Właściwości

Identyfikator artykułu: 939401 — ostatni przegląd: 13.05.2008 — zmiana: 1

Opinia